• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > PISM Policy Papers

PISM Policy Papers

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

 
08 lipca 2016
PISM Policy Paper nr 12 (153): How Can NATO Contribute to Ukraine and Georgia’s Border Security?
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Jeffreya Rathke, Daniela Szeligowskiego i Konrada Zasztowta

Tekst poświęcony jest bezpieczeństwu granic Ukrainy i Gruzji, a także administracyjnych linii granicznych, które oddzielają obszary kontrolowane przez rządy w Kijowie i Tbilisi od terytoriów okupowanych przez siły rosyjskie i separatystów. Konflikty poza granicami NATO, w tym rosyjska okupacja regionów Gruzji, Abchazji i Osetii Południowej oraz agresja wobec Ukrainy, stanowią zagrożenia dla państw wschodniej flanki Sojuszu. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, konieczna jest ścisła współpraca z partnerami i sąsiadami spoza NATO. Szczególne znaczenie mają Ukraina i Gruzja, mające wspólne granice z państwami Sojuszu,. Wspierając ich integralność terytorialną, NATO powinno opierać się na doświadczeniach własnych członków, a także skoordynować swoje działania z Unią Europejską. Ich kluczowym elementem powinno być zwiększenie bezpieczeństwa granic.

08 lipca 2016
PISM Policy Paper nr 11 (152): NATO in Libya: A Long-term Plan for Stability
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Paola Quercii, Patrycji Sasnal, Julianne Smith i Kurta Volkera

Nigdy nie było korzystniejszego czasu dla zaangażowania NATO w Libii niż teraz. Libia – państwo przez wielu opisywane jako drugie największe źródło niestabilności w rejonie euroatlantyckim, z licznymi centrami władzy, około dwoma tysiącami bojówek, rosnącą siecią przemytu ludzi i organizacji terrorystycznych, głównie w postaci tzw. Państwa Islamskiego i Al-Kaidy – ma nowy i sprawny Rząd Jedności Narodowej. Zdążył on już zademonstrować skuteczność, pokonując dżihadystów w Syrcie, ale bez pilnego wsparcia społeczności międzynarodowej może on nie być w stanie wprowadzić koniecznych reform ani zapewnić Libijczykom bezpieczeństwa i usług. We współpracy z UE NATO może i powinno wesprzeć reformę sektora bezpieczeństwa i kontrolę granic oraz przeciwdziałać przemytowi ludzi – żadna organizacja nie jest do tego przygotowana lepiej niż Sojusz.
15 kwietnia 2016
PISM Policy Paper nr 10 (151): EU Pressure Insufficient to Gain U.S. Visa Waiver for Poles

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Marka Wąsińskiego

W swoim komunikacie z 12 kwietnia Komisja Europejska oceniła, że zawieszenie ruchu bezwizowego dla obywateli Stanów Zjednoczonych miałoby negatywne skutki polityczne i ekonomiczne. Zniechęciła tym samym państwa Unii do podjęcia takiego kroku. Rada UE oraz Parlament Europejski mają trzy miesiące na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wydaje się niemal pewne, że mechanizm wymuszania na państwach trzecich wzajemności wizowej nie zostanie użyty, co mogłoby umożliwić obywatelom Polski i czterech innym krajów wjazd do USA bez wizy. Jeśli jednak obecna tendencja spadkowa się utrzyma, Polska będzie mogła dołączyć do amerykańskiego programu Visa Waiver w ciągu pięciu lat.


21 marca 2016
PISM Policy Paper nr 9 (150): Brazil’s Perception of the Visegrad Group: Not a Strategic but a Prospective Partnership

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Marka Wąsińskiego i Caroliny Salgado

Grupa Wyszehradzka stara się wzmacniać swój potencjał poprzez pogłębianie współpracy politycznej i gospodarczej z państwami spoza Europy, m.in. z Brazylią. Do najbardziej perspektywicznych obszarów należą handel, współpraca wojskowa, turystyka i edukacja. Jednak aby wykorzystanie tego potencjału stało się możliwe, V4 musi najpierw zaistnieć w świadomości brazylijskich decydentów, inwestorów, badaczy akademickich i mediów.

