eBookstore PISM
portal www.pism.pl >>       wai Wersja polska

Total: 0,00 zł
Items: 0
Files: 0


View cart

>> login/register

Home > Home
Payments

Best sellers

   

View more >>

Promotions

Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989 - wydanie drugie
Robert Kupiecki

WYPRZEDAŻ >>

printed issue 30,00 zł

View more >>

What's new

Polski Przegląd Dyplomatyczny
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2/2019
>>

printed issue 25,00 zł
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
Rocznik Polskiej Poltyki Zagranicznej 2016
>>

printed issue 35,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1/ 2019
>>

printed issue 25,00 zł
Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej
Tomasz Grzegorz Grosse

Spośród rozlicznych kryzysów dwa miały, jak się wydaje, największe znaczenie dla rosnącej fali rozczarowania społecznego do integrującej się Europy. Był to kryzys w strefie euro (po 2010 roku) oraz migracyjny (po 2015). Celem mojej książki jest analiza tych kryzysów, a zwłaszcza sposobu ich rozwiązywania przez elity europejskie, przede wszystkim niemieckie, których wpływ na losy UE wzrasta. Stawiam tezę, że kryzysy były pacyfikowane w sposób mało skuteczny, przy dużych kosztach społecznych i politycznych dla europejskiej integracji. Problemem była niekiedy nietrafna diagnoza przyczyn tych kryzysów, a także niewłaściwie dobrane instrumenty antykryzysowe, które w niewielkim stopniu przyczyniały się do usuwania dysfunkcji, natomiast miały poważne skutki uboczne. Kiedy indziej diagnoza była postawiona lepiej, ale zabrakło woli politycznej do wprowadzenia odważnych reform. Niejednokrotnie do głosu dochodziły partykularne interesy narodowe, nie zaś myślenie o odpowiedzialności za cały system, w tym za losy projektu europejskiego. Solidarność, często przywoływana w czasie kryzysów, była raczej orężem w walce politycznej lub sposobem wymuszania odgórnej polityki aniżeli wartością praktykowaną przez poszczególne państwa w trosce o dobro wspólne w UE. W 2018 roku kryzysy zostały być może przygaszone, ale nie rozwiązane w sposób systemowy. Mogą się więc odnowić w przyszłości, a Unia zapewne nie będzie w pełni gotowa, aby odpowiedzieć na kolejne trudności. >>

printed issue 30,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4/ 2018
>>

printed issue 25,00 zł
Polski Przegląd Dyplomatyczny
Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2018
>>

printed issue 25,00 zł

View more >>


Print to PDFTop

Copyright © 2005 - 2019 THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS; ALL RIGHTS RESERVED
1A WARECKA STREET, 00-950 WARSAW, POLAND, P.O. BOX NO.1010
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Information clause

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, i.e. the General Data Protection Regulation (O.J. of the EU L no. 119/1 of 4 May 2016), please be advised that:
1. The Polish Institute of International Affairs having its registered office in Warsaw, ul. Warecka 1a, 00-950 Warsaw, is your personal data Controller;
2. A Data Protection Supervisor available at e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50 is responsible for the protection of personal data in the Polish Institute of International Affairs;
3. Your personal data will be processed for the purposes of performing sales agreements of publications offered by the Polish Institute of International Affairs’ Bookstore and maintenance of user’s account in the Polish Institute of International Affairs’ Bookstore;
4. Your personal data is processed on the basis of Article 6 item 1 letter b) of the General Data Protection Regulation, and if you have granted your consent, on the basis of Article 6 item 1 better a) of the General Data Protection Regulation;
5. Your personal data will be disclosed to entities which provide services to the Polish Institute of International Affairs' library catalogue and services connected with the maintenance and functioning of the Library of the Polish Institute of International Affairs;
6. Your personal data will be processed for the time necessary to perform above mentioned agreement and time of maintaining user’s account until you delete your account and will then be archived and stored for the period of 10 years;
7. You have the right to access your data and have it rectified, erased, restricted in processing, the right to data portability, the right to object, the right to withdraw your consent at any time, with no influence on the legality of the processing done on the basis of the consent before its withdrawal;
8. You have the right to complain with the Office of Data Protection, if you decide that your data processing violates the regulations of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016;
9. Your provision of personal data is voluntary, however if you do not provide it, you will be refused concluding the agreement.
Your consent is voluntary. You can withdraw your consent at any time and in any way. Withdrawal of consent is free of charge. I, the undersigned, express my will as below.
I, the undersigned consent to the Polish Institute of International Affairs processing my personal data as included in the form which I submitted, for the purposes of performing sales agreements of publications offered by the Polish Institute of International Affairs’ Bookstore and maintenance of user’s account in the Polish Institute of International Affairs’ Bookstore, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, i.e. the General Data Protection Regulation (O.J. of the EU L no. 119/1 of 4 May 2016).

ACCEPT zamknij