Konflikt izraelsko-palestyński 2020. Rok złego przełomu
30 CZE 2020
Konflikt izraelsko-palestyński pozostaje jednym z najważniejszych procesów polityczno-społecznych Bliskiego Wschodu. Rok 2020 może stanowić kolejną „graniczną” datę w jego historii. Jest to związane z zaprezentowanym 28 stycznia br. planem pokojowym prezydenta USA Donalda Trumpa. Plan – przedstawiany przez amerykańską administrację jako optymalne rozwiązanie konfliktu – może pogłębić izraelsko-palestyńską przepaść. Czynnikiem, który w szczególności zmieniłby dynamikę konfliktu, jest zadeklarowana przez Izrael wola aneksji osiedli żydowskich, które znajdują się na części okupowanego Zachodniego Brzegu.
©PISM

Celem niniejszego raportu jest przybliżenie genezy i obecnego stanu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Raport składa się z trzech części prezentujących historyczny zarys konfliktu („Konflikt wczoraj”), obecny kształt relacji między Palestyną i Izraelem z uwzględnieniem międzynarodowego zaangażowania w kształtowanie procesu bliskowschodniego („Konflikt dziś”) i scenariusz rozwoju sytuacji z uwzględnieniem izraelskiej aneksji terenów Zachodniego Brzegu („Konflikt jutro”). „Konflikt wczoraj” kompleksowo opisuje genezę konfliktu bliskowschodniego, jego kolejne etapy oraz inicjatywy pokojowe. Druga część opisuje dysproporcje sił między Palestyną i Izraelem, wskazując jednocześnie, jak trudny do rozwiązania spór wpływa na jakość życia Palestyńczyków. Dodatkowo zawiera ona zestawienie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych wśród ludności palestyńskiej i izraelskiej na temat istoty konfliktu i jego przyszłości. Dwie pierwsze części prowadzą do zawartych w „Konflikcie jutro” wniosków i perspektyw dotyczących możliwości dalszych działań na rzecz dwupaństwowego rozwiązania sporu między Izraelem i Palestyną, jak również wzrostu popularności idei powstania jednego państwa w miejsce Palestyny i Izraela.