• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Raporty PISM

Raporty PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 


 
29 września 2017
Raport PISM: Turcja w procesie przemian - wnioski dla strategii UE

Od 2013 r. tureccy politycy intensywnie głoszą nadejście „nowej Turcji”. W ich przekonaniu zmiany, które Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zaczęła wprowadzać po objęciu władzy w 2002 r., mają ostatecznie doprowadzić do radykalnej odmiany oblicza państwa. W 2023 r. – a więc w stulecie istnienia – Republika Turcji, silna, stabilna i „pewna siebie”, zdolna kształtować sytuację w regionie, ma być jednym z ośrodków nowego, wielobiegunowego ładu międzynarodowego. Wprowadzenie systemu prezydenckiego wskutek referendum z 16 kwietnia 2017 r. stanowi kolejny krok, a zarazem nowy impuls, w tym kierunku.

Te pomysły – i niełatwe uwarunkowania, w jakich są realizowane – powodują, że od dłuższego czasu Turcja nie znika z czołówek gazet na całym świecie. Badacze i analitycy zastanawiają się, jakie będzie to nowe oblicze Republiki Turcji. Czy nadal będzie świeckim państwem, zorientowanym na integrację ze strukturami zachodnimi? Czy też reformy wewnętrzne stanowią zapowiedź nieuniknionego, radykalnego zwrotu w polityce zagranicznej? Jaką strategię wobec takiej Turcji powinna przyjąć Unia Europejska?

W raporcie opisano najważniejsze przemiany w tureckiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, które będą wpływały na kształt państwa w najbliższych latach, i sformułowano rekomendacje dla Polski i Unii Europejskiej odnośnie do relacji europejsko-tureckich.

20 czerwca 2017
Raport PISM: Obraz Polski w polityce historycznej Ukrainy

Wspólna historia i stosunek do niej w dużym stopniu kształtowały relacje polsko-ukraińskie po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 r. Oprócz prób rozwiązania problemów politycznych czy gospodarczych oba państwa starały się, z różnym skutkiem, uregulować stosunek do kwestii kontrowersyjnych. Są to przede wszystkim rzeź wołyńska (1943–1944), akcja „Wisła” (1947), relacje między Polakami i Ukraińcami przed II wojną światową oraz stosunek do reżimów hitlerowskiego i komunistycznego. W związku z prowadzoną przez Ukrainę polityką historyczną napięcia w relacjach polsko-ukraińskich pojawiały się zatem od początku, zwłaszcza przy okazji rocznic zbrodni wołyńskiej w 2003 i 2013 r. Niemniej dopiero w 2016 r. doszło do poważniejszego kryzysu na tle stosunku do historii.

W niniejszym raporcie podjęto próbę analizy polityki historycznej Ukrainy wobec Polski na trzech płaszczyznach: prawnej, medialnej i edukacyjnej. W tych właśnie segmentach życia publicznego przejawiają się z jednej strony starania państwa o ukształtowanie pożądanego obrazu przeszłości, a z drugiej – publiczne wyobrażenia tego obrazu. Ukraińskie ustawodawstwo zostało zaprezentowane w szerszej perspektywie ostatnich 20 lat. Natomiast płaszczyzna medialna i edukacyjna dotyczy okresu bieżącego (zwłaszcza lat 2016–2017).

 

30 marca 2017
Raport PISM: Rebalancing the Fiscal Framework in the European Union: Perspectives of Germany, France and Poland

W ostatnich latach liczne głosy nawoływały do wprowadzenia zmian instytucjonalnych w strefie euro, pozwalających na prowadzenie bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej. Jedną z metod mogłoby być zobowiązanie państw dysponujących przestrzenią finansową w budżetach do zwiększenia wydatków. Gdyby rzeczywiście wdrożono takie mechanizmy, oznaczałoby to poważne zmiany w całej strukturze integracyjnej. Obecna koncentracja strefy euro na przestrzeganiu dyscypliny finansowej przez państwa członkowskie zostałaby osłabiona na rzecz polityki mniej restrykcyjnej, uzgadnianej w coraz większym stopniu na poziomie ponadnarodowym. Ewentualne zmiany byłyby ważne również dla państw spoza strefy euro, dla których kierunek ewolucji unii monetarnej może być czynnikiem decydującym o przyspieszeniu przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty lub o ich odsunięciu w czasie. Dynamika tych procesów będzie zależeć głównie od ekonomicznych preferencji państw członkowskich. Niniejszy raport koncentruje się na perspektywie Niemiec i Francji, których stanowiska są kluczowe dla przyszłości strefy euro oraz dla Polski, jednego z najważniejszych państw UE spoza strefy, które dotychczas odkładało decyzję o akcesji.


 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij