• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Biuletyn PISM

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Bartosz Wiśniewski (kierownik BBA), Rafał Tarnogórski (redaktor prowadzący), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Anna Maria Dyner, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Justyna Szczudlik, Jolanta Szymańska, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
18 stycznia 2019
nr 9 (1757)
Nowy dokument o polityce Chin wobec UE: niewielkie szanse na poprawę relacji
W połowie grudnia ub.r. Chiny opublikowały kolejny, trzeci już dokument o polityce wobec Unii Europejskiej. Zarówno wola pogłębienia współpracy, jak i moment publikacji wskazują, że zależy im na poprawie relacji z UE w sytuacji sporu z USA, który negatywnie odbija się na gospodarce i wizerunku ChRL. Chińskie władze liczą, że UE, mimo podzielania obaw Donalda Trumpa, nie zastosuje jego metod. Mają też nadzieję na kontynuowanie unijnej polityki angażowania Chin. Jednak treść dokumentu – długa lista „powinności” UE wobec ChRL oraz szeroki katalog dziedzin współpracy (np. 5G, high-tech), w którym pomija się obawy Unii – stawiają pod znakiem zapytania realizację jego założeń.   

Justyna Szczudlik
17 stycznia 2019
nr 8 (1756)
Protesty na Węgrzech – bez znaczących konsekwencji dla rządu
Trwające na Węgrzech od połowy grudnia protesty m.in. przeciwko zmianom w kodeksie pracy i sądownictwie nie doprowadzą do osłabienia władz i kryzysu społeczno-politycznego. Wspólny udział partii opozycyjnych w demonstracjach ulicznych nie przełoży się na ich współpracę polityczną. Różnice interesów uwidoczni kampania przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE). Konkurencja między siłami opozycji prawdopodobnie ułatwi Fideszowi odniesienie wyraźnego zwycięstwa. Szanse na zorganizowanie przez związki zawodowe strajku powszechnego są niewielkie, m.in. ze względu na restrykcje prawne wprowadzone wcześniej przez rząd.

Veronika Jóźwiak
16 stycznia 2019
nr 7 (1755)
Wspólny budżet strefy euro: po myśli Niemiec
Decyzje grudniowego szczytu państw strefy euro o utworzeniu budżetu dla unii monetarnej są zgodne z oczekiwaniami Niemiec. Nowa pula finansowa oznacza wprawdzie pogłębienie integracji, ale jej niewielki rozmiar i brak autonomicznego charakteru nie naruszają niemieckich interesów gospodarczych ani istniejącej struktury integracyjnej UE. Rozwiązania te są korzystne również dla państw spoza strefy euro, ponieważ ograniczają ryzyko zróżnicowania integracji.

Sebastian Płóciennik
15 stycznia 2019
nr 6 (1754)
Polityka Rosji wobec Libii
Libia odgrywa coraz większą rolę w rosyjskiej polityce zagranicznej. Rosja chce sobie zapewnić wpływ na sytuację w tym państwie poprzez wsparcie udzielane głównym siłom politycznym, w tym generałowi Chalifie Haftarowi, dysponującemu największym potencjałem wojskowym. Z perspektywy Rosji będzie istotne, by nowe libijskie władze zagwarantowały jej rozwijanie współpracy gospodarczej i energetycznej oraz realizację kontraktów zawartych przed wybuchem wojny domowej w 2011 r. Rosja liczy też na możliwość rozmieszczenia baz wojskowych na libijskim terytorium. Zaangażowanie w Libii jest częścią nowej rosyjskiej strategii wobec Afryki i przejawem dążeń Rosji do odzyskania statusu supermocarstwa.


Anna Maria Dyner
14 stycznia 2019
nr 4 (1752)
Włoskie partie polityczne przed wyborami do PE
Kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we Włoszech zainaugurował spór rządu z Komisją Europejską (KE) wokół budżetu państwa. Ocena funkcjonowania UE stanowi oś podziału między głównymi siłami politycznymi. Partie opozycyjne zarzucają rządowi konfrontacyjną postawę względem unijnych instytucji. Liderzy partii rządzących liczą z kolei, że w najbliższych wyborach do PE dostaną się podobne siły polityczne, co zmieni układ sił w unijnych instytucjach. Jednak konflikty Włoch z KE będą przybierać na sile niezależnie od wyniku wyborów do PE.

Maciej Pawłowski
10 stycznia 2019
nr 4 (1752)
Izrael w polityce Chin: innowacje i znaczenie strategiczne
Rośnie znaczenie Izraela w polityce zagranicznej Chin, zwłaszcza jako źródła nowoczesnych technologii w IT czy lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych. Współpraca gospodarcza i dialog polityczny ChRL z Izraelem są również motywowane zabezpieczeniem chińskich projektów inwestycyjnych w Egipcie czy Iraku. Zaangażowanie Chin w tym regionie może się przełożyć na mniejszą ich aktywność na europejskim odcinku Pasa i Szlaku. Możliwe jest także zwiększenie obecności wojskowej ChRL na Bliskim Wschodzie, co stanowiłoby wyzwanie dla NATO. 

Marcin Przychodniak
07 stycznia 2019
nr 3 (1751)
Perspektywy polityczne Zjednoczenia Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
W 2017 r. Marine Le Pen poniosła porażkę w wyborach prezydenckich, a jej partia Zjednoczenie Narodowe – w parlamentarnych. Ugrupowanie zostało osłabione w wyniku zarzutów sądowych o defraudację publicznych pieniędzy i odpływu członków. Jednak pod koniec 2018 r. zdołało w sondażach wyprzedzić partię prezydencką i ma szanse na zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprzyjają temu rosnące niezadowolenie społeczne i krytyka wobec rządu oraz nikła konkurencja ze strony innych ugrupowań opozycyjnych.


Łukasz Jurczyszyn
03 stycznia 2019
nr 2 (1750)
Innowacyjne instrumenty finansowe w międzynarodowej współpracy rozwojowej: szanse dla Polski
Zmiany sposobów realizowania międzynarodowej współpracy rozwojowej oznaczają większe zaangażowanie sektora prywatnego dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i pobudzenia wzrostu w krajach rozwijających się. Służyć temu ma m.in. szersze stosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych (IIF). Są one szansą dla Polski na skuteczne zaangażowanie krajowego biznesu w pomoc rozwojową poprzez wzmocnienie instytucjonalnych kompetencji w tym obszarze, we współpracy z doświadczonymi donatorami z UE.

Patryk Kugiel
02 stycznia 2019
nr 1 (1749)
Reforma mechanizmów kontroli inwestycji w USA i UE: odpowiedź na aktywność Chin
USA zwiększają kompetencje instytucji odpowiedzialnej za kontrolę inwestycji zagranicznych, zaś UE kończy procedurę wdrożenia podobnego mechanizmu (tzw. screeningu) na poziomie wspólnotowym. Oba procesy są reakcją na aktywność inwestycyjną chińskich podmiotów, w tym przejmowanie firm z sektora wysokich technologii. Działania Chin stanowią zagrożenie dla konkurencyjności gospodarek innych państw, a nawet dla ich bezpieczeństwa. Mechanizm screeningu może pomóc w ochronie przed chińskimi praktykami. Jest też szansą na wzmocnienie relacji transatlantyckich oraz potencjalnym wkładem w wypracowanie wspólnego stanowiska USA i UE w sprawie reformy WTO.

Justyna Szczudlik, Damian Wnukowski

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij