portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu

Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu

Roman Kuźniar (red.)
ISBN: 978-83-62453-03-0
Liczba stron: 608
Rok wydania: 2011

Tom poświęcony ministrowi zawiera teksty jego najbliższych współpracowników z okresu kierowania przezeń MSZ oraz wystąpienia i komentarze profesora z okresu przed objęciem przezeń stanowiska ministerialnego i po jego opuszczeniu. Aneks zawiera ważne informacje o zmianach zachodzących w naszej dyplomacji w czasie, gdy u jej steru stał profesor Skubiszewski, a także kalendarium najważniejszych wydarzeń w tym okresie.

Cena rynkowa: 59,00 zł
Nasza cena: 10,00 zł

Pierwszą część [książki] stanowią teksty najbliższych współpracowników Krzysztofa Skubiszewskiego z okresu kierowania przezeń Ministerstwem Spraw Zagranicznych […]. Niektóre z nich mają charakter bardziej biograficzny czy wręcz osobisty i ukazują Ministra z perspektywy codziennej pracy, Jego kontaktów z otoczeniem. Zawierają anegdoty ukazujące zarówno profesorskie i ciepłe zarazem słabostki Ministra, jak i jego legendarne, niezrównane poczucie humoru. […]

Na kolejną część niniejszej książki składają się teksty, wystąpienia i komentarze Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego z okresu przed objęciem przezeń stanowiska ministra spraw zagranicznych i po jego opuszczeniu. […]

Pracę uzupełnia aneks, który zawiera ważne informacje o zmianach zachodzących w naszej dyplomacji w czasie, gdy u jej steru stał Profesor Krzysztof Skubiszewski, a także kalendarium najważniejszych wydarzeń w tym okresie. 

Fragmenty Wprowadzenia prof. Romana Kuźniara

Roman Kuźniar

Wprowadzenie

Jerzy Łukaszewski

Krzysztof Skubiszewski, 1926-2010. Człowiek - myśl - działanie – spuścizna

Jan Barcz

Łączenie realizmu z wizją przyszłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami

Stanisław Ciosek

Krzysztof Skubiszewski - ZSRR i Rosja. Z perspektywy ambasadora w Moskwie

Grzegorz Dziemidowicz

Profesor, minister, gentleman

Zdzisław Kędzia

Prawa człowieka pośród wartości polityki zagranicznej

Jerzy Kranz

Temu, który ośmielił się być mądrym

Roman Kuźniar

Suweren

Janusz Niesyto

Mój Szef

Jerzy M. Nowak

Krzysztof Skubiszewski i demontaż Układu Warszawskiego

Jerzy Sułek

Był dla mnie jak wzorzec z Sevres

Andrzej Towpik

Budowanie bezpieczeństwa Polski

Tadeusz Mazowiecki

Żegnamy twórcę nowej polskiej polityki zagranicznej

Autorzy


Krzysztof Skubiszewski, 

Artykuły, przemówienia, wywiady

Aneksy

Kalendarium

Nominacje ambasadorskie

Schematy organizacyjne MSZ

 

Fotografie

prof. dr hab. Jan Barcz – naukowiec i dyplomata, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 1989 r. w służbie dyplomatycznej RP, członek delegacji polskiej na konferencję „2+4” oraz delegacji negocjującej traktaty polsko-niemieckie z lat 1990–1992, były ambasador RP w Austrii.

Stanisław Ciosek – polityk i dyplomata. W latach 1989–1996 ambasador RP w ZSRR i Rosji.

Grzegorz Dziemidowicz – dziennikarz, komentator, dyplomata. W latach 1991–1994 rzecznik prasowy MSZ, a następnie wicedyrektor Gabinetu Ministra, były ambasador RP w Egipcie i Sudanie oraz Grecji.

prof. dr hab. Zdzisław Kędzia – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni doradca Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Pracował z prof. Skubiszewskim w poznańskim Zakładzie Instytutu Nauk Prawnych PAN.

dr hab. Jerzy Kranz – prawnik, dyplomata, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W MSZ od 1990 r.: w latach 1991–1995 radca, a następnie radca-minister pełnomocny Ambasady RP w RFN, były podsekretarz stanu i ambasador RP w Niemczech.

prof. dr hab. Roman Kuźniar – naukowiec, dyplomata, doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych. W MSZ od 1990 r., w latach 1992–1994 dyrektor Departamentu Planowania i Analiz, były dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, Akademii Dyplomatycznej MSZ oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

prof. dr Jerzy Łukaszewski – naukowiec i dyplomata. W latach 1951–1957 współpracownik naukowy KUL, w latach 1972–1990 rektor Kolegium Europy w Brugii. W okresie 1990–1996 ambasador RP we Francji.

Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III Rzeczypospolitej (w latach 1989–1990); współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności; poseł na Sejm RP (w latach 1991–2001). Kawaler Orderu Orła Białego.

Janusz Niesyto – dyplomata i wykładowca akademicki. W MSZ od 1973 r.: były dyrektor Gabinetu Ministra i dyrektor Protokołu Dyplomatycznego oraz ambasador RP w Szwajcarii i Liechtensteinie.

dr Jerzy M. Nowak – dyplomata i wykładowca akademicki. W MSZ od 1960 r.: były dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ, były ambasador RP przy OBWE i MAEA oraz przy NATO i UZE.

prof. dr hab. Jerzy Sułek – naukowiec i dyplomata.WMSZ od roku 1989 r.: m.in. przewodniczący delegacji polskiej na rokowania w sprawie traktatu granicznego RP–RFN i traktatu dobrosąsiedzkiego RP–RFN, a także przewodniczący delegacji polskiej na rokowania z ZSRR w sprawie traktatu dobrosąsiedzkiego oraz traktatu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski, minister pełnomocny – szef Przedstawicielstwa Ambasady RP w Berlinie oraz dyrektor Departamentu Europy.

dr Andrzej Towpik – w MSZ od 1975 r. W 1990 r. został dyrektorem Departamentu Instytucji Europejskich, a następnie dyrektorem politycznym MSZ; przewodniczył delegacji polskiej na rozmowy w sprawie rozwiązania Układu Warszawskiego. Były ambasador RP przy NATO oraz przy ONZ w Nowym Jorku.

Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu Roman Kuźniar (red.) plik w formacie PDF 40,00 zł
Krzysztof Skubiszewski - Spis treści plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Krzysztof Skubiszewski - Wprowadzenie Roman Kuźniar plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Krzysztof Skubiszewski, 1926-2010. Człowiek - myśl - działanie - spuścizna Jerzy Łukaszewski plik w formacie PDF 5,00 zł
Łączenie realizmu z wizją przyszłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami Jan Barcz plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski - ZSRR i Rosja. Z perspektywy ambasadora w Moskwie Stanisław Ciosek plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Profesor, minister, gentleman Grzegorz Dziemidowicz plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Prawa człowieka pośród wartości polityki zagranicznej Zdzisław Kędzia plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Temu, co ośmielił się być mądrym Jerzy Kranz plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Suweren Roman Kuźniar plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Krzysztof Skubiszewski: Mój szef Janusz Niesyto plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski i demontaż Układu Warszawskiego Jerzy M. Nowak plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Był dla mnie jak wzorzec z Sevres Jerzy Sułek plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Budowanie bezpieczeństwa Polski Andrzej Towpik plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski: Żegnamy twórcę nowej polskiej polityki Tadeusz Mazowiecki plik w formacie PDF 4,00 zł
Krzysztof Skubiszewski - Artykuły, przemówienia, wywiady Krzysztof Skubiszewski plik w formacie PDF 5,00 zł
Krzysztof Skubiszewski - Aneksy: Kalendarium, Nominacje ambasadorskie, Schematy organizacyjne MSZ plik w formacie PDF 4,00 zł


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2018 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij