portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Książki
Płatności
Białe plamy - Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)

Białe plamy - Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)

Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow (red.)
ISBN: 978-83-62453-00-9
Liczba stron: 907
Rok wydania: 2010

Tom zawiera rezultaty pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Ekspertyzy przedstawiają w 16 rozdziałach polskie i rosyjskie oceny najtrudniejszych problemów w stosunkach między naszymi państwami na przestrzeni ostatnich 90 lat.

Oddajemy w ręce polskiego Czytelnika rezultaty pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Na wspólny tom składają się ekspertyzy polskich i rosyjskich uczonych, którzy – na zasadzie zwierciadlanego odbicia – przedstawili w szesnastu rozdziałach polskie i rosyjskie oceny najtrudniejszych problemów w stosunkach między naszymi państwami na przestrzeni ostatnich 90 lat.

Jest to publikacja o naszej historii w dwudziestym wieku. Książkę tę polscy i rosyjscy autorzy pisali z myślą o przyszłości, której podstawą powinny być prawda i wzajemne zrozumienie.

 Adam Daniel Rotfeld (Polska)
Anatolij W. Torkunow (Rosja)

Przy okazji prezentacji książki z dr Sławomirem Dębskim, jednym z jej współautorów, rozmawiała Magdalena Skajewska.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.


Od redaktora polskiego wydania

WPROWADZENIE

Poszukiwanie prawdy o przeszłości – z myślą o przyszłości
Adam Daniel Rotfeld, Anatolij W. Torkunow

POCZĄTKI

Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917–1921
Daria Nałęcz i Tomasz Nałęcz, Giennadij F. Matwiejew

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE

Polska i ZSRR na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Wojciech Materski, Aleksandr W. Rewiakin

GENEZA DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Przyczyny II wojny światowej. Polska, Związek Sowiecki i kryzys systemu wersalskiego
Sławomir Dębski, Michaił M. Narinskij

POLSKA MIĘDZY ZSRR A NIEMCAMI (1939–1941)

Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski
Albin Głowacki, Natalia Lebiediewa

ZBRODNIA KATYŃSKA

Proces odkrywania prawdy i upamiętnienie ofiar
Andrzej Przewoźnik, Natalija S. Lebiediewa

CZAS WOJNY (1941–1945)

Polityka i jej skutki
Wojciech Materski, Walentina S. Parsadanowa

DEKADA POWOJENNA (1945–1955)

Zwycięstwo i zniewolenie
Włodzimierz Borodziej, Albina F. Noskowa

„ODWILŻ”

1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię
Andrzej Paczkowski, Nikołaj I. Bucharin

DROGA DO WOLNOŚCI

Torowanie drogi do wolności na obszarze kultury
Jerzy Pomianowski, Andriej W.Worobjow, Aleksandr W. Szubin

STAN WOJENNY A KIEROWNICTWO ZSRR

Moskwa a „kryzys polski” lat 1980–1981
Andrzej Paczkowski, Iniessa S. Jażborowskaja

ODZYSKANA WOLNOŚĆ I SUWERENNOŚĆ

Transformacja w Polsce i w Rosji – różnice i podobieństwa
Włodzimierz Marciniak, Władimir G. Baranowskij, Boris A. Szmielow

POMOC CZY WYZYSK?

Stosunki gospodarcze między Polską a ZSRR
Janusz Kaliński, Leonid B. Wardomski

ROSJA A SUWERENNA POLSKA

Stosunki polityczne między Polską a Rosją po 1990 roku
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Artiom W. Malgin

CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja
Andrzej Grajewski, Nikołaj I. Bucharin

POLSKIE I ROSYJSKIE DZIEDZICTWO ARCHIWALNE

Zbiory przemieszczone. Dostęp do archiwów
Władysław Stępniak, Władimir P. Kozłow

WSPÓŁCZESNA POLSKO-ROSYJSKA HISTORIOGRAFIA

Stan badań na temat stosunków polsko-radzieckich
Marek Kornat, Iniessa S. Jażborowska

Indeks osób

Władimir G. Baranowskij – profesor, członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN), wicedyrektor Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych (IMEMO) RAN

Włodzimierz Borodziej – profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Nikołaj I. Bucharin – profesor w Instytutcie Gospodarki RAN

Sławomir Dębski – dr nauk humanistycznych, pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. utworzenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Albin Głowacki – profesor w Instytucie Historii Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

Andrzej Grajewski – dr nauk politycznych, kierownik Działu Zagranicznego tygodnika „Gość Niedzielny”

Iniessa S. Jażborowskaja – profesor w Instytutcie Socjologii RAN

Janusz Kaliński – profesor w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Marek Kornat – profesor w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Władimir P. Kozłow – profesor, członek-korespondent RAN

Natalija S. Lebiediewa profesor, Kierownik Centrum Publikacji Dokumentów Historii XX wieku Instytutu Historii Powszechnej RAN

Artiom W. Malgin dr nauk politycznych, doradca rektora Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) MSZ Rosji

Włodzimierz Marciniak – profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Wojciech Materski – profesor, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN

Giennadij F. Matwiejew profesor, kierownik Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich MGU im. Łomonosowa

Daria Nałęcz – profesor, rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, była dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Tomasz Nałęcz – profesor, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Michaił M. Narinskij profesor, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej MGIMO MSZ Rosji

Albina F. Noskowa profesor w Instytucie Słowianoznawstwa RAN

Andrzej Paczkowski – profesor, kierownik Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Walentina S. Parsadanowa profesor, konsultant naukowy w Instytucie Słowianoznawstwa RAN

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dr socjologii, zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich

Jerzy Pomianowski – profesor, redaktor naczelny miesięcznika „Nowaja Polsza”

Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1992-2010)

Aleksandr W. Riewiakin profesor w MGIMO MSZ Rosji

Adam Daniel Rotfeld – profesor, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, były Minister Spraw Zagranicznych RP

Władysław Stępniak – profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Boris A. Szmielow profesor w Instytucie Gospodarki RAN oraz dyrektor Centrum Politycznych Badań Porównawczych Instytutu Gospodarki RAN

Aleksandr W. Szubin – profesor w Instytucie Historii Powszechnej RAN, Kierownik Centrum Historii Rosji, Ukrainy i Białorusi Instytutu Historii Powszechnej RAN

Anatolij W. Torkunow profesor, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, rzeczywisty członek RAN, rektor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych MSZ Rosji

Leonid B. Wardomskij profesor w Instytucie Gospodarki RAN

Andriej W. Worobjow –  poseł nadzwyczajny i pełnomocny, radca Ambasady Federacji Rosyjskiej w Kijowie 

Białe plamy - Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008) Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow (red.) plik w formacie PDF 50,00 zł
Białe plamy - Spis treści plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Białe plamy - Od redaktora Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Wprowadzenie: Poszukiwanie prawdy o przeszłości - z myślą o przyszłości Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow plik w formacie PDF 5,00 zł
Początki: Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921 Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Giennadij Matwiejew plik w formacie PDF 5,00 zł
Lata dwudzieste, lata trzydzieste: Polska i ZSRR na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku Wojciech Materski, Aleksandr Rewiakin plik w formacie PDF 5,00 zł
Przyczyny II wojny światowej. Polska, Związek Sowiecki i kryzys systemu wersalskiego Sławomir Dębski, Michaił Narinskij plik w formacie PDF 5,00 zł
Polska między ZSRR a Niemcami (1939-1941): Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski Albin Głowacki, Natalia Lebiediewa plik w formacie PDF 5,00 zł
Zbrodnia Katyńska: Proces odkrywania prawdy i upamiętnienie ofiar Andrzej Przewoźnik, Natalia Lebiediewa plik w formacie PDF 5,00 zł
Czas wojny (1941-1945): Polityka i jej skutki Wojciech Materski, Albina Noskowa plik w formacie PDF 5,00 zł
Dekada powojenna (1945-1955): Zwycięstwo i zniewolenie Włodzimierz Borodziej, Albina Noskowa plik w formacie PDF 5,00 zł
Odwilż: 1956 rok - XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię Andrzej Paczkowski, Nikołaj Bucharin plik w formacie PDF 5,00 zł
Droga do wolności: Torowanie drogi do wolności na obszarze kultury Jerzy Pomianowski, Andriej Worobjow, Aleksandr Szubin plik w formacie PDF 5,00 zł
Stan wojenny a kierownictwo ZSRR: Moskwa a kryzys polski lat 1980-1981 Andrzej Paczkowski, Iniessa Jażborowskaja plik w formacie PDF 5,00 zł
Odzyskana wolność i suwerenność: Transformacja w Polsce i w Rpsji - różnice i podobieństwa Włodzimierz Marciniak, Władimir Baranowskij, Boris Szmielow plik w formacie PDF 5,00 zł
Pomoc czy wyzysk?: Stosunki gospodarcze między Polską a ZSRR Janusz Kaliński, Leonid Wardomski plik w formacie PDF 5,00 zł
Rosja a suwerenna Polska: Stosunki polityczne między Polską a Rosją po 1990 roku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Artiom Malgin plik w formacie PDF 5,00 zł
Ciągłość i zmiana: Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja Andrzej Grajewski, Władimir Kozłow plik w formacie PDF 5,00 zł
Polskie i rosyjskie dziedzictwo archiwalne: Zbiory przemieszczone. Dostęp do archiwów Władysław Stępniak, Władimir Kozłow plik w formacie PDF 5,00 zł
Współczesna polsko-rosyjska historiografia: Stan badań na temat stosunków polsko-radzieckich Marek Kornat, Iniessa Jażborowskaja plik w formacie PDF 5,00 zł
Białe plamy - Indeks osób plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Białe plamy - O Autorach plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Biale plamy - Komunikaty Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Białe plamy - Przesłanie plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Białe plamy - Skład Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij