portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Czasopisma > Polski Przegląd Dyplomatyczny
Płatności
Polski Przegląd Dyplomatyczny

Polski Przegląd Dyplomatyczny

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.
Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.
Ponownie ukazuje się od 2016 roku.

ISSN: 1642-4069

Prenumerata 2019

Cena: 90,00 zł

Wybierz rocznik i numer.

PPD_2009_6 plik w formacie PDF 15,00 zł
PPD_2009_6 spis treści plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia
Konferencja: Stany Zjednoczone a Europa Środkowa. Europa, Stany Zjednoczone i wybór Rosji; Europa Środkowa i Wschodnia: amerykański punkt widzenia; USA - Europa Środkowa: czas dokończyć dzieła!; Sojusz polsko-amerykański - kiedyś i teraz Zbigniew Brzeziński, Philip Gordon, Radosław Sikorski, Thomas W. Simons plik w formacie PDF 4,00 zł
Polska a modernizacyjny wybór Rosji w XXI w. Sławomir Dębski plik w formacie PDF 3,00 zł
W pułapce etniczności Łukasz Adamski plik w formacie PDF 3,00 zł
Sukces bez strategii na przyszłość. Próba oceny pięciu lat obecności Polski w Unii Europejskiej Radosław Kołatek plik w formacie PDF 3,00 zł
Na drodze ku potędze: polityka zagraniczna Indii Patryk Kugiel plik w formacie PDF 3,00 zł
Polityka zagraniczna PRL w roku 1977 Piotr M. Majewski plik w formacie PDF 2,00 zł
Awaria łączności? Rumunia a zbliżenie chińsko-amerykańskie Mircea Munteanu plik w formacie PDF 3,00 zł
Wspomnienia z niewoli w ZSRR Antoniego Pająka, byłego premiera Rządu RP na Uchodźstwie Bartosz Nowożycki (oprac.) plik w formacie PDF 2,00 zł
Recenzje - Richard Lock-Pullan, US Intervention Policy and Army Innovation: From Vietnam to Iraq; Isabelle Lasserre, L'impuissance française. Une diplomatie qui fait son temps; Georges Mink, Laure Neumayer, L'Europe et ses passés douloureux; Jimmy Carter, We Can Have Peace in the Holy Land. A Plan That Will Work; Włodzimierz Batóg, Andrzej Szeptycki, Aleksandra Kreczmańska, Małgorzata Jastrzębska plik w formacie PDF 1,00 zł
PPD_2009_6 O autorach plik w formacie PDF 0,00 zł
plik w formacie PDF do ściągnięcia


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij