eBookstore PISM
portal www.pism.pl >>       wai Wersja polska

Total: 0,00 zł
Items: 0
Files: 0


View cart

>> login/register

Home > Journals > Polski Przegląd Dyplomatyczny
Payments
Polski Przegląd Dyplomatyczny

Polski Przegląd Dyplomatyczny

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.
Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.
Ponownie ukazuje się od 2016 roku.

ISSN: 1642-4069

Subscription 2019

Price: 90,00 zł

Choose volume and issue.

Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 printed issue 25,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 PDF file 23,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 EPUB file 23,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 MOBI file 23,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 - spis treści PDF file 0,00 zł
download PDF file
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 - od redaktora Sławomir Dębski PDF file 0,00 zł
download PDF file
Czy jest życie po brexicie - rozmowa z Charlsem Grantem Sławomir Dębski PDF file 0,00 zł
download PDF file
O proliferacji broni chemicznej Łukasz Kulesa PDF file 5,00 zł
O proliferacji broni chemicznej Krzysztof Paturej PDF file 5,00 zł
O proliferacji broni chemicznej Szymon Bocheński PDF file 5,00 zł
Podejście prezydentów Obamy i Trumpa do użycia broni chemicznej przez reżim Syrii Marcin Andrzej Piotrowski PDF file 5,00 zł
Polska w długim cieniu brexitu Przemysław Biskup PDF file 5,00 zł
Historia jako sposób uprawiania polityki, czyli polityk historyczna jako system naczyń połączonych Łukasz Jasina PDF file 5,00 zł
Suwerenna Białoruś – strategiczny interes Polski Anna Maria Dyner PDF file 5,00 zł
Quo vadis, Katalonio Małgorzata Mizerska-Wrotkowska PDF file 5,00 zł
Jak przejąć stery na Półwyspie Koreańskim Oskar Pietrewicz PDF file 5,00 zł
Archiwum - O bezprawności rozbiorów - nieznana ekspertyza Rostworowskiego Sławomir Dębski, Rafał Tarnogórski PDF file 0,00 zł
download PDF file
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 - recenzje Wołodymyr Pryszlak, Artur Wołek, Karol Wasilewski, Anna Maria Dyner PDF file 5,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018 - o autorach PDF file 0,00 zł
download PDF file


Print to PDFTop

Copyright © 2005 - 2019 THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS; ALL RIGHTS RESERVED
1A WARECKA STREET, 00-950 WARSAW, POLAND, P.O. BOX NO.1010
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij