portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Przyszłość Europy strategicznej (oprawa miękka)

Przyszłość Europy strategicznej (oprawa miękka)

Nicole Gnesotto
ISBN: 978-83-62453-29-0
Liczba stron: 179
Rok wydania: 2012

Projekt integracji europejskiej, będący odpowiedzią na samozniszczenie Europy w wyniku drugiej wojny światowej, powstawał pod wpływem imperatywów strategicznych i politycznych. Z upływem lat zapał integracyjny w Europie jednak stygł, a Wspólnota Europejska, przekształcona następnie w Unię Europejską, integrowała się wokół utylitarnych potrzeb ekonomicznych. Ponad pół wieku od powstania UE nadal nie jest unią polityczną, a jej ewolucja w tym kierunku nie jest bynajmniej pewna. Niemniej zmieniająca się sytuacja strategiczna Europy – spadek znaczenia Zachodu i wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy − dowodzi konieczności politycznego jednoczenia się Europy. Powołanie autentycznej polityki obronnej Europy jest nieodłącznym aspektem ewolucji UE w stronę projektu politycznego. Książka Nicole Gnesotto jest odważnym i wizjonerskim głosem w debacie, której potrzebuje dzisiejsza Europa.

Cena rynkowa: 40,00 zł
Nasza cena: 10,00 zł

„To, co Jacques Delors nazywa godziną prawdy, sprowadza się do następującej opcji: albo Unia Europejska zdoła się zorganizować i zjednoczyć, by zaznaczyć swoje znaczenie w nowym świecie i wpływać na ekonomiczne, strategiczne i polityczne przemiany mondializacji; albo kraje europejskie nie zdołają wygrać stawki zbiorowego wpływu. Unii Europejskiej grozi wówczas sytuacja, że decyzje dotyczące zachodzących w niej przemian podejmowane będą gdzie indziej i nawet największe państwa Unii zachowają na nie wpływ jedynie marginalny. Z wielkiej strategicznej lekcji, jaką jest amerykańska wojna w Iraku, wywieść można jedną ogólną naukę: Europejczycy podzieleni się nie liczą. Zjednoczeni ciągle mają szansę, że swoją kulturą, swoją wizją i swoimi priorytetami współtworzyć będą przemiany świata”.

Z zakończenia książki

Słowo wstępne. Przyszłość Europy strategicznej (Marcin Zaborowski)

Wprowadzenie

Część pierwsza
Niepowstrzymany rozwój Europy strategicznej

1. Jak do tego doszło?
a. Tak długa nieobecność
b. Krótka historia europejskiej obrony
c. Podstawy polityczne
d. Trzy wymiary Europy strategicznej
2. Bilans bardziej niż pozytywny
a. Dziesięć lat interwencji we wszystkich kierunkach
b. Wartość dodana Europy na scenie międzynarodowej
c. Strategiczna nowoczesność Unii Europejskiej
d. I wreszcie Lizbona
e. Bilans, dziesięć ewolucji

Część druga
Permanentna słabość Unii Europejskiej

1. Problemy strukturalne
a. Niekończąca się litania braków
b. Kult narodowej suwerenności
c. Prymat atlantyckiego komfortu
2. Europa jako mocarstwo
a. Zakazane mocarstwo
b. Mocarstwo alternatywne
c. Podział ról

Część trzecia
Unia Europejska w procesie globalizacji

1. Globalizacja: nowe rozdanie
a. Nowy świat
b. Bezpieczeństwo i globalizacja
c. Rewolucja umysłowa
2. Europa, potęga konieczna
a. Ryzyko schyłku
b. Dobry czas dla potęgi
c. Europa z powrotem w Historii
d. Unia, czyli potęga konieczna
e. Trzy warunki wstępne

Wnioski

Bibliografia

Nicole Gnesotto, absolwentka wydziału humanistycznego, jest profesorem tytularnym w  Wydziale Unii Europejskiej w Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Jako uznany ekspert ds. zagadnień europejskich i strategicznych w latach 2001–2007 była pierwszym dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem, wcześniej pełniła funkcje wicedyrektora Centrum Analiz i Prognoz w MSZ. Była też profesorem na Wydziale Nauk Politycznych oraz doradcą dyrektora Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (IFRI). Jest wiceprzewodniczącą rady naukowej Notre Europe i członkiem komitetu redakcyjnego periodyku "Esprit".

Autorka wielu publikacji na temat problematyki bezpieczeństwa, między innymi Puissance et l’Europe (Presses de Sciences Po, 1998); Le monde en 2025, wydanej wspólnie z Giovannim Grevim, z przedmową Pascala Lamy'ego (Robert Laffont, październik 2007 r.); Notre Europe we współpracy z Michelem Rocardem (Robert Laffont, wrzesień 2008 r.). 

Przyszłość Europy strategicznej Nicole Gnesotto plik w formacie PDF 15,00 zł


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2018 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij