• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Biuletyn PISM

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Bartosz Wiśniewski (kierownik BBA), Rafał Tarnogórski (redaktor prowadzący), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Karolina Borońska-Hryniewiecka, Anna Maria Dyner, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Justyna Szczudlik, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
23 marca 2017
nr 30 (1472)
Polityka USA w NATO: zapowiedź kontynuacji i ryzyko zmian
Nacisk USA na zwiększenie wydatków obronnych przez sojuszników do co najmniej 2% PKB może doprowadzić do wzmocnienia NATO, ale wiąże się także z ryzykiem osłabienia więzi transatlantyckich. Sojusz i jego państwa członkowskie, w tym Polska, powinny też spodziewać się kolejnych wezwań do większego zaangażowania w walkę z terroryzmem. Na doprecyzowanie czeka kwestia dalszego finansowania amerykańskich działań służących wzmacnianiu wschodniej flanki. Nadal niejasne jest również to, jaką politykę USA będą prowadzić wobec Rosji.


Artur Kacprzyk
22 marca 2017
nr 29 (1471)
Protesty na Białorusi
Protesty na Białorusi stanowią wyzwanie dla władz, gdyż obok haseł poprawy warunków materialnych – wysuwanych po raz pierwszy od lat 90. XX w. – manifestujący coraz częściej formułują postulaty polityczne. Jak dotąd białoruskie władze reagują w sposób ograniczony – nakładając kary administracyjne przede wszystkim na działaczy opozycji. W najbliższym czasie zapewne utrzyma się intensywność manifestacji, które mogą też przybrać bardziej masowy charakter. Niewykluczone jest jednak łamanie praw człowieka przez siły porządkowe. Dalszy przebieg zdarzeń może skłonić Rosję do bezpośredniego zaangażowania. 

Anna Maria Dyner
21 marca 2017
nr 28 (1470)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa w Azji Wschodniej
Sytuacja polityczna i bezpieczeństwa w Azji Wschodniej zwiększa ryzyko destabilizacji wewnętrznej państw, militaryzacji regionu i wystąpienia konfliktów. Prawdopodobne jest wzmocnienie pozycji Chin. Długofalowym tego efektem może być modyfikacja regionalnego porządku, który teraz jest w dużej mierze oparty na obecności USA jako gwaranta bezpieczeństwa. Doraźnie rozwój wydarzeń może zmuszać amerykańską administrację do zwiększenia zainteresowania sytuacją w regionie kosztem uwagi poświęcanej innym częściom świata.

Justyna Szczudlik
15 marca 2017
nr 27 (1469)
Perspektywy relacji turecko-amerykańskich w kontekście wojny w Syrii
Po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA Turcja liczy na poprawę relacji z tym państwem. Intensywny dialog między sojusznikami wskazuje, że zależy na tym również Stanom Zjednoczonym. Jednak przeszkodą są różnice w podejściu obu stron do konfliktu syryjskiego. Brak porozumienia w tej kwestii może skutkować podjęciem przez Turcję działań utrudniających kampanię przeciw tzw. Państwu Islamskiemu. W dłuższej perspektywie może także wzmocnić antyzachodnie resentymenty w Turcji i osłabić jej zaangażowanie w NATO. 

Karol Wasilewski
14 marca 2017
nr 26 (1468)
Korekta niemieckiej polityki migracyjnej – dystans wobec skrajnych propozycji
Kryzys imigracyjny w Niemczech w 2015 r. zaszkodził notowaniom współrządzącej CDU i zwiększył popularność skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, która domagała się drastycznego zaostrzenia polityki wobec imigrantów. Zamiast przejęcia jej postulatów kanclerz Angela Merkel zdecydowała się na korektę swojej dotychczasowej polityki. W zmienionym podejściu połączyła zaostrzenie migracyjnych przepisów prawnych, większą ochronę i monitorowanie granic oraz zintensyfikowanie powrotów osób, którym odmówiono w Niemczech przyznania legalnej ochrony. Polityka Merkel przynosi efekty, ale ceną za nie są pęknięcia w koalicji i wewnątrz samej partii.

