• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Komentarze PISM > Komentarz PISM: Orędzie o stanie Unii

Komentarz PISM: Orędzie o stanie Unii

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

13 września 2018
Melchior Szczepanik
nr 61-2018

Orędzie o stanie Unii, wygłoszone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Jeana-Claude’a Junckera 12 września, było przede wszystkim zapowiedzią kontynuacji starań o pełną realizację celów wyznaczonych w poprzednich latach. Juncker z naciskiem wezwał do wzrostu ambicji UE na arenie międzynarodowej.

Jakie osiągnięcia podkreślił Juncker?

Choć wystąpienie nie było kompleksowym podsumowaniem kadencji, przewodniczący KE podkreślił kilka osiągnięć Unii z tego okresu. Po kryzysie gospodarczym udało się powrócić na ścieżkę wzrostu. Ważną rolę w procesie wychodzenia z recesji Juncker przypisał uruchomionemu pod jego egidą funduszowi inwestycji strategicznych. Zaznaczył, że rośnie znaczenie UE w polityce handlowej. Obecnie umowy handlowe łączą ją z 70 państwami wytwarzającymi 40% światowego PKB. Dzięki temu Unia może skutecznie promować własne standardy z dziedziny praw pracowniczych i ochrony środowiska. Jako potwierdzenie silnej pozycji UE Juncker wskazał na porozumienie w zakresie wymiany towarowej ze Stanami Zjednoczonymi, które uzgodnił osobiście podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.

Jakie pomysły na wzmocnienie międzynarodowej pozycji UE ma przewodniczący KE?

Podobnie jak w zeszłym roku, Juncker podkreślił konieczność zdobycia przez UE większego wpływu na wydarzenia międzynarodowe. Jego zdaniem Unia nie może ograniczać się do odgrywania roli dawcy pomocy rozwojowej. Warunkiem wzmocnienia pozycji jest m.in. poprawa zdolności wojskowych. W związku z tym KE będzie dążyć do sprawnego wdrożenia projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Obrony, wspierających współpracę państw w tej dziedzinie. Aby ułatwić UE szybsze reagowanie i uniemożliwić pojedynczym państwom blokowanie wspólnych działań, Juncker wezwał do rozszerzenia zakresu spraw, w których decyzje będą podejmowane kwalifikowaną większością. KE przedstawi również inicjatywy zmierzające do wzmocnienia statusu euro jako waluty, w której rozliczane są transakcje międzynarodowe.

Co proponuje KE w ramach polityki migracyjnej?

Juncker wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia reformy systemu dublińskiego, jak również do stworzenia legalnych kanałów migracji do UE. Przewodniczący KE zapowiedział wzmocnienie europejskiej straży granicznej (dodatkowe 10 tys. strażników do 2020 r.). Inne inicjatywy KE mają na celu wzmocnienie agencji ds. azylu, wspierającej państwa członkowskie w rozpatrywaniu wniosków, i przyspieszenie procedury powrotów nielegalnych migrantów do państw pochodzenia. Kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania przyczyn migracji będzie miał dalszy rozwój współpracy z Afryką, wykraczający poza pomoc rozwojową. Uruchomiony przez KE przed dwoma laty plan inwestycji zewnętrznych ma pozwolić na realizację na tym kontynencie inwestycji wartych 44 mld euro.

Jakie są krótkoterminowe cele KE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego?

Przewodniczący KE zaapelował do państw członkowskich o zamknięcie negocjacji nad jak największą liczbą propozycji KE przed końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Połowa z przedstawionych przez KE od 2014 r. inicjatyw ustawodawczych utknęła w Radzie UE. Juncker jest świadomy, że obok rozstrzygnięć w ramach kluczowych kwestii, na ocenę i społeczne postrzeganie jego dokonań mogą wpłynąć sprawy o mniejszym ciężarze gatunkowym, lecz żywo dyskutowane w mediach i mające przełożenie na życie codzienne obywateli. Przypomniał o inicjatywie KE dotyczącej opodatkowania wielkich firm sektora cyfrowego. KE zależy również na zakończeniu negocjacji w sprawie dyrektywy ograniczającej używanie jednorazowych opakowań plastikowych i dyrektywy znoszącej zmiany czasu.

Na co może liczyć Juncker w ostatnim roku urzędowania?

Przewodniczącemu KE trudno będzie o znaczące dokonania. Wobec różnic zdań między państwami, przełom w kwestii reformy polityki migracyjnej jest mało prawdopodobny. Lakoniczna wzmianka o wieloletnich ramach finansowych UE sugeruje, że Juncker nie ma wielkich nadziei na zakończenie negocjacji w tej sprawie podczas swojej kadencji. Poważnym sukcesem byłby pozytywny wynik negocjacji dotyczących brexitu, lecz i w tej kwestii strony są dalekie od kompromisu. W orędziu Juncker ograniczył się do potwierdzenia stanowiska negocjacyjnego UE i kurtuazyjnego podkreślenia znaczenia Wielkiej Brytanii jako partnera Unii. Antycypując nadchodzące trudności, Juncker zaznaczył, że za sukcesy i porażki UE co najmniej taką samą odpowiedzialność jak KE ponoszą Parlament Europejski i państwa członkowskie.

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij