portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Stosunki polsko-francuskie 1944-1980

Stosunki polsko-francuskie 1944-1980

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor
ISBN: 978-83-89607-42-3
Liczba stron: 480
Rok wydania: 2008

Monografia oparta na źródłach stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorów nad stosunkami polsko-francuskimi w XX wieku. W książce niezwykle ciekawie ukazuano je na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Cena rynkowa: 39,00 zł
Nasza cena: 10,00 zł

Monografia, oparta na dokumentach źródłowych, stanowi podsumowanie wieloletnich badań jej autorów nad stosunkami polsko-francuskimi w XX w., które niezwykle ciekawie ukazano na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Rozważania rozszerzono o problematykę gospodarczą, kulturalną, naukową i oświatową, wiele miejsca poświęcając również wzajemnym kontaktom partii komunistycznych obu krajów. 

Wstęp 

Część I. Lata 1944–1947 

Rozdział I. Bagaż przeszłości
Rozdział II. W kręgu wielkiej polityki
Rozdział III. Kultura, nauka, oświata
Rozdział IV. Kwestie gospodarcze   

Część II. W atmosferze zimnej wojny (1948–1953)

Rozdział I. Symptomy pogorszenia wzajemnych relacji (1948–1949)
Rozdział II. Apogeum konfliktów (1949–1952)
Rozdział III. W poszukiwaniu détente
Rozdział IV. Kontakty PZPR–FPK 

Część III. Lata 1953–1970

Rozdział I. Relacje Paryż–Warszawa a postępy „odwilży” w polityce międzynarodowej (1953–1956)
Rozdział II. Próby ożywienia dialogu politycznego w latach 1957–1964
Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach polsko-francuskich;
Rozdział III. Polska we francuskiej polityce otwarcia na Wschód (1964–1970)
Rozdział IV. Francja wobec polskich koncepcji rozbrojeniowych
Rozdział V. Współpraca w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i techniki

Tworzenie podstaw prawno-organizacyjnych współpracy kulturalno-naukowej; Formy i problemy współpracy kulturalnej [Nawiązanie kontaktów (1954–1955); Rozwój kontaktów (1956–1970)]; Współpraca naukowa i naukowo-techniczna; Problem Instytutu Francuskiego w Polsce i Biblioteki Polskiej w Paryżu; Popularyzacja języka francuskiego w Polsce i problemy oświaty polskiej we Francji;

Rozdział VI. Stosunki gospodarcze i handlowe

Problemy handlu i finansów; Odszkodowania za nacjonalizację; Spłata długów przedwojennych; Caisse commune; Problemy związane z ubezpieczeniami społecznymi;

Rozdział VII. Nowy kształt relacji FPK–PZPR

Część IV. Lata 1970–1980

Rozdział I. Główne problemy w stosunkach politycznych

Otwarcie gierkowskiej ekipy władzy w Polsce na kontakty z Francją; Kwestia niemiecka; Francja i Polska a problemy odprężenia, bezpieczeństwa i rozbrojenia [Kulisy rozmów w Wilanowie]; Wobec nowych wyzwań;

Rozdział II. Kultura, nauka, technika, oświata, kwestie ubezpieczeń społecznych i podatków

Podstawowe akty prawne normujące zagadnienia współpracy kulturalnej, naukowej i naukowo-technicznej;Funkcjonowanie najważniejszych instytucji współpracy kulturalnej, naukowej i naukowo-technicznej;Współpraca kulturalna;Najważniejsze formy i pola współpracy naukowej i naukowo-technicznej;Nierozwiązany problem sporny: Biblioteka Polska w Paryżu;Problemy nauczania języków i kwestie oświaty polskiej we Francji;Problemy wymiany osobowej;Rola towarzystw przyjaźni

Rozdział III. Główne problemy w stosunkach gospodarczych

Cele, rola i uwarunkowania wzajemnych kontaktów gospodarczych Polski i Francji; Podstawowe regulacje i instytucje współpracy; Problemy finansowe, bilans i struktura wzajemnych obrotów handlowych; Najważniejsze formy i pola współpracy; Kwestie ubezpieczeń społecznych i podatków

Rozdział IV. Kontakty PZPR–FPK

Zakończenie

Lata 1944–1947
Lata 1948–1953
Lata 1953–1970
Lata 1970–1980
Suplement: lata 1980–1985

Bibliografia

Wykaz tabel

Indeks osób

Maria Pasztor - prof. dr hab., historyk stosunków międzynarodowych w XX w., profesor wizytujący Uniwersytetu Paryskiego I, stypendystka École des Hautes Études en Sciences Sociales – Maison de l’Homme, L’Université Libre de Bruxelles, Sorbonne Nouvelle (Paris III), Sorbonne (Paris IV). 

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym wielu monografii z dziedziny historii najnowszej: Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939 (1999), Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969 (2003), w pracy zbiorowej Z dziejów stosunków polsko-francuskich 1948–1953 (2001), wersja francuska – Conflits brûlants de la guerre froide. Les relations franco-polonaises de 1945 à 1954 (2005) oraz Polska–Francja 1970–1980. Relacje wyjątkowe? (2006).

Dariusz Jarosz - prof. dr hab., specjalista w zakresie najnowszej historii społecznej, autor wielu opracowań naukowych dotyczących dziejów PRL i stosunków polsko-francuskich po II wojnie światowej, m.in.: Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi (1998), Polacy a stalinizm 1948–1956 (2000), „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956 (2003), z Marią Pasztor, Afera mięsna: fakty i konteksty (2004).

Stosunki polsko-francuskie 1944-1980 Dariusz Jarosz, Maria Pasztor plik w formacie PDF 20,00 zł

Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej Leszek Jesień (red.) egzemplarz 5,00 zł
Dyplomacja polska w I wojnie światowej Janusz Sibora egzemplarz 50,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959 Piotr Długołęcki (red.) egzemplarz 99,00 zł
Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu Roman Kuźniar (red.) egzemplarz 10,00 zł
Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP Janusz Sibora (oprac.) egzemplarz 40,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975 Paweł Machcewicz (red.) egzemplarz 99,00 zł


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2018 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij