• Wersja dla niedowidzących
 • wersja mobilna
 • e-Księgarnia
 • RSS
 • Dołącz do nas na Facebook
 • Dołącz do nas na Twitter
 • Dołącz do nas na Flickr
 • Oglądaj nas na YouTube
 • Dołącz do nas na Instagram
 • PISM English version
 • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Książki > Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu

Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Jacek Foks (red.)

Warszawa 2006

ISBN 978-83-89607-07-2

Liczba stron: 195

Sport jest dziedziną życia społecznego, na którą istotny wpływ miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja jest efektem projektu konferencyjno-wydawniczego zrealizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Sportu RP. Podstawowy czynnik, który skłonił nas do podjęcia się tego zadania, to brak dostatecznie upowszechnionej informacji o omawianych zagadnieniach i istniejące potrzeby w tym zakresie, sygnalizowane nie tylko przez przedstawicieli środowiska sportowego, ale również administracji publicznej oraz praktyków, naukowców i dziennikarzy. Jest to ponadto pierwsza próba kompleksowego ujęcia tych zagadnień w taki sposób, by odpowiednio duży nacisk położony był na ich praktyczne zastosowanie, a nie tylko na wymiar teoretyczny.

W dniach 28-29 września 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona „Implikacjom członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem wyżej wymienionych środowisk i stała się okazją do zaprezentowania poglądów i doświadczeń zebranych w niniejszej publikacji. Autorami poszczególnych artykułów są eksperci między innymi z: Centrum Międzynarodowego Prawa Sportowego Instytutu Assera w Hadze, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP, Ministerstwa Sportu RP oraz uczelni polskich i zagranicznych.


Spis treści

Jacek Foks
Wprowadzenie

Sport w systemie instytucjonalno-prawnym Unii Europejskiej

Robert Siekmann
Unia Europejska a sport – prawo i polityka
Joanna Żukowska-Easton
Sport w pracach organów Unii Europejskiej a zadania polskiej administracji         
Jacek Foks
Polskie prawo sportowe a prawo Unii Europejskiej

Unijny rynek pracy a sport 

Janusz Grzyb
Europejski rynek pracy – skutki przystąpienia RP do UE  
Roberto Branco Martins
Swoboda przemieszczania się a sport
Wiktor Cajsel
Prawne aspekty zatrudniania sportowców w Polsce a prawo Unii Europejskiej       

Wybrane zagadnienia dotyczące sportu w prawie i politykach wspólnotowych 

Magdalena Kędzior
Skutki prawa i polityki antydopingowej Unii Europejskiej dla międzynarodowego i krajowego prawa sportowego
Jack Anderson
Korupcja w sporcie: czy Unia Europejska powinna wezwać do uczciwości i właściwego postępowania?
Rafał Piechota
Prawa do transmisji medialnych z imprez sportowych w prawie sportowym i polityce organów Unii Europejskiej

Finansowanie budowy infrastruktury sportowej ze środków unijnych

Konstancja Piątkowska
Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na infrastrukturę sportową w Polsce
Małgorzata Cejmer
Finansowanie budowy infrastruktury sportowej ze środków publicznych
Wojciech Lubawski
Budowa miejskiego stadionu piłkarskiego w Kielcach

Finansowanie działalności sportowej ze środków unijnych

Cezary Grzanka
Finansowanie sportu powszechnego ze środków publicznych
Piotr Stronkowski, Piotr Krasuski
Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jego zastosowanie w działalności sportowej
Jakub Kalinowski, Paweł Kurpios
Projekt „Sportowcy na rynku pracy” – sposób na bezrobocie wśród byłych sportowców     

English summaries       

Autorzy


Recenzje:

 • Iwona Woicka, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 3

e-ksiegarnia|