PISM Policy Paper nr 9 (150)

01 marca 2016
PISM Policy Paper nr 8 (149): The Global Outlook of the Top Five Candidates in the U.S. Presidential Election

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Cordelii Buchanan Ponczek

W USA obowiązują tradycyjnie dwie różne wizje polityki zagranicznej: politycy i wyborcy partii republikańskiej kładą większy niż demokraci nacisk na zagrożenia związane z terroryzmem i sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednak w kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 r. kandydatów wyróżniają nie tylko poglądy związane z przynależnością partyjną. Wyraźnie zarysowuje się także podział na kandydatów konwencjonalnych – takich jak Hillary Clinton (demokraci), Ted Cruz i Marco Rubio (republikanie) oraz niekonwencjonalnych, do których należą Donald Trump (republikanin) i Bernie Sanders (demokrata). Jeśli prezydentem USA zostanie kandydat konwencjonalny, amerykańska polityka będzie oparta na przewidywalnym dostosowywaniu priorytetów do zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym. W przypadku wyboru kandydata niekonwencjonalnego działania prezydenta będą trudne do przewidzenia.

PISM Policy Paper nr 8 (149)

26 lutego 2016
PISM Policy Paper nr 7 (148): Many Belts and Many Roads: The Proliferation of Infrastructure Initiatives in Asia

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Justyny Szczudlik

Azja staje się największym placem budowy na świecie i areną rywalizacji o projekty infrastrukturalne. Wśród państw zabiegających o inwestycje są nie tylko Chiny ze swoją strategią Jedwabnego Szlaku, lecz także Korea Południowa, Japonia, Indie i ASEAN, które opracowały własne inicjatywy. Ich różnorodność może mieć pozytywny wpływ na Azję, gdyż projekty oferują różne rozwiązania, zakładają reformy istniejących instytucji i sposobów udzielania pomocy. Jednak mogą też powodować problemy. Ostra rywalizcja może skutkować realizacją projektów mało opłacalnych, natomiast spowolnienie gospodarcze – zmniejszeniem funduszy. Dla Europy te inicjatywy stwarzają szansę na udział w nowych inwestycjach. UE powinna być jednak świadoma, że będą one realizowane przede wszystkim w Azji i przez państwa azjatyckie.

PISM Policy Paper nr 7 (148)

17 lutego 2016
PISM Policy Paper nr 6 (147): Forever on the Periphery? The Return of Geopolitics to EU Enlargement to the Balkans
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Tomasza Żornaczuka

Wizja integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską zawarta w deklaracji z Salonik z 2003 r. wciąż pozostaje niespełniona. Państwem członkowskim jest tylko Chorwacja, Czarnogóra znajduje się w połowie drogi do UE, Serbia dopiero otworzyła pierwsze rozdziały negocjacyjne a połowa regionu nie ma wyraźnej perspektywy członkostwa. Tymczasem filozofia „poczekamy – zobaczymy”, która przyświecała UE od wielu lat w podejściu do rozszerzenia na Bałkanach, stała się jeszcze bardziej ryzykowna w czasach nowych wyzwań międzynarodowych. Przede wszystkim rewanżystowska polityka Rosji, która jest nastawiona na geopolityczną konfrontację z Zachodem i budowanie stref wpływów, powinna skłonić Unię do ożywienia procesu integracji europejskiej na Bałkanach i większych starań o zintegrowanie tego regionu.

