• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Biuletyn PISM

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Bartosz Wiśniewski (kierownik BBA), Rafał Tarnogórski (redaktor prowadzący), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Anna Maria Dyner, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Justyna Szczudlik, Jolanta Szymańska, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
27 września 2018
nr 132 (1705)
Stosunki turecko-europejskie w kontekście problemów gospodarczych Turcji
Poprawa relacji z Unią Europejską jest jednym z elementów strategii tureckich władz w walce z problemami gospodarczymi. Ma służyć zwiększeniu zaufania inwestorów i złagodzeniu skutków sporów ze Stanami Zjednoczonymi. W interesie UE leży takie ożywienie relacji z Turcją, które nie stanowiłoby wyłącznie instrumentu w rękach tureckich władz. Należy skoncentrować współpracę na wspólnych interesach i zasygnalizować możliwość wznowienia negocjacji akcesyjnych dopiero wówczas, gdy Turcja podejmie realne działania na rzecz wypełnienia kryteriów kopenhaskich.

Karol Wasilewski
26 września 2018
nr 131 (1704)
Sankcje budżetowe jako mechanizm ochrony praworządności w UE
W projekcie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 Komisja Europejska (KE) zawarła mechanizm warunkowości politycznej, przewidujący możliwość zamrożenia funduszy europejskich dla państw naruszających praworządność. Wprowadzenie go w życie oznaczałoby rozszerzenie kompetencji KE w zakresie kontroli stanu praworządności w państwach członkowskich na podstawie nieostrych kryteriów. Choć KE deklaruje, że mechanizm jest wymierzony w instytucje państwowe naruszające zasadę rządów prawa, w największym stopniu może uderzyć w beneficjentów funduszy.

Marta Makowska, Melchior Szczepanik
25 września 2018
nr 130 (1703)
Aspiracje Bułgarii do członkostwa w strefie euro
Bułgaria chce przyjąć euro. W tym celu 22 sierpnia br. rząd zatwierdził plan przygotowań do przystąpienia do ERM II i unii bankowej, co ma nastąpić do lipca 2019 r. Państwa i instytucje strefy euro ostrożnie oceniają jednak bułgarską zdolność do przyjęcia wspólnej waluty. W lipcu zaakceptowano jej wniosek o przystąpienie do ERM II, ale pod precedensowym warunkiem równoczesnego wejścia do unii bankowej. Nie należy spodziewać się szybkiego przyjęcia Bułgarii do strefy euro, ale uczestnictwo w obu mechanizmach wzmocni jej pozycję w dyskusji o reformie Unii Europejskiej po spodziewanym brexicie.

Jakub Pieńkowski
20 września 2018
nr 129 (1702)
Ćwiczenia Wschód-2018 – największe manewry w historii Federacji Rosyjskiej
Na wschodzie Rosji zakończyły się najważniejsze tegoroczne ćwiczenia sił zbrojnych – Wschód-2018. Manewry pokazały gotowość rosyjskiej armii do prowadzenia operacji militarnej na pełną skalę. Jednocześnie potwierdziły, że Rosja postrzega USA jako największe wyzwanie również na wschodnim kierunku strategicznym. Świadczą o tym nie tylko działania podjęte w pobliżu amerykańskich granic, ale też zaproszenie do udziału w ćwiczeniach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Anna Maria Dyner
19 września 2018
nr 128 (1701)
Państwa Europy Środkowej wobec negocjacji wieloletnich ram finansowych UE
Wspólnym celem środkowoeuropejskich państw członkowskich podczas negocjacji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 jest utrzymanie wysokiego poziomu finansowania polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Kluczowe dla skutecznej obrony postulatów państw regionu będzie porozumienie z Francją i Niemcami, najbardziej przychylnymi wobec zwiększania unijnego budżetu spośród płatników netto.

Melchior Szczepanik
17 września 2018
nr 127 (1700)
Austriacka strategia niskoemisyjnej transformacji „#mission2030”
Rząd austriacki wdraża strategię energetyczno-klimatyczną, której celem jest pobudzenie gospodarki i osiągnięcie niezależności energetycznej poprzez wykorzystywanie czystych technologii. Strategia sygnalizuje potencjalne punkty sporne z Polską, m.in. w energetyce jądrowej i węglowej. Jednocześnie wskazuje pola możliwej współpracy w dziedzinie niskoemisyjnego transportu.

Łukasz Ogrodnik, Marek Wąsiński
14 września 2018
nr 126 (1699)
Konsekwencje ogłoszenia brytyjskiej białej księgi w sprawie brexitu dla negocjacji z UE
Brak postępu w negocjacjach odnotowany podczas czerwcowego szczytu Rady Europejskiej (RE) uwidocznił wyczerpywanie się strategii negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa (UK) i Unii. Biała księga w sprawie przyszłych relacji z UE świadczy o gotowości premier Theresy May do rewizji brytyjskiej strategii. Pozytywna odpowiedź Unii na księgę znacząco ułatwiłaby kontynuowanie dialogu na temat warunków wyjścia. Odpowiedź negatywna istotnie zwiększyłaby prawdopodobieństwo scenariuszy skrajnych: znacznych ustępstw albo brexitu bez porozumienia.

Przemysław Biskup
12 września 2018
nr 125 (1698)
Perspektywy odstraszania i obrony NATO na wschodniej flance
Wdrożenie postanowień szczytu w Brukseli zwiększy zdolność NATO do odstraszania i obrony na wschodniej flance, zwłaszcza poprzez wzmocnienie mechanizmów mobilizowania i szybkiego przerzutu większych sił. Wyzwaniem dla Sojuszu pozostają jednak różnice w percepcji zagrożeń, w tym ze strony Rosji. Dla dalszej adaptacji kluczowe będzie utrzymanie wiodącej roli USA, która może zostać osłabiona w wyniku narastających napięć transatlantyckich i rozdźwięków w amerykańskiej administracji.

Artur Kacprzyk
10 września 2018
nr 124 (1697)
Niemcy wobec kryzysu gospodarczego w Turcji
Z perspektywy Niemiec problemy gospodarcze Turcji oznaczają przede wszystkim ryzyka w sferze bezpieczeństwa i kontroli migracji oraz niepewność co do stabilności koniunktury międzynarodowej. RFN będzie starała się z jednej strony zapobiec eskalacji kryzysu, z drugiej zaś wykorzystać sytuację do poprawy relacji z Turcją i skłonienia jej władz do reform.

Sebastian Płóciennik
06 września 2018
nr 123 (1696)
Projekt rosyjskiego drona nuklearnego Posejdon
W ostatnim półroczu pojawiły się nowe informacje o postępie prac Rosji nad nowym rodzajem broni – nuklearnym dronem Posejdon, który ma wejść do służby w następnej dekadzie. Jego rola i możliwości są przedmiotem sporów między ekspertami NATO, ale ich analizy pomijają często istotne doświadczenia z okresu zimnej wojny. W latach 2018–2021 broń ta może stać się elementem negocjacji rosyjsko-amerykańskich o pozostaniu w mocy układu Nowy START oraz o kształcie systemu obrony przeciwrakietowej NATO.

Marcin Andrzej Piotrowski
05 września 2018
nr 122 (1695)
Scentralizowane systemy informacyjne w zarządzaniu procesami migracyjnymi w UE
Kryzys migracyjny odsłonił niedociągnięcia w wykorzystaniu elektronicznych baz danych dla potrzeb kontroli granic i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. W odpowiedzi na te problemy Komisja Europejska (KE) zainicjowała modernizację istniejących systemów informacyjnych oraz tworzenie nowych, dbając przy tym o ich interoperacyjność. Coraz szersze wykorzystanie systemów informacyjnych pozwoli lepiej zarządzać procesami migracyjnymi w UE, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Rodzi jednak wyzwania związane z ochroną gromadzonych i przetwarzanych danych.

Jolanta Szymańska
04 września 2018
nr 121 (1694)
Zakończenie konfliktu w Syrii jako wyzwanie dla Unii Europejskiej
Wojna w Syrii wkroczyła w końcowy etap, w którym działania wojskowe zdominuje dyplomacja. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakończenia tego konfliktu – zwycięstwo władz w Damaszku – niesie dla UE szereg politycznych zagrożeń. Są nimi: legitymizacja niedemokratycznych władz, zaangażowanie w upolitycznione i nieprzyczyniające się do podniesienia poziomu życia projekty rekonstrukcyjne oraz polityczny zysk Rosji bez adekwatnych kosztów odpowiedzialności za los powracających do Syrii uchodźców.

Patrycja Sasnal
03 września 2018
nr 120 (1693)
Perspektywy wyjścia Erytrei z izolacji międzynarodowej
Erytrea pozostaje najbardziej izolowanym państwem Afryki, oskarżanym m.in. o wspieranie terroryzmu i destabilizowanie regionu. Porozumienie z Etiopią z 8 lipca br. oraz otwartość sąsiadów na dialog sprawiają, że w niedługim czasie może dojść do poprawy stosunków Erytrei ze światem zewnętrznym. Reżim erytrejski, mierzący się z coraz większymi oczekiwaniami ekonomicznymi obywateli, może nie przetrwać tego zwrotu.

Jędrzej Czerep

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij