• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Analitycy > Rafał Tarnogórski

Rafał Tarnogórski

Analityk-główny specjalista w Biurze Badań i Analiz. Prawnik, specjalizujący się w prawie międzynarodowym publicznym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z PISM związany od 2000 r. W latach 2002-2012 sekretarz redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”, od 2016 r. członek redakcji wznowionego PPD. W 2008 r. doradca polskiej delegacji na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W latach 2010-2013 przedstawiciel PISM w  Zespole do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy prezesie Rady Ministrów. Od 2013 r. współpracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Od 2016 r. redaktor prowadzący „Biuletynu PISM”.

Kontakt:

tarnogorski@pism.pl

tel. +48 (22) 556 80 00