Miłosława Fijałkowska
09 marca 2017
nr 25 (1467)
Protesty Rumunów przeciw zmianom w prawie antykorupcyjnym
W Rumunii trwają największe protesty od 1989 r. Obywatelski sprzeciw wywołały dwa pilne dekrety rządowe, uznane za próbę sparaliżowania walki z korupcją, przynoszącej rezultaty już od kilku lat. Manifestacje trwają nadal, mimo wycofania projektów przez rząd. Protestujący uważają ustępstwo za chwilowe, gdyż obawiają się, że politycy partii rządzących, zagrożeni procesami karnymi, podejmą nową próbę zmiany prawa antykorupcyjnego. Pogorszenie wizerunku Rumunii grozi podważeniem jej wiarygodności jako partnera w stosunkach międzynarodowych, co miałoby negatywne konsekwencje także dla Polski.

Jakub Pieńkowski
08 marca 2017
nr 24 (1466)
Przegląd wieloletnich ram finansowych: skutki dla Polski
Zakończona 7 marca 2017 r. śródokresowa rewizja finansów UE nie wprowadza głębokich zmian w strukturze wspólnego budżetu do 2020 r. Wpłynie jednak na inne cechy ram finansowych, zwiększając elastyczność i powodując wyraźniejsze sprzężenie unijnych finansów ze wspólnotowymi priorytetami. To sygnalizuje głębokie i niekorzystne dla Polski reformy wydatkowania funduszy po 2020 r. Dlatego Polska powinna – na podstawie wcześniejszych doświadczeń – wykorzystać okres przed rozpoczęciem negocjacji kolejnej perspektywy finansowej do minimalizacji ryzyka negatywnych zmian i promowania pozytywnej agendy budżetowej.

Patryk Toporowski
06 marca 2017
nr 23 (1465)
UE na rozdrożu: wkład Komisji Europejskiej w debatę nad przyszłością Unii
Przed jubileuszowym szczytem Rady Europejskiej z okazji 60-lecia traktatów rzymskich Komisja Europejska przygotowała białą księgę na temat możliwych kierunków rozwoju UE. Ogólnikowa treść dokumentu odzwierciedla wielogłos w tej sprawie, choć pierwsze reakcje polityków zachodnioeuropejskich uprawdopodobniają realizację scenariusza Europy wielu prędkości. W tym wariancie dla Polski jako państwa poza strefą euro ważne jest to, by sposób jej funkcjonowania był inkluzywny i niedyskryminujący.

Patryk Toporowski, Jolanta Szymańska
03 marca 2017
nr 22 (1464)
Wzmocnienie odstraszania Rosji w regionie Morza Czarnego
Rozbudowa potencjału ofensywnego Rosji w regionie Morza Czarnego może stanowić zagrożenie dla NATO. Turcja, Bułgaria i Rumunia odmiennie interpretują wynikające z tego wyzwania, co utrudnia Sojuszowi wzmacnianie polityki odstraszania w wymiarze regionalnym. Chociaż NATO stopniowo dostosowuje swoje siły do nowej sytuacji strategicznej, główny czynnik odstraszania Rosji stanowi rotacyjna obecność wojsk USA. 

Wojciech Lorenz
01 marca 2017
nr 21 (1463)
Perspektywa zamrożenia konfliktu w Donbasie
Trwająca od prawie trzech lat wojna na wschodniej Ukrainie (Donbas) może stać się kolejnym zamrożonym konfliktem na terenie byłego ZSRR. Przesłanką tego jest brak porozumienia między Ukrainą i Rosją co do przyszłości regionu oraz nadawanie atrybutów państwowości administracji donbaskiej przez władze rosyjskie. Rosja ma doświadczenie w instrumentalizowaniu konfliktów tego typu i wykorzystywaniu ich w polityce zagranicznej. Jednocześnie jednak stała się zakładnikiem konfliktu w Donbasie, co dla Polski oznacza dalszą destabilizację wschodniego sąsiedztwa UE. 

Agnieszka Legucka

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij