• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Analitycy > Sławomir Dębski

Sławomir Dębski, dyrektor PISM

Sławomir Dębski jest Dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych od 24 lutego 2016 r. Pełnił tę funkcję również w latach 2007-2010. Jest historykiem i politologiem, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również obronił rozprawę doktorską w 2002 r. Od 2011 r. do lutego 2016 r. był dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny i członek Rady Redakcyjnej "Intersection Project". Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych od 2008 r. Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Evropa” oraz dwumiesięcznika „Polski Przegląd Dyplomatyczny”. Autor książek ("Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941", która zdobyła Nagrodę Klio i nagrodę "Przeglądu Wschodniego"), artykułów, a także zbiorów źródeł historii dyplomacji. Obszary zainteresowań: polska polityka zagraniczna, polityka zewnętrzna UE, rosyjska polityka zagraniczna, stosunki niemiecko-rosyjskie, NATO i bezpieczeństwo, historia dyplomacji.


Kontakt:


tel. (+ 48) 22 556 80 00

twitter-icon2  @SlawomirDebski