• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Wydarzenia > Konferencje > Konferencja: EU Eastern Partnership - Azerbaijan: Challenges and Perspectives

Konferencja: EU Eastern Partnership - Azerbaijan: Challenges and Perspectives

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

13 grudnia 2011

13 grudnia 2011 r. PISM wraz z Centrum Studiów Strategicznych pod patronatem Prezydenta Republiki Azerbejdżanu (SAM), Ambasadą Azerbejdżanu w Warszawie i Krajową Szkołą Administracji Publicznej zorganizował konferencję międzynarodową pt. “EU Eastern Partnership – Azerbaijan: Challenges and Perspectives”.

Temat konferencji, dotyczący stosunków Unii Europejskiej z Azerbejdżanem, wpisywał się w ważne wydarzenia polityczne z 2011 r. związane z prezydencją Polski w Radzie UE oraz reformą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Choć znaczenie Azerbejdżanu dla państw Unii wiąże się przede wszystkim z jego potencjałem energetycznym, celem konferencji było szersze spojrzenie na ten kraj, jak również próba znalezienia nowych środków intensyfikacji współpracy azersko-unijnej.

Pierwszy panel poświęcono zagadnieniom ekonomicznym i energii. Zidentyfikowano mocne i słabe strony gospodarki Azerbejdżanu: najpoważniejszymi problemami dla zagranicznych inwestorów wciąż pozostają korupcja i woluntaryzm urzędniczy, jak również utrudnienia w handlu zagranicznym, wynikające przede wszystkim z nieobecności Azerbejdżanu w WTO. W dalszej części panelu wskazano na kluczową rolę tego kraju dla bezpieczeństwa UE, zwłaszcza dywersyfikacji dostaw gazu do państw Europy Południowo-Wschodniej. Stwierdzono, iż konieczna jest większa determinacja polityczna, jeżeli projekty transportu gazu przewidywane w ramach tzw. Południowego Korytarza mają dojść do skutku. Zwrócono uwagę na mało znaną alternatywę dla rurociągów, a mianowicie możliwość przewozu gazu w postaci ciekłej (LNG) lub sprężonej (CNG) tankowcami przez Morze Czarne. Kontrowersje wzbudził temat praw człowieka i demokratyzacji Azerbejdżanu.

W drugim panelu, dotyczącym Partnerstwa Wschodniego, prelegenci zaprezentowali cele, założenia i stan realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na obszarze poradzieckim. W dyskusji przedstawiono problem z perspektywy zarówno samej Unii, jak i Azerbejdżanu. Zgodzono się, że wyraźny jest coraz większy dystans pomiędzy państwami silnie zaangażowanymi w Partnerstwo i krajami dystansującymi się od niego. Azerbejdżan należy do tej drugiej kategorii, jest jednak – jak stwierdzono – entuzjastycznie nastawiony do reform sektorowych i chętnie czerpie know how z krajów europejskich. Szczególnie pozytywnie oceniono postępy w dziedzinie reform systemu edukacji, wymiaru sprawiedliwości oraz współpracę z UE w zakresie infrastruktury. Z kolei krytycznie oceniono dialog polityczny oraz fakt, że w niektórych wymiarach Partnerstwa Wschodniego Azerbejdżan w ogóle nie uczestniczy. Z powodu konfliktu z Armenią nie dołączył na przykład do programu współpracy transgranicznej, nie może również partycypować w projektach multilateralnych.

Konferencja potwierdziła, że dla Partnerstwa Wschodniego nie ma w przewidywalnej przyszłości sensownej alternatywy. Pomimo słabości wschodniego wymiaru unijnej polityki sąsiedztwa podkreślono niekwestionowane zalety Partnerstwa: elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania, wszechstronność programów współpracy, intensyfikację dialogu politycznego i skuteczny transfer unijnych regulacji. Rekomendacje obejmowały większą koncentrację środków i rozwój współpracy sektorowej, na przykład w dziedzinie technologii ekologicznych.

Opr: Tomasz Sikorski


Program konferencji 

Galeria zdjęć