• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Wydarzenia > Konferencje > Prezentacja wyników projektu „Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”

Prezentacja wyników projektu „Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

09 marca 2018


Energia i obronność 
w regionie nordycko-bałtyckim


Prezentacja wyników projektu 
„Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”


9 marca 2018 r. w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Energia i obronność w regionie nordycko-bałtyckim”. Było to drugie z wydarzeń promujących raport końcowy z realizowanego wspólnie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI) projektu pt. „Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS. 

Podczas konferencji przedstawiono główne wnioski raportu PISM i NUPI, wskazujące na współzależności pomiędzy obronnym i energetycznym wymiarem bezpieczeństwa w regionie nordycko-bałtyckim. Zaprezentowano również zawarte w raporcie rekomendacje działań służących zacieśnieniu współpracy pomiędzy Polską a Norwegią. Spotkanie było jednocześnie okazją do szerszej dyskusji nt. głównych wyzwań dla bezpieczeństwa regionalnego i europejskiego. Wydarzenie wpisywało się w jeden z głównych celów projektu PISM i NUPI, dotyczący stworzenia platformy dla przedstawicieli polskich i norweskich środowisk eksperckich, naukowych oraz rządowych do wymiany wiedzy, doświadczeń, ocen i opinii.

Pierwszy panel, moderowany przez dr Marcina Terlikowskiego (PISM), był poświęcony polityczno-wojskowemu wymiarowi bezpieczeństwa regionu nordycko-bałtyckiego. Wojciech Lorenz (PISM) omówił ewolucję strategii Rosji wobec Zachodu. Następnie prof. dr hab. Walenty Baluk i dr Kuba Olchowski z UMCS zaznaczyli, że w państwa, które podważają istniejący status quo i dążą do przedefiniowania swojej pozycji mocarstwowej stanowią zagrożenie dla porządku regionalnego w Europie. Z kolei dr hab. Agnieszka Legucka podsumowała różne mity na temat Rosji, w tym mit o współzależności miedzy UE i Rosją, która w rzeczywistości nie zawsze powstrzymywała Rosję przed agresywnymi działaniami. 

Drugi panel, który prowadziła dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk (PISM) poświęcony był polityce energetycznej w regionie nordycko-bałtyckim. Polską perspektywę zaprezentowała dr Justyna Misiągiewicz, zaś perspektywę norweską przedstawił ekspert NUPI – prof. Jakub Godzimirski. Według niego Norwegia podchodzi do kwestii energetycznych przede wszystkim pod kątem komercyjnym, ale od 2014 r. zaczęła postrzegać Rosję w kategoriach wyzwania dla bezpieczeństwa. Wszyscy paneliści byli zgodni, że w systemie energetycznym Europy niezwykle istotną rolę do odegrania mają Niemcy. Dr Mariusz Ruszel przedstawił strategię niemiecką stania się hubem energetycznym na kontynencie. Zakłada ona, że  Rosja będzie dostarczać Niemcom tani gaz, a Norwegia (w przyszłości) energię elektryczną. Bartosz Bieliszczuk uzupełnił następnie wywód na temat rosyjskiej strategii energetycznej, omawiając  poglądy elity wspierającej Władimira Putina. 
Program 

9:30 – 10:00      Rejestracja i kawa powitalna 

10:00 – 10:15    Powitanie i prezentacja rezultatów projektu

prof. dr hab. Marek Pietraś, prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, Wydział Politologii, UMCS
Bartosz Wiśniewski, kierownik, Biuro Badań i Analiz, PISM

10:15 – 11:45    Neoimperialne ambicje Rosji: konsekwencje dla obronności w regionie
                        
Poprzez agresję na Ukrainę Rosja dowiodła, że jest gotowa do użycia siły dla realizacji swoich celów strategicznych, które obejmują budowę strefy uprzywilejowanych interesów politycznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa w jej sąsiedztwie. W odpowiedzi NATO wydatnie wzmocniło bezpieczeństwo regionu nordycko-bałtyckiego, m.in. przez wielonarodowe bataliony w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Potencjalny konflikt jest jednak nadal możliwy, zwłaszcza ze względu na unikalne rosyjskie zdolności antydostępowe (A2/AD) oraz regionalną przewagę wojskową. Co więcej konflikt eskalowałby horyzontalnie na cały region i miał również wymiar energetyczny. Rosja od dawna wykorzystuje bowiem politykę energetyczną do podsycania politycznych podziałów w UE i NATO. Z kolei na poziomie wojskowym obecność strategicznej infrastruktury energetycznej może komplikować planowanie operacyjne NATO.

Wojciech Lorenz, starszy analityk, PISM
prof. dr hab. Walenty Baluk, dyrektor, Centrum Europy Wschodniej UMCS,   Wydział Politologii UMCS
dr Jakub Olchowski, adiunkt, Wydział Politologii UMCS
dr hab. Agnieszka Legucka, analityk, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, PISM

Moderacja: dr Marcin Terlikowski, kierownik, Program Bezpieczeństwo Międzynarodowe, PISM

11:45 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:30    Energia kluczem do bezpieczeństwa regionu?

Polityka energetyczna państw regionu nordycko-bałtyckiego ma bezpośrednie znaczenie dla ich zdolności do odpowiedzi na potencjalny kryzys między NATO i Rosją. Rosnące uzależnienie od importu rosyjskiego gazu nie tylko wystawia wiele państw na nierynkowe praktyki rosyjskich podmiotów gospodarczych, ale co więcej może opóźniać i zniechęcać rządy do zdecydowanej reakcji na ewentualne agresywne działania Rosji, także przeciwko członkom UE i NATO. Projekty takie jak Nord Stream 1 i 2 powinny być rozpatrywane nie tylko w kategoriach rynkowych, ale także szerszym kontekście politycznym i bezpieczeństwa. Zarówno w UE jak i NATO potrzeba lepszego zrozumienia powiązania polityki energetycznej w regionie z jego bezpieczeństwem i obronnością, a także nowych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak projekt Baltic Pipe.

prof. Jakub Godzimirski, profesor, Grupa Rosja, Eurazja i Arktyka, NUPI
dr Justyna Misiągiewicz, adiunkt, Wydział Politologii UMCS
dr Mariusz Ruszel, adiunkt, Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
Bartosz Bieliszczuk, analityk, PISM

Moderacja: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik, Program Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna, PISM 

13:30 – 14:30 Lunch

______________________________

This event is part of the foreign policy and national security project titled “Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”, which benefits from a €104,000 grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants under the Bilateral Fund at the National Level.

The aim of the project is to provide recommendations for closer cooperation between Poland and Norway in security policy, specifically within energy and defence. It also creates a platform for Polish and Norwegian government officials, scholars, and experts to exchange knowledge, experience and ideas.

EEA-and-Norway_grants

 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij