2019-07-18 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

"Rozsądna Europa" - przewodnictwo Czech w Grupie Wyszehradzkiej

1 lipca br. Czechy objęły roczne przewodnictwo w V4. Podkreślają – podobnie jak wcześniej Słowacja – dominację tematyki unijnej we współpracy wyszehradzkiej. Jednak ich stanowisko wobec integracji europejskiej jest bardziej zachowawcze. Spór między Komisją Europejską a rządem Andreja Babiša o wydatkowanie funduszy unijnych może odbić się negatywnie na pozycji państw V4 w negocjacjach wieloletnich ram finansowych. Przewodnictwo Czech stanowi dla Polski dobrą sposobność m.in. do rozwoju współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa czy transportu.

2019-07-17 - Biuletyn

Daniel Szeligowski

Ukraińska scena partyjna przed wyborami parlamentarnymi

Zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich na Ukrainie w kwietniu br. stało się katalizatorem zmian w ukraińskiej polityce. Po wyborach parlamentarnych tamtejszą scenę polityczną zdominuje tworzona przez współpracowników Zełenskiego partia Sługa Ludu, która ma szansę na samodzielną większość w Radzie Najwyższej. Poza parlamentem znajdzie się większość ugrupowań, które tworzyły koalicję rządową po Euromajdanie.

2019-07-16 - Biuletyn

Maciej Pawłowski, Melchior Szczepanik

Centroprawica wraca do władzy w Grecji

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 7 lipca, władzę w Grecji przejęła centroprawicowa Nowa Demokracja. Proponuje ona zmianę strategii gospodarczej, polegającą na obniżeniu podatków i poszukiwaniu oszczędności poprzez ograniczenie biurokracji. Głównym wyzwaniem będzie przekonanie Komisji Europejskiej i członków strefy euro, że działania te nie zagrożą programowi redukcji greckiego długu publicznego. Nowy rząd będzie również potrzebował wsparcia UE w sporze z Turcją o wydobycie węglowodorów u wybrzeży Cypru.

2019-07-15 - Biuletyn

Veronika Jóźwiak

Przewodnictwo z klimatem - prezydencja Finlandii w Radzie Unii Europejskiej

Od 1 lipca br. przez pół roku Finlandia sprawuje prezydencję w Radzie UE. Nowy centrolewicowy rząd uczynił zrównoważony rozwój motywem przewodnim swoich działań. Mają go zapewnić ochrona wspólnych wartości UE i klimatu, pogłębienie jednolitego rynku oraz bliższa współpraca w polityce bezpieczeństwa. Prezydencja będzie też akcentować kwestię praworządności w pracach Rady. Pozostałe elementy programu stanowią część nowej agendy strategicznej UE na lata 2019–2024 i wyznaczają kierunek jej rozwoju.

2019-07-12 - Biuletyn

Bartosz Bieliszczuk

Polityka Rosji wobec OPEC: potencjał i ograniczenia współpracy

Współpraca Federacji Rosyjskiej z Organizacją Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) ma na celu nie tylko podwyższenie cen tego surowca. Rosja stara się też zwiększyć inwestycje Arabii Saudyjskiej w kraju oraz pozyskać saudyjskie kontrakty dla własnych koncernów. Taktyka ta jest jak dotąd skuteczna, chociaż długoterminowo utrzymanie wyższych cen może okazać się trudne m.in. ze względu na rosnącą konkurencję ropy z USA czy opór rosyjskich koncernów przed ograniczeniem wydobycia.

2019-07-11 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Intensyfikacja relacji między Czechami i USA

W 2019 r. nasilają się kontakty czesko-amerykańskie. Wyrazem tego była m.in. pierwsza od ośmiu lat wizyta czeskiego premiera w Białym Domu. Zacieśnianie stosunków wynika z tożsamości interesów obu państw w obszarze bezpieczeństwa, zarówno wobec wzrastającej roli Chin w cyberprzestrzeni, jak i planów modernizacji czeskiej armii. Szansę dla Grupy Wyszehradzkiej na umacnianie relacji transatlantyckich stanowi natomiast rozpoczęte 1 lipca czeskie przewodnictwo w V4.