portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP

Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP

Janusz Sibora (oprac.)
ISBN: 978-83-89607-90-4
Liczba stron: 448
Rok wydania: 2011

wyd. II, oprawa twarda

Obejmuje wszystkie elementy ceremoniału i etykiety stosowanej przez instytucje państwowe II RP.

W kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zrodziła się myśl, by opracować dokument obejmujący wszystkie elementy ceremoniału i etykiety stosowanej przez instytucje państwowe.

Prezentowane w tomie Przepisy protokolarne, ceremonialne i etykietalne II RP stanowią pomnik polskiej sztuki dyplomacji. Jest to oryginalnie polskie dzieło, korzeniami swymi tkwiące w tradycji nowożytnej dyplomacji europejskiej.

Książka otrzymała nagrodę Jury oraz nagrodę internautów w plebiscycie "Historia zebrana" na najlepsza książkę historyczną wiosny 2011.

Książka zdobyła pierwsze miejsce w głosowaniu internautów w ramach akcji "Poleć książkę premierowi".

Wstęp

Przepisy protokolarne, ceremonjalne i etykietalne Rzeczypospolitej Polskiej

I.  Słowo wstępne

II. Porządek starszeństwa dostojników i urzędników państwowych tak w stosunkach pomiędzy sobą, jak i względem cudzoziemców

III. Protokół kancelaryjny

A. Pisma Prezydenta Rzeczypospolitej

B. Objaśnienia ogólne o listach uwierzytelniających, notyfikacyjnych i odpowiedziach na te pisma

C. Korespondencja telegraficzna

D. Tytuły

E. Formuły do pism Prezydenta Rzeczypospolitej

F. Formuły do pism korespondencji zagranicznej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych (stosowane ewentualnie przez innych ministrów)

G. Raporty, listy, depesze i noty. Przepisy formalne

IV. Audjencje

A. Audjencje dyplomatów dla złożenia listów uwierzytelniających

B. Audjencje pożegnalne dla złożenia listów odwołujących

C. Audjencje przy powtórnem akredytowaniu się ambasadorów i posłów

D. Audjencje dla misji specjalnych

E. Audjencje prywatne szefów misji dyplomatycznych

Opracował i wstępem opatrzył Janusz Sibora F. Przedstawienia członków poselstw Prezydentowi Rzeczypospolitej

G. Audjencje zwyczajne u Prezydenta Rzeczypospolitej

V. Przyjęcia

A. Przyjęcia u Prezydenta Rzeczypospolitej

B. Przyjęcia z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej

C. Podejmowanie gości Rzeczypospolitej

D. Uwagi ogólne o podejmowaniu gości Rzeczypospolitej niebędących głowami państwa

E. Pobyty i przejazdy incognito

F. Obiady i śniadania

G. Przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej

VI. Zaproszenia

A. Uwagi ogólne

B. Formuły zaproszeń, zawiadomień oraz odpowiedzi

C. Zawiadomienia

D. Odpowiedzi

VII. Obchody i uroczystości

A. Święta narodowe i obchody okolicznościowe

B. Nabożeństwa i obchody kościelne, procesje

C. Rewje

D. Przedstawienia teatralne

E. Reprezentowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

VIII. Podróże Prezydenta Rzeczypospolitej

IX. Ceremonjał otwarcia Izb Ustawodawczych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

X. Akty ceremonjalne związane z wyborem i zaprzysiężeniem Prezydenta Rzeczypospolitej oraz przekazaniem mu władzy przez poprzednika w urzędzie

XI. Przepisy ogólne

A. Wizyty

B. Akty etykietalne związane ze zmianą gabinetu ministrów

C. Hymny

D. Sztandary i chorągwie

E. Ordery

F. Żałoba oficjalna

G. Kompanja honorowa

H. Orszak Prezydenta Rzeczypospolitej

I. Stroje

Aneksy

dr Janusz Sibora

dr Janusz Sibora - pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Badacz dziejów polskiej służby zagranicznej oraz dziejów dyplomacji szczególnie organizacji służb zagranicznych i techniki pracy dyplomatycznej; autor książki "Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości" (Wydawnictwo Sejmowe 1998). Wydany nakładem Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych "Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP" stanowi owoc wieloletnich badań dziejów protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego. 

Popularyzator nauki, autor audycji popularnonaukowych w Polskim Radio, Radio TOK FM, RMF FM i Radio Watykańskim, komentator dla TVN24, Polsat News, TVP Info, TVP 2, TVN i Polsat.

www.sibora.pl

www.facebook.com


Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP Janusz Sibora (oprac.) plik w formacie PDF 35,00 zł

Dyplomacja polska w I wojnie światowej Janusz Sibora egzemplarz 50,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959 Piotr Długołęcki (red.) egzemplarz 99,00 zł
Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu Roman Kuźniar (red.) egzemplarz 10,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975 Paweł Machcewicz (red.) egzemplarz 99,00 zł
Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską Sergiusz Trzeciak egzemplarz 39,00 zł
The Polish October 1956 in World Politics Jan Rowiński (ed.) egzemplarz 5,00 zł


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij