PISM Council

Professor Zbigniew Lewicki - Head of PISM Council

Professor Przemysław Żurawski vel Grajewski -Deputy Head of PISM Council

Professor Andrzej Harasimowicz

Ambassador Jerzy Koźmiński

Professor Zdzisław Krasnodębski

Professor Andrzej Nowak

Director Maciej Pisarski

Ambassador Andrzej Przyłębski

Professor Krzysztof Szczerski

Minister Konrad Szymański

Professor Piotr Wawrzyk

Professor Andrzej Zybertowicz