Białe plamy - Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)
06 GRU 2010

Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow  (red.)

Warszawa 2010

ISBN 978-83-62453-00-9

liczba stron: 927Oddajemy w ręce polskiego Czytelnika rezultaty pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Na wspólny tom składają się ekspertyzy polskich i rosyjskich uczonych, którzy – na zasadzie zwierciadlanego odbicia – przedstawili w szesnastu rozdziałach polskie i rosyjskie oceny najtrudniejszych problemów w stosunkach między naszymi państwami na przestrzeni ostatnich 90 lat. Jest to publikacja o naszej historii w dwudziestym wieku. Książkę tę polscy i rosyjscy autorzy pisali z myślą o przyszłości, której podstawą powinny być prawda i wzajemne zrozumienie.

Adam Daniel Rotfeld (Polska)
Anatolij W. Torkunow (Rosja)

 


Spis treści

Od redaktora polskiego wydania

Wprowadzenie

Poszukiwanie prawdy
Adam Daniel Rotfeld, Anatolij W. Torkunow

1. Początki

Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917–1921
Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz (Polska)
Giennadij F. Matwiejew (Rosja)

2. Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Polska i ZSRR na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Wojciech Materski (Polska)
Aleksandr W. Riewiakin (Rosja)

3. Geneza drugiej wojny światowej

Przyczyny II wojny światowej. Polska, Związek Sowiecki i kryzys systemu wersalskiego
Sławomir Dębski (Polska)
Michaił M. Narinskij (Rosja)

4. Polska między ZSRR a Niemcami (1939–1941)

Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski
Albin Głowacki (Polska)
Natalija S. Lebiediewa (Rosja)

5. Zbrodnia katyńska

Proces odkrywania prawdy i upamiętnienie ofiar
       Andrzej Przewoźnik (Polska)
       Natalija S. Lebiediewa (Rosja)

6. Czas wojny (1941–1945)

Polityka i jej skutki
Wojciech Materski (Polska)
Walentina S. Parsadanowa (Rosja)

7. Dekada powojenna (1945–1955)

Zwycięstwo i zniewolenie
Włodzimierz Borodziej (Polska)
Albina F. Noskowa (Rosja)

8. „Odwilż”

1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię
Andrzej Paczkowski (Polska)
Nikołaj I. Bucharin (Rosja)

9. Droga do wolnoŚci

Torowanie drogi do wolności w sferze kultury
Jerzy Pomianowski (Polska)
Andriej W. Worobjow, Aleksandr W. Szubin (Rosja)

10. Stan wojenny a kierownictwo ZSRR

Moskwa a „kryzys polski” lat 1980–1981
       Andrzej Paczkowski (Polska)
       Iniessa S. Jażborowskaja (Rosja)

11. Odzyskana wolność i suwerenność

Transformacja w Polsce i w Rosji – różnice i podobieństwa
Włodzimierz Marciniak (Polska)
Władimir G. Baranowskij, Boris A. Szmielow (Rosja)

12. Pomoc czy wyzysk?

Stosunki gospodarcze między Polską a ZSRR
Janusz Kaliński (Polska)
Leonid B. Wardomskij (Rosja)

13. Rosja a suwerenna Polska

Stosunki polityczne między Polską a Rosją po 1990 roku
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska)
Artiom W. Malgin (Rosja)

14. Ciągłość i zmiana

Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja
Andrzej Grajewski (Polska)
Nikołaj I. Bucharin (Rosja)

15. Dziedzictwo archiwalne

Zbiory przemieszczone. Dostęp do archiwów
Władysław Stępniak (Polska)
Władimir P. Kozłow (Rosja)

16. Współczesna polsko-rosyjska historiografia

Stan badań na temat stosunków polsko-radzieckich
Marek Kornat (Polska)|
Iniessa S. Jażborowskaja (Rosja)

Aneks

Komunikaty z sesji Grupy do Spraw Trudnych

Przesłanie współprzewodniczących Grupy do Spraw Trudnych wynikających z historii polsko-rosyjskich stosunków

Autorzy

Skład Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

Indeks osób

 


Na prezentacji książki z dr Sławomirem Dębskim, jednym z jej współautorów, rozmawiała Magdalena Skajewska.

Recenzje: