portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością

Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością

Tomasz Orłowski
ISBN: 978-83-64895-71-5
Liczba stron: 480
Rok wydania: 2015

Cena rynkowa: 59,00 zł
Nasza cena: 59,00 zł

Książka Tomasza Orłowskiego – dyplomaty i ambasadora RP w Paryżu i Rzymie, wieloletniego szefa Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników: zarówno profesjonalistów i studentów stosunków międzynarodowych oraz dyplomacji, jak i tych wszystkich, którzy zainteresowani są zasadami i regułami dobrego wychowania na co dzień. Protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, wbrew rozpowszechnionej opinii, nie utrudniają życia, lecz je ułatwiają. Są praktyczną wskazówką, jak należy się zachować w sytuacja nietypowych, trudnych i nieprzewidywalnych. W ślad za autorem jednego z najstarszych zabytków polskiej poezji (Przecław Słota: O zachowaniu się przy stole) Orłowski podpowiada Czytelnikowi, na czym polega kultura w relacjach międzynarodowych i jak należy chronić godność państwa, a zarazem okazywać szacunek partnerom, budzić ich zaufanie i sympatię. Jest to kompendium wiedzy i doświadczenia szczególnie potrzebnych i przydatnych w czasach, gdy stosunki międzynarodowe przestały być domeną zawodowych dyplomatów, a stały się integralną częścią życia nas wszystkich, całego społeczeństwa.

Spis treści

Przedmowa do czwartego wydania (s. 13)

ROZDZIAŁ 1
Protokół dyplomatyczny. Pojęcie, historia, zadania, organizacja (s. 19)

1.1. Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych (s. 19)
1.2. Pojęcie protokołu dyplomatycznego (s. 20)
1.3. Źródła i historia protokołu dyplomatycznego (s. 24)
1.4. Kongres wiedeński i powstanie Protokołu Dyplomatycznego (s. 27)
1.5. Organizacja Protokołu Dyplomatycznego (s. 29)
1.6. Protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej (s. 36)
1.7. Współczesny polski Protokół Dyplomatyczny (s. 37)

ROZDZIAŁ 2
Ceremoniał. Ceremonie oficjalne i publiczne. Przebieg i organizacja uroczystości publicznej (s. 41)

2.1. Ceremonie (s. 41)
2.2. Ceremonie państwowe (s. 42)
2.3. Żałoba narodowa  (s. 47)
2.4. Pogrzeb państwowy (s. 50)
2.5. Organizacja uroczystości publicznej (s. 52)
2.6. Symbole państwowe (s. 58)
2.7. Ordery i odznaczenia (s. 64)

ROZDZIAŁ 3
Etykieta, czyli zasady dobrego wychowania na co dzień  (s. 75)

3.1. Etykieta, czyli dobre maniery (s. 750
3.2. Pojęcia i zasady rządzące dobrym wychowaniem (s. 77)
3.3. Zasady właściwego zachowania dla dobrego urzędnika (s. 87)

ROZDZIAŁ 4 Misja dyplomatyczna. Ambasador, szef misji i personel (s. 89)

4.1. Przedstawicielstwo dyplomatyczne  (s. 89)
4.2. Stałe misje dyplomatyczne (s. 91)
4.3. Rangi szefów misji dyplomatycznych (s. 95)
4.4. Ambasador (s. 99)
4.5. Akredytacja (uwierzytelnienie) ambasadora (s. 103)
4.6. Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających (s. 106)
4.7. Inni szefowie stałych misji dyplomatycznych (s. 111)
4.8. Personel dyplomatyczny misji (s. 115)
4.9. Paszporty dyplomatyczne, legitymacje dyplomatyczne (s. 116)

ROZDZIAŁ 5
Precedencja. Zasady ustalania pierwszeństwa między państwami i ich przedstawicielami (s. 121)

5.1. Pojęcie precedencji (s. 121)
5.2. Precedencja najwyższych godności w państwie (s. 122)
5.3. Precedencja najwyższych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej (s. 123)
5.4. Przykłady precedencji w innych państwach (s. 128)
5.5. Precedencja w korpusie dyplomatycznym (s. 141)

ROZDZIAŁ 6
Organizacje międzynarodowe i dyplomacja wielostronna  (s. 147)

6.1. Specyfika protokolarna organizacji międzynarodowych 147
6.2. Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach 
międzynarodowych oraz misje tych organizacji 152
6.3. Precedencja państw w organizacjach międzynarodowych 154
6.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych 155
6.5. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 158
6.6. Rada Europy 161
6.7. Precedencja państw i naczelnych stanowisk w Unii Europejskiej 163
6.8. Precedencja na konferencjach międzynarodowych 
i spotkaniach wielostronnych, czyli dyplomacja konferencyjna 172

