Chińska gospodarka: w poszukiwaniu „nowej normalności”
28 WRZ 2015
Wskaźniki ekonomiczne, gorsze niż przewidywano, oraz nieoczekiwana interwencja na chińskim rynku wywołały niepewność co do kondycji drugiej największej gospodarki świata. Choć ostatnie zawirowania są przejściowe, niższy wzrost gospodarczy w Chinach może spowolnić gospodarkę światową oraz podważyć zaufanie do ekipy Xi Jinpinga. Aby zminimalizować niekorzystne skutki tych zmian, Polska powinna dywersyfikować współpracę z Chinami w ramach Jedwabnego Szlaku, a także wzmocnić relacje z innymi rynkami pozaeuropejskimi.

Wskaźniki ekonomiczne, gorsze niż przewidywano, oraz nieoczekiwana interwencja na chińskim rynku wywołały niepewność co do kondycji drugiej największej gospodarki świata. Choć ostatnie zawirowania są przejściowe, niższy wzrost gospodarczy w Chinach może spowolnić gospodarkę światową oraz podważyć zaufanie do ekipy Xi Jinpinga. Aby zminimalizować niekorzystne skutki tych zmian, Polska powinna dywersyfikować współpracę z Chinami w ramach Jedwabnego Szlaku, a także wzmocnić relacje z innymi rynkami pozaeuropejskimi.