portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Czasopisma > Yearbook of Polish Foreign Policy
Płatności
Yearbook of Polish Foreign Policy

Yearbook of Polish Foreign Policy

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Wersja angielskojęzyczna Rocznika Polskiej Polityki Zagranicznej. Pismo zawiera m.in. kronikę stosunków międzynarodowych, informacje o stosunkach traktatowych Polski i kadrze kierowniczej polskiej służby zagranicznej.

ISSN: 1233-9903

Uwaga! Od numeru 2009 czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wybierz rocznik i numer.

Yearbook of Polish Foreign Policy 2010 plik w formacie PDF 35,00 zł
Yearbook 2010 contents plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Yearbook 2010 from_editor Sławomir Dębski plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Government Information on Polish Foreign Policy in 2009 (presented at the sitting of the Sejm on 13 February 2009 by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Radosław Sikorski) Radosław Sikorski plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Poland’s Policy in the European Union Beata Wojna plik w formacie PDF 4,00 zł
The Political and Military Dimension of Polish Security Policy Marek Madej plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards the United States Bartosz Wiśniewski plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards Germany Ryszarda Formuszewicz plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards France Jakub Kumoch plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards Russia Jarosław Ćwiek-Karpowicz plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards Ukraine Łukasz Adamski plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards Belarus Agata Wierzbowska-Miazga plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy in the Visegrad Group Rafał Morawiec plik w formacie PDF 4,00 zł
Polish Policy towards the Middle East and North Africa Patrycja Sasnal plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Policy towards theWestern Balkans Tomasz Żornaczuk plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Development Cooperation in 2004–2009 Patryk Kugiel plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland and ISAF: Mission (Still) Not Accomplished Beata Górka-Winter plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s International Economic Relations Artur Gradziuk plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland and the United Nations Organisation Andrzej Towpik plik w formacie PDF 4,00 zł
Polish-Chinese Relations from 2004 to 2009: Main Issues and Developments Justyna Szczudlik-Tatar plik w formacie PDF 4,00 zł
Poland’s Foreign Policy: Debate Paweł Kowal, Paweł Zalewski plik w formacie PDF 4,00 zł
Chronicle of Poland’s International Relations in 2009 Aleksandra Zieleniec plik w formacie PDF 2,00 zł


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij