• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Polskie Dokumenty Dyplomatyczne > Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979

Redaktorzy tomu: Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski

Warszawa 2014

ISBN 978-83-62453-79-3

liczba stron: LII + 1005 


Dwudziesty tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne ilustruje politykę zagraniczną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1979 r.

Wydarzeniem, które zdominowało działania polskich dyplomatów w pierwszej połowie roku była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski oraz jej późniejsze międzynarodowe i wewnętrzne konsekwencje.

W relacjach z krajami zachodnimi wzrastało znaczenie przypisywane prawom człowieka, zwiększał się także prymat spraw gospodarczych nad politycznymi. Do najważniejszych wzajemnych wizyt zaliczyć należy pobyt Edwarda Gierka we Francji oraz ministra Emila Wojtaszka w USA i RFN. Spośród polityków odwiedzających Warszawę w 1979 roku wymienić wypada kanclerzy RFN i Austrii oraz amerykańskiego senatora Edmunda Muskiego.

W relacjach z ZSRR i krajami socjalistycznymi uwagę zwracają wizyty Edwarda Gierka w Moskwie, Soffi i Berlinie, a także podejmowane przez Związek Radziecki próby koordynowania polityki wielostronnej (głównie kwestie rozbrojeniowe, sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt ChRL z Wietnamem).

Wiele uwagi poświęcano także sprawom propagandowym, wykorzystując rocznice – czterdziestolecie wybuchu II wojny i trzydziestopięciolecie utworzenia Polski Ludowej. Elementem polityki wewnętrznej, który wpływał na wizerunek Polski za granicą była także działalność opozycji demokratycznej.

Wyraźnym akcentem kończącym rok była interwencja ZSRR w Afganistanie

Podstawę źródłową tomu stanowią materiały wytworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Rady Ministrów i Komitet Centralny PZPR. Zdecydowana większość dokumentów umieszczonych w zbiorze nie była dotychczas publikowana. Korzystanie z tomu ułatwia indeks osobowy i rozbudowany indeks rzeczowy. Strukturę MSZ w 1979 r. przedstawia aneks nr II.