ROZDZIAŁ 7
Język dyplomatyczny i zasady komunikowania (s. 177)

7.1. Język dyplomatyczny jako narzędzie pracy (s. 177)
7.2. Język dyplomatyczny w korespondencji (s. 180)
7.3. Język dyplomatyczny w rozmowie (s. 184)
7.4. Etykieta językowa (s. 185)
7.5. Komunikacja werbalna (s. 187)
7.6. Komunikacja niewerbalna. Język ciała (s. 189)
7.7. Organizacja konferencji prasowej (s. 194)

ROZDZIAŁ 8
Korespondencja. Zasady i formy pisania listów (s. 199)

8.1. Podstawowe zasady korespondencji (s. 199)
8.2. Zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego (s. 200)
8.3. Układ listu (s. 203)
8.4. Wstępne i końcowe zwroty grzecznościowe (s. 205)
8.5. Wysyłanie listów  (s. 210)
8.6. Netykieta, netiquette (s. 212)

ROZDZIAŁ 9 
Tytulatura w korespondencji i w rozmowie (s. 215)

9.1. Tytulatura (s. 215)
9.2. Nazewnictwo państw i tytułowanie ich przedstawicieli (s. 217)
9.3. Tytuły stosowane w korespondencji oficjalnej (s. 219)
9.4. Tytulatura w korespondencji oficjalnej (s. 221)
9.5. Tytułowanie w korespondencji i w rozmowie najwyższych przedstawicieli państw (głów państw, szefów rządów i ambasadorów) (s. 222)
9.6. Tytułowanie w korespondencji i w rozmowie najwyższych przedstawicieli duchowieństwa (s. 229)
9.7. Tytulatura arystokracji brytyjskiej (s. 233)
9.8. Tytulatura najwyższych stanowisk i wybranych grup zawodowych w korespondencji polskiej (s. 236)

ROZDZIAŁ 10 
Korespondencja dyplomatyczna (s. 259)

10.1. Zakres korespondencji dyplomatycznej (s. 259)
10.2. Forma i styl korespondencji dyplomatycznej (s. 261)
10.3. Pisma ceremonialne w korespondencji dyplomatycznej (s. 263)
10.4. Pisma okazjonalne w korespondencji dyplomatycznej (s. 281)
10.5. Noty dyplomatyczne (s. 288)
10.6. Pełnomocnictwa (s. 311)

ROZDZIAŁ 11 
Wizytówki (s. 327)

11.1. Rodzaje wizytówek (s. 327)
11.2. Forma i wygląd wizytówki (s. 328)
11.3. Wizytówka jako forma złożenia wizyty (s. 332)
11.4. Wizytówka jako forma korespondencji (s. 333)
11.5. Wizytówka jako identyfikacja rozmówcy (s. 334)
11.6. Wizytówka jako karta przesyłowa lub zawiadamiająca (s. 335)
11.7. Używanie wizytówek we współczesnym świecie (s. 336)

ROZDZIAŁ 12 
Wizyty zagraniczne. Organizacja i przebieg (s. 339)

12.1. Znaczenie wizyt w stosunkach międzynarodowych (s. 339)
12.2. Typy wizyt (s. 341)
12.3. Podróże papieskie (s. 348)
12.4. Przygotowanie wizyty (s. 350)
12.5. Bezpieczeństwo wizyty (s. 352)
12.6. Przebieg wizyty zagranicznej (s. 354)
12.7. Nieformalne powitanie (s. 356)
12.8. Przejazd kolumny (s. 359)
12.9. Ceremonia powitania głowy obcego państwa (s. 361)
12.10. Rezydencja gościa (s. 368)
12.11. Wymiana upominków, rozmowy delegacji (s. 369)
12.12. Program wizyty państwowej w Polsce (s. 373)

ROZDZIAŁ 13 
Przyjęcia (s. 377)

13.1. Przyjęcia (s. 377)
13.2. Wstępne przygotowanie przyjęcia (s. 379)
13.3. Typy przyjęć (s. 382)
13.4. Zaproszenia (s. 387)
13.5. Typy stołów (s. 391)
13.6. Miejsca honorowe przy stole (s. 393)
13.7. Rozsadzanie przy stole (s. 395)
13.8. Plan stołu (s. 402)

ROZDZIAŁ 14 
Przy stole (s. 405)

