Raport: Arms Control Revisited: Non-proliferation and Denuclearization
06 MAR 2009 Report
Ukazał się raport “Arms Control Revisited: Non-proliferation and Denuclearization”, przygotowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy ze Sztokholmskim Instytutem Badań nad Pokojem (SIPRI). Więcej

Ukazał się raport “Arms Control Revisited: Non-proliferation and Denuclearization”, przygotowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy ze Sztokholmskim Instytutem Badań nad Pokojem (SIPRI).

Publikacja stanowi efekt międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 20-21 listopada 2008 r. w formacie Warszawskiej Grupy Refleksyjnej, pod przewodnictwem profesora Adama Daniela Rotfelda. Wzięło w niej udział ponad 40 wybitnych ekspertów i urzędników z państw szczególnie zainteresowanych tematyką nieproliferacji broni masowego rażenia i rozbrojenia nuklearnego.

Publikacja zawiera raport z konferencji wraz z zaleceniami, a także materiały dodatkowe – zarówno przygotowane na potrzeby konferencji, jak i opublikowane w związku z intensyfikacją dyskusji na temat rozbrojenia jądrowego.