PISM Policy Paper nr 6 (147)
01 lutego 2016
PISM Policy Paper nr 5 (146): How ASEAN’s Transformation Can Play Out Well for Europe

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Damiana Wnukowskiego

Utworzenie wraz z początkiem 2016 r. Wspólnoty Gospodarczej ASEAN jest istotnym krokiem w procesie integracyjnym tej organizacji. Projekt ma na celu stworzenie jednolitego rynku z ponad 620 milionami konsumentów, co ułatwi przepływ dóbr, usług i inwestycji, a w efekcie przyczyni się do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego i zwróci uwagę zagranicznych inwestorów. Pozostają jednak przeszkody dla współpracy gospodarczej w ramach ASEAN, w tym ograniczenia w przepływie pracowników czy kapitału, co wskazuje na wyzwania stojące przed dalszą integracją w regionie. Unia Europejska, która może skorzystać na sprawnie funkcjonującym rynku ASEAN, powinna również wspierać swoimi doświadczeniami proces integracji regionalnej.

PISM Policy Paper nr 5 (146)

28 stycznia 2016
PISM Policy Paper nr 4 (145): Transnistria Zig-zagging towards a DCFTA
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Stanislava Secrieru

Chociaż Naddniestrze, pod pewnymi warunkami, uzyskało możliwość czerpania korzyści z porozumienia o wolnym handlu, które Mołdawia zawarła z UE, to wprowadzenie tego porozumienia w życie nie będzie proste. Środowiska biznesowe w separatystycznej republice liczą na zyski, ale nie chcą ponosić kosztów niezbędnych reform, a odchodzący przywódca Naddniestrza może blokować wdrażanie porozumienia dla celów wewnętrznej gry politycznej. Dodatkowo jego realizację może utrudniać Rosja, a także mołdawska biurokracja. Dlatego UE będzie musiała włożyć jeszcze sporo wysiłku w zachęcanie Naddniestrza i Mołdawii do wypełnienia warunków umowy i w rozwiązywanie sporów, które mogłyby ją zablokować.   

PISM Policy Paper nr 4 (145)
25 stycznia 2016
PISM Policy Paper nr 3 (144): The EU-Turkey Deal on Refugees: How to Move Forward

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Pinar Elman

Mimo turecko-unijnego porozumienia w sprawie uchodźców, ich napływ do UE z Turcji nie został znacząco zredukowany. Prawdopodobnie jednym z głównych powodów jest brak wzajemnego zaufania, że druga strona jest gotowa wypełnić złożone obietnice. UE może przełamać ten impas, oferując ułatwienia wizowe. Jednocześnie powinna wykorzystać negocjacje akcesyjne do zwiększenia presji na Ankarę.

PISM Policy Paper nr 3 (144)

20 stycznia 2016
PISM Policy Paper nr 2 (143): Ukraine: A Migration Corridor with Half-Closed Doors
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Piotra Kościńskiego

Gdy coraz więcej państw UE umacnia swoje granice, czasem nawet budując na nich mury, migranci mogą poszukiwać nowych dróg dotarcia do Europy. Jedną z takich dróg może stać się Ukraina, tak jak bywało to już w przeszłości. Dla Kijowa głównym problemem są dziś „migranci wewnętrzni”, czyli uchodźcy z Donbasu, ale wkróce mogą stać się nim zmierzający do granicy z Polską czy Węgrami przybysze z Bliskiego Wschodu. 

PISM Policy Paper nr 2 (143)
07 stycznia 2016
PISM Policy Paper nr 1 (142): Australia’s Asylum and Migration Policy: Lessons to Apply to the European Refugee Crisis

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Damiana Wnukowskiego

Australia ma bogate doświadczenia w obszarze imigracji, w tym w przyjmowaniu uchodźców. Przez lata rozwinęła różnorodne mechanizmy i instrumenty polityki uchodźczej mające nie tylko wspierać potrzebujących, ale także przyczyniać się do ustabilizowania sytuacji w kraju i budowy jego dobrobytu. Jednak w ostatnich latach niektóre elementy tej polityki, zwłaszcza działania wobec osób poszukujących azylu, tzw. boat people, znalazły się w ogniu międzynarodowej krytyki. Mimo to niektóre rozwiązania stosowane przez Australię mogą być przydatne dla Unii Europejskiej w przezwyciężeniu trwającego kryzysu migracyjnego.  

PISM Policy Paper nr 1 (142)


 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij