The Polish Quarterly of International Affairs, no. 3/2005
01 SEP 2005

CONTENTS

 

ARTICLES ●  STUDIES

Małgorzata Sulmicka
Implementation of Lisbon Strategy
 

Joanna Maciejewska
European Social Charter Practice: Legalism or Common Sense?

Kamila Pronińska
Resource Wars in Contemporary International Relations

Tomasz Grzegorz Grosse
Application of Balance of Power Theory to Analysis of Regional Integration Processes in East Asia and Europe 

Andrzej Krzeczunowicz
Preemptive War: New Military Doctrine or Echo of the Past?

DIPLOMATIC FILE

Radosław Zenderowski
Causes of the Breakup of Czecho-Slovakia

REVIEWS ● NOTES

Krzysztof Miszczak
Roman Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne—zarys problematyki (Politics and Power: Strategic Studies—An Outline of the Problem)

Jerzy Menkes
Elżbieta Dynia, Czesław P. Kłak, Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie (European Human Rights Protection Standards and Polish Law) 

Beata Górka-Winter
Francis Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (State-Building: Governance and World Order in the 21st Century) 

Adrian Zdrada
Wojciech Szymborski, Doktryna Busha (The Bush Doctrine)

 

Notes

INTERNATIONAL CHRONOLOGY


e-bookstore