portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Suwerenność

Suwerenność

Jacek Czaputowicz
ISBN: 978-83-66091-00-9
Liczba stron: 474
Rok wydania: 2018

Nasza cena: 45,00 zł

Suwerenność i jej rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych ciągle pozostaje przedmiotem sporu. Każdego miesiąca powstaje wiele prac jej poświęconych. Badaczy interesuje, czy państwa tracą suwerenność w czasach globalizacji, jakie są relacje między suwerennością a demokracją i na ile państwa zachowują suwerenność w Unii Europejskiej. 
 
Wznawiana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych książka pokazuje, że treść suwerenności zmieniała się na przestrzeni wieków, przyjmując formę cechy państw lub instytucji społeczności międzynarodowej. 
 
Książka wypełni swoje zadanie, jeżeli przyczyni się do lepszego zrozumienia znaczenia suwerenności we współczesnym świecie, a co za tym idzie – do skuteczniejszego prowadzenia polityki zagranicznej państwa.

Wprowadzenie do wydania drugiego

Wprowadzenie

Rozdział 1. Pojęcie suwerenności

Definicje suwerenności
Suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna
Perspektywa prawa międzynarodowego
Perspektywa nauki o polityce i stosunkach międzynarodowych
Państwo
Suwerenność narodu i niepodległość
Ograniczenie a naruszenie suwerenności
Podzielność suwerenności
Suwerenność w federacji
Suwerenność prawa
Rodzaje i cechy suwerenności
Suwerenność materialna i formalna
Suwerenność pozytywna i negatywna
Terytorialność
Suwerenna równość
Uznanie i zdolność legitymizacji
Wymiary suwerenności

Rozdział 2. Suwerenność w historii

Przednowoczesne formy suwerenności
Greckie polis
Imperium rzymskie
Respublica Christiana
Porządek westfalski
Państwo terytorialne
Państwo absolutystyczne
Państwo narodowe
Porównanie form suwerenności

Rozdział 3. Suwerenność w filozofii politycznej

Starożytność
Średniowiecze
Filozofia klasyczna
Jean Bodin
Thomas Hobbes
Georg W.F. Hegel
Filozofia liberalna
John Locke
Jean Jacques Rousseau
Porównanie koncepcji suwerenności Hobbesa, Locke’a i Rousseau
Monteskiusz
Immanuel Kant
Teoretycy prawa międzynarodowego
Suwerenność sferyczna
Amerykańscy federaliści
Marksizm
Suwerenność jako stan wyjątkowy
Postmodernizm
Michel Foucault: suwerenność jako urządzanie
Pierre Bourdieu: pole władzy
Jacques Derrida: suwerenność jako samoistność
Giorgio Agamben: suwerenność jako biowładza

Rozdział 4. Suwerenność w teoriach stosunków międzynarodowych

Realizm
Realizm klasyczny
Realizm strukturalny
Szkoła angielska
Liberalizm
Globalizm
Teoria systemu światowego
Neogramscianizm
Neoimperium
Teoria krytyczna
Kosmopolityzm
Konstruktywizm
Rozumienie suwerenności
Tożsamość państwa
Normatywna struktura społeczności międzynarodowej
Feminizm
Postmodernizm w stosunkach międzynarodowych
Przeciwieństwo suwerenność–anarchia
Granice
Suwerenny człowiek

Rozdział 5. Suwerenność a społeczność międzynarodowa

Formy stosunków międzynarodowych
Anarchiczny system międzynarodowy
Społeczność międzynarodowa
Imperium
Społeczność światowa
Koncepcja społeczności międzynarodowej
Instytucje społeczności międzynarodowej
Równowaga sił
Dyplomacja
Prawo międzynarodowe
Organizacja międzynarodowa
Kolonializm i suwerenność imperialna
Władza polityczna w państwach pozaeuropejskich
Standard cywilizacyjny
Suwerenność niepełna
Proces dekolonizacji
Suwerenność pozytywna i negatywna jako reguły gry
Charakter współczesnej społeczności międzynarodowej
Dylematy normatywne społeczności międzynarodowej
Ewolucja prawa międzynarodowego
Prawa człowieka
Interwencja humanitarna
Ochrona środowiska naturalnego
Proces globalizacji
Wpływ na państwo
Wpływ na społeczność międzynarodową
Różnorodność form suwerenności państw
Państwo postkolonialne
Poziomy państwowości
Państwo nowoczesne, przednowoczesne i ponowoczesne

Rozdział 6. Suwerenność w Unii Europejskiej

Suwerenność we wczesnych teoriach integracji
Funkcjonalizm
Federalizm
Transakcjonizm
Neofunkcjonalizm
Klasyczne podejście międzyrządowe
Liberalizm międzyrządowy
Nowy instytucjonalizm
Koncepcje Unii Europejskiej 
Unia jako system polityczny
Unia jako federacja
Unia jako system wielopoziomowego zarządzania
Unia jako imperium
Stanowienie prawa
Suwerenność w systemach konstytucyjnych państw
Niemcy
Wielka Brytania
Polska
Strategie wobec suwerenności państw
Oddziaływanie Unii Europejskiej na suwerenność
Europeizacja
Suwerenność społeczna
Suwerenność monetarna
Obywatelstwo europejskie
Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej
Deficyt demokracji
Suwerenność a zasada subsydiarności
Sposoby wykonywania suwerenności
Funkcjonowanie Bodinowskich atrybutów suwerenności
Suwerenność w ujęciu Kantowskim

Zakończenie
Spis tabel i rysunków
Bibliografia
Indeks nazwisk

Suwerenność - wydanie drugie Jacek Czaputowicz plik w formacie PDF 35,00 zł
Suwerenność - wydanie drugie 35,00 zł
Suwerenność - wydanie drugie 35,00 złDrukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij