Polska-Niemcy. Tożsamości i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich. Deutschland–Polen. Kollektive Identitäten und Sicherheitskriterien in den transatlantischen Beziehungen
13 SEP 2005 Books

Publikacja zawiera zbiór esejów autorów polskich i niemieckich dotyczących wpływu kultury politycznej i kwestii tożsamościowych na postrzeganie kryteriów bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich. Problemy te rozpatrywane są w szczególności przez pryzmat stosunków polsko-niemieckich i doświadczeń historycznych.

 

Spis treści: 

Wstęp (s. 7)

Einführung (s. 9)

 

Polska–Niemcy
Tożsamości i kryteria bezpieczeństwa
w stosunkach transatlantyckich

Ryszard Stemplowski – Tożsamość zbiorowa i zbiorowe bezpieczeństwo, czyli o materii sprzyjającej łączeniu doświadczenia indywidualnego ze zbiorowym, i myślenia potocznego z teorią (s. 13)

Matthias Dembinski – Kultura polityczna i tożsamość w stosunkach transatlantyckich (s. 19)

Jerzy J. Wiatr – Rola kultury i percepcji w stosunkach transatlantyckich (s. 37)

Jochen Thies – Wpływ kultury i tożsamości politycznej na stosunki transatlantyckie: Odrodzenie postaw antyamerykańskich w Niemczech podczas prezydentury G.W. Busha? (s. 47)

Andrzej Nowak – Polskie doświadczenia z imperializmem i ich współczesne echa (s. 55)

Sławomir Dębski – Tożsamość i doświadczenia historyczne Polaków a polska polityka zagraniczna (s. 67)

Henning Riecke – Polityka zagraniczna bez przymusu: Powstanie kultury strategicznej UE? (s. 75)

Łukasz Kulesa – Amerykański i europejski sposób prowadzenia wojny. Polska perspektywa (s. 91)

 

Deutschland–Polen
Kollektive Identitäten und Sicherheitskriterien
in den transatlantischen Beziehungen

Ryszard Stemplowski – Kollektive Identität und kollektive Sicherheit also über eine Materie, welche die Verbindung der individuellen mit der kollektiven Erfahrung und des Alltagsdenkens mit der Theorie fördert (s. 101)

Matthias Dembinski – Politische Kultur und Identität in den der transatlantischen Beziehungen (s. 109)

Jerzy J. Wiatr – Zur Rolle der Kultur und der Wahrnehmung in den transatlantischen Beziehungen (s. 127)

Jochen Thies – Der Einfluss der Politischen Kultur und Identität auf die Transatlantischen Beziehungen: Wächst der deutsche Antiamerikanismus nach der Präsidentschaft von G.W. Bush? (s. 139)

Andrzej Nowak – Polnische Erfahrungen mit dem Imperialismus und ihr zeitgenössisches Echo (s. 147)

Sławomir Dębski – Identität, historische Erfahrungen der Polen und die polnische Außenpolitik (s. 161)

Henning Riecke – Außenpolitik ohne Zwang: Entwicklung einer strategischen Kultur der EU? (s. 169)

Łukasz Kulesa – Amerikanische und europäische Art der Kriegsführung. Polnische Perspektive (s. 185)

 

Autorzy

Die Autoren

 

Recenzje:

Danuta Zagrodzka, Tak się rodzi demokracja, [w:] Gazeta Wyborcza, 28 października 2005 r.