How China and Russia Could Join Forces Against The European Union
06 KWI 2020
W ostatnich latach zacieśniają się stosunki chińsko-rosyjskie. Oba państwa niezależnie od siebie podejmują działania niekorzystne dla interesów Unii Europejskiej, w tym jej bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Rosja i Chiny połączą siły przeciw UE, i jakie ryzyko się z tym wiąże?
Archiwum:PISM

Celem raportu jest odpowiedź na pytania: Czy i w jaki sposób współpraca rosyjsko-chińska może bezpośrednio wpłynąć na Unię Europejską? Czy stanowi dla niej zagrożenie? Czy Rosja i Chiny mogą wspólnie przygotować, a następnie realizować strategię przeciwko Unii? Jak poważne może to być wyzwanie dla UE i jakie będą jego skutki dla unijnej polityki? Czy Unia może wypracować takie podejście, które nie będzie ani otwartym dążeniem do konfrontacji z tymi państwami, ani nieograniczoną współpracą z nimi?

Raport rozpoczyna analiza globalnych celów polityki UE, w tym jej podejścia wobec Rosji i Chin. Następnie przeanalizowane zostały najważniejsze cele polityki tych dwóch państw wobec Unii. W dalszej kolejności przedstawiono stan stosunków chińsko-rosyjskich oraz perspektywy ich rozwoju. Zadaniem autorów było ustalenie, czy wspólnota interesów może skłonić oba państwa do połączenia sił przeciw UE. Zidentyfikowano także narzędzia, których Rosja i Chiny mogą użyć przeciwko Unii Europejskiej.  

W ostatniej części reportu przenalizowano rosyjskie i chińskie wysiłki zmierzające do osłabienia UE, w tym – czy i w jakich warunkach jest możliwa aktywna współpraca obu państw przeciw Unii Europejskiej.

Raport dostępny tylko w angielskiej wersji językowej.