14.1. Nakrycie (s. 405)
14.2. Sztućce (s. 409)
14.3. Zasady zachowania przy stole (s. 410)
14.4. Podawanie, serwis (s. 412)
14.5. Kolejność i dobór dań (s. 416)
14.6. Wybór win (s. 418)
14.7. Podstawowe wiadomości o winach (s. 419)
14.8. Dobór win do typu dań (s. 425)
14.9. Sposób jedzenia szczególnych potraw (s. 427)
14.10. Ograniczenia żywieniowe (s. 431)

ROZDZIAŁ 15 
Ubiory. Typy strojów i zasady ich doboru  (s. 433)

15.1. Zasady ogólne (s. 433)
15.2. Wskazania elegancji (s. 437)
15.3. Typy ubiorów (s. 441)
15.4. Określenia typów strojów w biznesie (s. 448)
15.5. Dodatki (s. 450)
15.6. Częste błędy popełniane w ubieraniu się (s. 454)

ROZDZIAŁ 16 
Dobre wychowanie, czyli savoir-vivre na co dzień  (s. 455)

16.1. Powitania (s. 455)
16.2. Kolejność powitania (s. 456)
16.3. Powitanie na zewnątrz (s. 456)
16.4. Pozdrawianie nieznajomych (s. 457)
16.5. Pierwszeństwo przy wchodzeniu (s. 458)
16.6. Wchodzenie do miejsc publicznych (s. 459)
16.7. Wchodzenie po schodach (s. 459)
16.8. Kolejność zajmowania miejsc (s. 460)
16.9. Uścisk dłoni (s. 461)
16.10. Ucałowanie dłoni (s. 462)
16.11. Przedstawianie i rozmowa (s. 463)
16.12. Formy zwracania się w rozmowie (s. 465)
16.13. Rozmowa telefoniczna (s. 466)
16.14. Wręczanie prezentów (s. 468)
16.15. Wręczanie kwiatów (s. 469)
16.16. Wychodzenie, pożegnania (s. 470)
16.17. Wychodzenie po angielsku (s. 470)
16.18. Sytuacje niezręczne (s. 470)
16.19. Różnorodność kulturowa (s. 471)
Wybór literatury cytowanej i uzupełniającej (s. 473)

ILUSTRACJE I ZDJĘCIA (s. 481)

Ambasador Tomasz Orłowski


dr 
Tomasz Orłowski -
 polski dyplomata i wykładowca, ambasador RP we Francji

Kariera naukowa

Tomasz Orłowski jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magistrem archeologii powszechnej. Doktorat z zakresu nauk historycznych obronił na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Poitiers. Odbył staże w Salzburg Seminar w Salzburgu i Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale w Paryżu.

W latach 80. był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował jako wykładowca stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Dyplomatycznej MSZ i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym prezentowanego podręcznika „Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta”.

Kariera dyplomatyczna

Z początkiem lat 90. rozpoczął karierę dyplomatyczną. Był I sekretarzem, a potem radcą w Ambasadzie RP w Paryżu, w latach 1994–1996 wicedyrektor Departamentu Europy. W latach 1996–2001 radca-minister, potem minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Rzymie. 

Tomasz Orłowski przez trzy lata był sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, był także zastępcą dyrektora Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych. W 2005 roku został mianowany ambasadorem tytularnym i dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego. 

Od 2007 roku jest ambasadorem RP we Francji i w Księstwie Monako. Po śmierci Mariusza Kazany (10 kwietnia 2010) objął nadzór protokolarny nad organizacją uroczystości pogrzebowych prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Powtórnie wezwany do kraju latem 2010, aby przygotować i przeprowadzić ceremonię inauguracji prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Odznaczenia

  • Brązowy Medal Gloria Artis (Polska)
  • Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (Polska)
  • Wielki Oficer Orderu Zasługi (Portugalia)
  • Wielki Oficer Wielkiego Federalnego Orderu Zasługi (Niemcy)
  • Wielki Oficer Orderu „Pro Merito Melitensi” (Suwerenny Wojskowy Zakon Maltański)
  • Komandor Orderu Zasługi Republiki Włoskiej (1997; Włochy)
  • Wielki Oficer Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej (2006; Włochy)
  • Komandor Orderu Trzech Gwiazd (Łotwa)
  • Oficer Narodowego Orderu Zasługi (Francja) 
źródło: Wikipedia

Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością - tekst+ilustracje (55 MB) Tomasz Orłowski plik w formacie PDF 50,00 zł
Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością - tekst (6 MB) Tomasz Orłowski plik w formacie PDF 35,00 zł
Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością - ilustracje i zdjęcia (49 MB) Tomasz Orłowski plik w formacie PDF 15,00 złDrukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2018 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij