Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych: szanse dla polskiego biznesu
27 MAJ 2015
Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, do którego obecnie chce przystąpić 57 krajów, ma wspierać projekty modernizacyjne w Azji. Jest on także postrzegany jako odpowiedź na przedłużającą się reformę międzynarodowych instytucji gospodarczych, np. MFW. W projekcie tym uczestniczy również Polska, co może zwiększyć internacjonalizację polskich firm dzięki udziałowi w poważnych inwestycjach infrastrukturalnych. Istotna będzie jednak dokładna ocena implementacji zasad działania banku, zwłaszcza w zakresie umożliwienia podmiotom spoza Azji udziału w realizacji projektów.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, do którego obecnie chce przystąpić 57 krajów, ma wspierać projekty modernizacyjne w Azji. Jest on także postrzegany jako odpowiedź na przedłużającą się reformę międzynarodowych instytucji gospodarczych, np. MFW. W projekcie tym uczestniczy również Polska, co może zwiększyć internacjonalizację polskich firm dzięki udziałowi w poważnych inwestycjach infrastrukturalnych. Istotna będzie jednak dokładna ocena implementacji zasad działania banku, zwłaszcza w zakresie umożliwienia podmiotom spoza Azji udziału w realizacji projektów.