More Autonomous and Greener: A Strategy for EU Industry in the COVID-19 Era
92
26 LIS 2020
W sytuacji spowodowanego pandemią kryzysu gospodarczego Komisja Europejska, zachęcona inicjatywami kilku państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, chce wzmocnić i zmodernizować europejski przemysł, czyniąc go jednocześnie bardziej „zielonym”. Jednak poszczególne państwa różnie postrzegają optymalną równowagę między samowystarczalnością i otwartością gospodarczą, a także pożądane tempo zielonej transformacji. Co więcej, dążenie do gospodarczej niezależności, połączone z promocją bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego handlu międzynarodowego, może skomplikować napięte relacje Unii z jej głównymi partnerami handlowymi.
Fot. POOL/Reuters