Raport PISM: Personel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych do przeglądu?
07 DEC 2012 Report
W związku ze zbliżającym się przeglądem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zaplanowanym w 2013 r. – kwestie personelu służby, bezpośrednio przekładające się na efektywność tej struktury mogą ponownie znaleźć się w centrum uwagi. Dotychczasowa polityka kadrowa i przebieg procesu rekrutacji – na bieżąco poddawane wnikliwej ocenie ze strony państw członkowskich – spowodowały, że dysproporcje w reprezentacji obywateli członków UE wśród personelu ESDZ zostały zmniejszone, ale nie wyeliminowane. Przegląd ESDZ powinien więc stanowić okazję do dalszego poszukiwania akceptowalnych i pozwalających wyrównywać istniejące deficyty rozwiązań, tak aby w perspektywie europejska dyplomacja wyposażona była w kompetencje i umiejętności na miarę wyzwań XXI wieku.

W związku ze zbliżającym się przeglądem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zaplanowanym w 2013 r. – kwestie personelu służby, bezpośrednio przekładające się na efektywność tej struktury mogą ponownie znaleźć się w centrum uwagi. Dotychczasowa polityka kadrowa i przebieg procesu rekrutacji – na bieżąco poddawane wnikliwej ocenie ze strony państw członkowskich – spowodowały, że dysproporcje w reprezentacji obywateli członków UE wśród personelu ESDZ zostały zmniejszone, ale nie wyeliminowane. Przegląd ESDZ powinien więc stanowić okazję do dalszego poszukiwania akceptowalnych i pozwalających wyrównywać istniejące deficyty rozwiązań, tak aby w perspektywie europejska dyplomacja wyposażona była w kompetencje i umiejętności na miarę wyzwań XXI wieku.