portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Czasopisma > Polski Przegląd Dyplomatyczny
Płatności
Polski Przegląd Dyplomatyczny

Polski Przegląd Dyplomatyczny

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.
Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.
Ponownie ukazuje się od 2016 roku.

ISSN: 1642-4069

Prenumerata 2019

Cena: 90,00 zł

Wybierz rocznik i numer.

PPD_2008_6 plik w formacie PDF 16,00 zł
PPD_2008_6 spis treści plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Dyskusje: Konflikt na Kaukazie - i co dalej? Rosja po konflikcie z Gruzją; Rosyjska polityka zagraniczna po wojnie w Gruzji; Rosja a ukraińska łamigłówka; Po konflikcie gruzińskim Bartosz Cichocki, Marek Menkiszak, Arkady Moshes, Cornelius Ochmann plik w formacie PDF 4,00 zł
"Globalizacja" Europy a europejska architektura instytucjonalna Piotr Antoni Świtalski plik w formacie PDF 3,00 zł
Polska w czasach światowej turbulencji Roman Kuźniar plik w formacie PDF 3,00 zł
Przygotowania Republiki Czeskiej do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Rafał Morawiec plik w formacie PDF 3,00 zł
Reforma Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim Aleksandra Kreczmańska plik w formacie PDF 3,00 zł
Cztery fortepiany unijnej polityki wschodniej Konrad Szymański plik w formacie PDF 3,00 zł
Model idealnego dyplomaty Jerzy M. Nowak plik w formacie PDF 2,00 zł
"Wizyta ma w pewnym sensie wymiar historyczny" - podróż premiera Piotra Jaroszewicza do Wielkiej Brytanii w grudniu 1976 r. Piotr Długołęcki (oprac.) plik w formacie PDF 2,00 zł
Recenzje - Jiří Friedl, Zdeněk Jirásek, Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949; Clive H. Church (red.), Switzerland and the European Union: A Close, Contradictory and Misunderstood Relationship; Christoph von Marschall, Barack Obama: czarnoskóry Kennedy; Romain Yakemtchouk, La politique étrangčre de la Russie Anna Szczepańska, Stanisław Kozłowski, Bartosz Wiśniewski, Andrzej Szeptycki, plik w formacie PDF 1,00 zł
PPD_2008_6 Kalendarium dyplomatyczne Rafał Tarnogórski plik w formacie PDF 1,00 zł
PPD_2008_6 O autorach plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij