• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Wydarzenia > Konferencje > Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego

Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

19 kwietnia 2005
Warszawa

 

"Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego często jest nazywana formą dyplomacji oddolnej. Dzięki zaangażowaniu się we współpracę mieszkańców najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego z różnych krajów stosunki między narodami nie odbywają się na poziomie rządów, najwyższych przedstawicieli państwa czy organizacji międzynarodowych, ale na poziomie społeczności lokalnych. Taka forma kooperacji prowadzi do lepszego poznania oraz zbliżenia się społeczeństw państw, a dzięki wymianie doświadczeń na polu różnych dziedzin przyczynia się do usprawnień chociażby w zakresie gospodarki lokalnej i wpływa na ogólne poszerzenie wiedzy.

Po raz pierwszy problematyka związana z kontaktami międzynarodowymi polskich gmin została podjęta w Instytucie w grudniu 2000 r. Wówczas na zlecenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wykonano badanie na reprezentatywnej próbie 500 gmin. Wyniki zostały przedstawione na konferencji, zorganizowanej przez Instytut oraz opublikowane w "Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym" wraz z innymi referatami z konferencji.

Po czterech latach badanie zostało powtórzone w ramach projektu dotyczącego współpracy międzynarodowej samorządu gminnego. W próbie 502 gmin znalazły się losowo wybrane jednostki samorządu terytorialnego, dobrane proporcjonalnie do liczby gmin w województwach. Badanie na zlecenie Instytutu, podobnie jak w 2000 r., wykonał TNS OBOP. Po wstępnej analizie wyniki wraz z pierwszymi uwagami zostały przedstawione trzem ekspertom: dr. hab. Tomaszowi Komornickiemu, prof. Jerzemu Mikułowskiemu-Pomorskiemu oraz prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu. Prezentacja wyników badania odbyła się 19 kwietnia 2005 r. na konferencji w Instytucie. Wstępny referat na temat konsekwencji Nowej Perspektywy Finansowej UE 2007-2013 dla rozwoju Polski wygłosił dr Tadeusz Kozek, Podsekretarz Stanu w UKIE.

Uwagi do wstępnej analizy rezultatów badania przedstawili wspomniani wyżej eksperci. O podzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu kontaktów międzynarodowych poproszono przedstawicieli trzech gmin: Prezydenta Częstochowy – Tadeusza Wronę, Burmistrza Zwierzyńca – Jana Skibę oraz Wójta gminy Tymbark – Stanisława Pachowicza. Na konferencji byli obecni zarówno przedstawiciele samorządów gminnych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, jak też reprezentanci ministerstw, ambasad oraz pracownicy naukowi zajmujący się poruszaną problematyką. [...]"

Adriana Skorupska

tekst stanowi fragment wstępu do książki wydanej przez PISM
w serii "Raporty" Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego
pod red. Adriany Skorupskiej, Warszawa 2005 (w druku)

 

Galeria