• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Komentarze PISM > Komentarz PISM: 19. szczyt Unia Europejska – Ukraina

Komentarz PISM: 19. szczyt Unia Europejska – Ukraina

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

14 lipca 2017
Daniel Szeligowski
nr 40/2017

12–13 lipca br. w Kijowie odbył się 19. szczyt Unia Europejska – Ukraina. Spotkanie miało szczególne znaczenie ze względu na ratyfikowanie umowy stowarzyszeniowej oraz objęcie Ukrainy ruchem bezwizowym. Potwierdziło jednak różnice poglądów na kierunek rozwoju wzajemnych stosunków.

Co było przedmiotem dyskusji?

Przywódcy UE i Ukrainy omówili postępy we wdrażaniu reform na Ukrainie oraz perspektywy kontynuacji unijnego wsparcia makrofinansowego. Rozmawiali na temat uruchomienia tzw. Planu Marshalla dla Ukrainy – dodatkowej pomocy finansowej na odbudowę ukraińskiej gospodarki. Jego założenia ma przedstawić Litwa podczas zaplanowanego na listopad br. szczytu Partnerstwa Wschodniego. Dyskutowano też nad pogłębieniem współpracy handlowej, gdyż w czerwcu br. UE zdecydowała się rozszerzyć preferencje handlowe dla Ukrainy. 
W odpowiedzi na rosyjskie działania dezinformacyjne UE i Ukraina uzgodniły powołanie wspólnej grupy roboczej ds. komunikacji strategicznej. Jej zadaniem będzie zwiększenie efektywności obustronnych działań informacyjnych.

Dlaczego nie przyjęto wspólnej deklaracji?

Negocjacje na temat wspólnej deklaracji potwierdziły rozbieżność poglądów Ukrainy i niektórych państw członkowskich na przyszłość wzajemnych relacji. Ukraina nalegała na zawarcie w przygotowywanym dokumencie wzmianki o jej dążeniach do integracji z UE (co znajduje się w preambule umowy stowarzyszeniowej). Jednakże sprzeciw wobec takiego rozwiązania – zgłoszony przez Królestwo Niderlandów z poparciem Niemiec i Francji – ostatecznie uniemożliwił wypracowanie dokumentu. Wprawdzie holenderski rząd ratyfikował umowę stowarzyszeniową UE z Ukrainą, ale ze względu na wynik referendum z kwietnia 2016 r. uczynił to dopiero po dołączeniu do niej specjalnej deklaracji, że porozumienie nie stanowi wstępu do pełnego członkostwa.

Dlaczego UE nasila krytykę wobec Ukrainy?

W ostatnich tygodniach w Unii Europejskiej narasta krytyka Ukrainy. UE zarzuca ukraińskim politykom niewielkie postępy w walce z korupcją. Mimo zobowiązań względem MFW Rada Najwyższa wciąż nie przyjęła ustawy o sądach antykorupcyjnych. Z kolei Narodowe Biuro Antykorupcyjne nie otrzymało jeszcze prawa do samodzielnego korzystania z podsłuchów. UE oskarża też deputowanych do ukraińskiego parlamentu o blokowanie reform wynikających z umowy stowarzyszeniowej. W ubiegłym roku Ukraina przyjęła tylko 26 spośród 130 zaplanowanych do wdrożenia w tym okresie aktów prawa wspólnotowego. Utrzymuje też niezgodne z porozumieniem o wolnym handlu z UE restrykcje w eksporcie niektórych towarów (m.in. moratorium na wywóz nieprzetworzonego drewna).

Co dalej w relacjach UE–Ukraina? 

Ukraińskie władze deklarują wolę pogłębienia integracji z UE. Prezydent Poroszenko zapowiedział m.in. podjęcie działań na rzecz wstąpienia do strefy Schengen oraz ustanowienia unii celnej między UE i Ukrainą. Osiągnięcie tych celów jest jednak mało prawdopodobne w najbliższym czasie. Z akceptacją państw członkowskich nie spotyka się również ukraińska propozycja ustanowienia nowych ram współpracy między UE i państwami Partnerstwa Wschodniego, które podpisały z nią umowę stowarzyszeniową (Gruzja, Mołdawia, Ukraina). W najbliższych latach zatem stosunki UE–Ukraina będą się skupiać na harmonizacji ukraińskiego prawodawstwa z prawem UE. Możliwe będzie też dalsze zacieśnienie współpracy sektorowej, np. w dziedzinie handlu, transportu, mobilności, badań i rozwoju.

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij