portal www.pism.pl >>       wai English wersion

Wartość: 0,00 zł
Ilość: 0
Pliki: 0


szczegóły koszyka

>> logowanie/rejestracja

Strona główna > Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
Płatności

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne | Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Sortowanie: tytuł / autor / cena / data wydania   sortuj rosnąco
Język wydania: wszystkie / polski / angielski
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935
>>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj
Sławomir Dębski (red.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933
Wojciech Skóra (red.), Piotr Długołęcki (współpraca) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934
Stanisław Żerko (red.), Piotr Długołęcki (współpraca) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979
Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski (red.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937
Jan Stanisław Ciechanowski (red.), Piotr Długołęcki (współpraca) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932
Krzysztof Kania (red.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959
Piotr Długołęcki (red.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1936
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1936
Stanisław Żerko (red.), Piotr Długołęcki (współpr.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975
Paweł Machcewicz (red.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940
Magdalena Hułas (red.) >>
egzemplarz 99,00 zł
Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 – 30 September 1939
Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 – 30 September 1939
Włodzimierz Borodziej, Sławomir Dębski (red.) >>
egzemplarz 249,00 zł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977
Piotr M. Majewski (red.), Piotr Długołęcki (współpr.) >>
egzemplarz 99,00 zł

1 2


Drukuj do PDFDo góry

Copyright © 2005 - 2019 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
UL. WARECKA 1A; SKR. POCZT. NR 1010; 00-950 WARSZAWA 1
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij