• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Biuletyn PISM

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Bartosz Wiśniewski (kierownik BBA), Rafał Tarnogórski (redaktor prowadzący), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Karolina Borońska-Hryniewiecka, Anna Maria Dyner, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Justyna Szczudlik, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
22 marca 2018
nr 46 (1619)
Wybory Putina
Zgodnie z przewidywaniami 18 marca br. wybory prezydenckie w Rosji wygrał Władimir Putin. OBWE stwierdziła jednak wiele nieprawidłowości w ich przebiegu. Ważną rolę w kampanii odegrały kwestie międzynarodowe, które pomogły w mobilizacji elektoratu wokół prezydenta. Czwarta kadencja Putina będzie charakteryzować się dalszym zaostrzeniem relacji z USA, próbami rozbicia jedności UE oraz antagonizowania sąsiadów Rosji, w tym Polski i Ukrainy.

Agnieszka Legucka
21 marca 2018
nr 45 (1618)
Węgry przed wyborami parlamentarnymi
Rządząca na Węgrzech partia Fidesz zaostrzyła retorykę przeciwko imigrantom na finiszu kampanii przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 8 kwietnia br. Jej elementami stały się krytyka ONZ oraz projekt pakietu ustaw utrudniających działalność organizacji pozarządowych. Nie należy spodziewać się złagodzenia retoryki i działań rządu po wyborach. Może to negatywnie wpłynąć na zdolność budowania sojuszy przez Viktora Orbána wśród europejskiej chadecji.

Veronika Jóźwiak
19 marca 2018
nr 44 (1617)
Łotewski plan wzmocnienia pozycji międzynarodowej
Tegoroczne priorytety polityki zagranicznej Łotwy i działania jej władz wskazują, że chce ona wzmacniać bezpieczeństwo kraju także w wymiarze gospodarczym. Ma to uwiarygodnić ją jako członka NATO, umocnić jej pozycję w Unii i uczynić bardziej widocznym aktorem stosunków międzynarodowych. Jednak sprawną realizację tych założeń mogą utrudnić zbliżające się wybory parlamentarne i kłopoty w sektorze bankowym.

Kinga Raś
15 marca 2018
nr 43 (1616)
Cyfryzacja w ChRL: transformacja gospodarki i inżynieria społeczna
Władze ChRL na szeroką skalę promują i finansują projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI), big data czy płatności mobilnych. Traktują cyfryzację jako element modernizacji gospodarki, dążenia do uzyskania przez firmy chińskie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – czołowej pozycji międzynarodowej. Cyfryzacja, a zwłaszcza technologia sztucznej inteligencji, ma być narzędziem budowy systemu kontroli i oceny obywateli. Realizację tych założeń do 2030 r. – zgodnie z planami władz ChRL – utrudni jednak m.in. brak wykwalifikowanej kadry. 

Marcin Przychodniak
12 marca 2018
nr 42 (1615)
Rewizja węgierskiej strategii na rzecz badań, rozwoju i innowacyjności
Węgry aktualizują zainaugurowaną w 2013 r. narodową strategię innowacyjności. Jej celem jest przeprowadzenie do 2030 r. zmian strukturalnych, które przyniosą istotne zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności węgierskiej gospodarki. Dlatego państwo reformuje sektor badań i rozwoju i stopniowo zwiększa nakłady na prace badawczo-rozwojowe. Jednak ich poziom i słabości strukturalne węgierskiej gospodarki mogą utrudniać nadrobienie zaległości wobec europejskiej czołówki innowacyjnych państw w tak krótkim czasie.

Veronika Jóźwiak
08 marca 2018
nr 41 (1614)
Rosja w Radzie Europy: skutki potencjalnych ustępstw
W Radzie Europy narasta tendencja, by zrezygnować z sankcji nałożonych na Rosję w następstwie naruszeń suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Z uwagi na to, że cele sankcji – zwłaszcza wycofanie się Rosji z Krymu – nie zostały osiągnięte, odstąpienie od nich zagrozi wiarygodności organizacji, a w obliczu wstrzymania przez Rosję wpłat do budżetu Rady może zostać odczytane jako ustępstwo przed szantażem.

Szymon Zaręba
07 marca 2018
nr 40 (1613)
Próby zmian prawa antykorupcyjnego w Rumunii: implikacje dla polityki wewnętrznej i europejskiej
29 stycznia został powołany trzeci już gabinet rządzącej od roku koalicji Partii Socjaldemokratycznej (PSD) oraz Sojuszu Liberałów i Demokratów (ALDE). Zamierzeniem nowego rządu premier Vioriki Dăncili jest złagodzenie prawa antykorupcyjnego. Zmiany te są krytykowane w USA i w Unii Europejskiej jako mogące podważyć rządy prawa w Rumunii. Może to wzmocnić w UE zwolenników powiązania wypłaty funduszy strukturalnych z przestrzeganiem zasad praworządności.

Jakub Pieńkowski
02 marca 2018
nr 39 (1612)
Rozszerzenie UE na Bałkanach: nowa perspektywa wobec starych wyzwań
6 lutego Komisja Europejska przyjęła ponadstandardowy dokument pt. „Wiarygodna perspektywa rozszerzenia i zwiększone zaangażowanie UE na Bałkanach Zachodnich”. Zapowiada on powrót do postrzegania rozszerzenia jako strategicznej polityki Unii. Jest odpowiedzią na stagnację w tym procesie i na zagrażające mu działania zewnętrzne, przede wszystkim ze strony Rosji. Polska może wspierać Bałkany na ich drodze do UE, uzupełniając swoje działania na podstawie wytycznych z nowego dokumentu.

Tomasz Żornaczuk
01 marca 2018
nr 38 (1611)
Polityczno-wojskowe znaczenie misji NATO w Iraku
NATO planuje zwiększenie zaangażowania w Iraku. Mimo początkowo niewielkiej skali misja może mieć duże znaczenie polityczne i ułatwić adaptację Sojuszu do zagrożeń ze strony Rosji. Znaczne zwiększenie misji w przyszłości mogłoby jednak stanowić obciążenie dla struktury dowodzenia i ograniczyć jej zdolność do realizowania zadań kolektywnej obrony. 

Wojciech Lorenz
28 lutego 2018
nr 37 (1610)
Katastrofa ekologiczna w Chinach: problem społeczny i szansa gospodarcza
Model rozwoju gospodarczego ChRL doprowadził do skażenia środowiska naturalnego. Szkody na taką skalę zagrażają życiu i zdrowiu Chińczyków. Władze zdały sobie sprawę, że brak reakcji podważa ich wiarygodność w kraju i szkodzi zewnętrznemu wizerunkowi Chin. Dlatego w 2015 r. ogłosiły politykę „walki ze smogiem” oraz przystąpiły do porozumienia paryskiego. Jednocześnie celem Chin jest rozwój „zielonego” sektora gospodarki. Podjęte działania zmniejszyły smog w 2017 r., ale przeszkodą do trwałej poprawy stanu środowiska są ogromne koszty, a także opór władz lokalnych. Chiny będą też umiarkowanie angażować się we wdrażanie porozumienia paryskiego.

Marcin Przychodniak
27 lutego 2018
nr 36 (1609)
Ograniczenia polityki sankcji wobec Korei Północnej
W ostatnich dwóch latach Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła pięć rezolucji rozszerzających zakres sankcji nałożonych na KRLD, żeby skłonić ją do denuklearyzacji, lecz bezskutecznie. Powodem jest determinacja władz KRLD w rozwijaniu programów nuklearnego i rakietowego oraz umiejętność obchodzenia sankcji. Inne państwa z kolei nie w pełni wywiązują się z postanowień rezolucji. Dotychczasowa polityka wykorzystująca sankcje powinna zostać uzupełniona o wielostronne zaangażowanie dyplomatyczne, służące wypracowaniu celów mniej ambitnych niż denuklearyzacja.

Oskar Pietrewicz
26 lutego 2018
nr 35 (1608)
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga wyzwaniem dla ONZ
W marcu br. Rada Bezpieczeństwa zdecyduje o przyszłości MONUSCO – misji stabilizacyjnej ONZ w Demokratycznej Republice Konga. Znaczenie tego największego kontyngentu wojsk ONZ rośnie z uwagi na sytuację w DRK i w Afryce Środkowej. Impas polityczny, spowodowany niechęcią prezydenta Josepha Kabili do ustąpienia, oraz pogłębiający się kryzys humanitarny rzutują na politykę ONZ wobec tego państwa. Korekty wymaga też humanitarne i polityczne zaangażowanie organizacji w regionie.

Jędrzej Czerep
23 lutego 2018
nr 34 (1607)
Oskarżenia wobec premiera Netanjahu – implikacje dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Izraela
W efekcie prowadzonych śledztw izraelska policja zarekomendowała prokuraturze postawienie premiera Benjamina Netanjahu w stan oskarżenia. Netanjahu odrzuca zarzuty, również liderzy partii koalicyjnych poparli szefa rządu i nie podejmują działań mogących doprowadzić do rozbicia koalicji. Jednak niekorzystne dla premiera rezultaty śledztw w połączeniu z presją społeczną mogą uderzyć w stabilność rządu i przyspieszyć wybory do Knesetu. Międzypartyjna walka polityczna może doprowadzić do zaostrzenia działań i retoryki w polityce zagranicznej Izraela.

Michał Wojnarowicz
22 lutego 2018
nr 33 (1606)
Polityka współpracy rozwojowej UE w wieloletnich ramach finansowych po 2020 r.
Negocjacje wieloletnich ram finansowych UE na okres po 2020 r. dają okazję do reformy unijnej polityki rozwojowej i określenia przyszłej roli UE w świecie. Najważniejsze kwestie do rozstrzygnięcia to wysokość przyszłych funduszy na oficjalną pomoc rozwojową (ODA), kształt instrumentów pomocowych i aktualizacja głównych celów UE w tym zakresie. Wzmacnianie globalnego znaczenia Unii wymaga utrzymania wysokich nakładów na ODA, uproszczenia i redukcji liczby programów pomocowych oraz skupienia się na obszarach, w których pomoc unijna przyniesie najwięcej korzyści.


Patryk Kugiel
21 lutego 2018
nr 32 (1605)
Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w USA
Administracja prezydenta Donalda Trumpa prowadzi ambiwalentną politykę wobec odnawialnych źródeł energii (OZE). Chce chronić miejsca pracy i innowacje amerykańskich przedsiębiorstw, ale promując paliwa kopalne i rezygnując z ambitnej polityki klimatycznej, utrudnia rozwój sektora. Wyrazem tego podejścia jest decyzja o nałożeniu ceł na panele fotowoltaiczne – ma ona chronić rodzimych producentów ogniw i paneli, ale może też spowolnić wzrost znaczenia tej branży w USA. Chociaż rozwój OZE w Stanach Zjednoczonych jest nieuchronny, przewaga Chin w tym sektorze będzie się powiększać.

Marek Wąsiński
20 lutego 2018
nr 31 (1604)
Pozorna stabilizacja po protestach w Iranie
Protesty w Iranie uwypukliły konieczność głębokich reform gospodarczych i podziały wśród klasy rządzącej. Przedstawiona przez prezydenta Hasana Rouhaniego propozycja reform może generować dalsze napięcia, a rezultat – zaważyć na irańskiej scenie politycznej w dłuższej perspektywie. Chociaż protestujący krytykowali irańskie zaangażowanie w konflikty bliskowschodnie, jest mało prawdopodobne, aby doszło do jego ograniczenia. Iran zintensyfikuje za to zabiegi o gwarancje UE dla porozumienia nuklearnego. 

Karol Wasilewski
19 lutego 2018
nr 30 (1603)
Wybory we Włoszech: scenariusze koalicyjne i implikacje dla polityki europejskiej
4 marca br. odbędą się wybory parlamentarne we Włoszech. Według sondaży żadna z partii politycznych nie ma szans na samodzielną większość. Co więcej, możliwe koalicje również nie gwarantują osiągnięcia większości potrzebnej do sformowania rządu. Niepewność na włoskiej scenie politycznej po wyborach będzie wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Może opóźnić proces reform w UE, zainaugurowany po referendum w sprawie brexitu, tym bardziej że istotną rolę w tegorocznych wyborach mają szansę odegrać ugrupowania eurosceptyczne.


Jolanta Szymańska
16 lutego 2018
nr 29 (1602)
Wyniki Przeglądu polityki jądrowej USA
Administracja Donalda Trumpa negatywnie ocenia obecne szanse na kolejne redukcje broni jądrowej i nie zamierza dalej zmniejszać jej znaczenia w polityce bezpieczeństwa USA. Zwiększa natomiast nacisk na odstraszanie. Ma zamiar kontynuować modernizację sił strategicznych, ale też rozwinąć dwie dodatkowe zdolności do odpowiedzi na ograniczone ataki nuklearne. Choć celem USA jest także wzmocnienie odstraszania jądrowego w NATO, to zmiany w ich polityce skomplikują dyskusję na ten temat.

Artur Kacprzyk
15 lutego 2018
nr 28 (1601)
Litwa jako adwokat Ukrainy na arenie międzynarodowej
Litwa konsekwentnie wspiera Ukrainę, choć wśród państw europejskich poparcie dla ukraińskich władz maleje, m.in. z uwagi na zbyt wolne tempo reform. Oba państwa intensyfikują współpracę w sferze politycznej, wojskowej i energetycznej. Sprzyja temu brak kwestii spornych w relacjach dwustronnych. Litewskie władze liczą zarazem, że ich zaangażowanie na rzecz Ukrainy pozwoli im wzmocnić własną pozycję międzynarodową.

Kinga Raś, Daniel Szeligowski
14 lutego 2018
nr 27 (1600)
Światowa Organizacja Handlu: kryzys negocjacyjny i szanse jego przezwyciężenia
Fiasko XI Konferencji Ministerialnej odbywającej się w dniach 10–13 grudnia 2017 r. w Buenos Aires potwierdziło, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) przeżywa kryzys. Przedstawiciele 164 członków organizacji nie doszli do porozumienia w żadnej z omawianych kwestii, w tym uregulowania subsydiów dla rolnictwa i rybołówstwa czy reguł handlu elektronicznego. Część uczestników zapowiedziała jednak stworzenie grup roboczych w wybranych kwestiach, w tym e-commerce. Mają one wypracować rozwiązania, które mogłyby następnie zostać przyjęte przez innych członków. Zwiększa to szanse na odblokowanie funkcjonowania WTO w konkretnych obszarach. 

Damian Wnukowski
13 lutego 2018
nr 26 (1599)
Ukraina: restrukturyzacja Naftohazu pod znakiem zapytania
Ukraina rozpoczęła reformę sektora gazowego, zmagając się z rosyjską agresją i próbując zapobiec budowie gazociągu Nord Stream 2, który pozbawi ją większości obecnych dochodów z tranzytu gazu. Jednak dalsze zmiany hamuje niewystarczająca wola polityczna ukraińskich władz. Wolne tempo reform i spór między rządem a kierownictwem Naftohazu negatywnie wpływają na międzynarodowy wizerunek Ukrainy. Czynniki te mogą sprawić, że tranzyt przez jej terytorium przestanie być uważany za wiarygodną alternatywę dla nowych gazociągów Gazpromu, oraz poważnie uderzą w dyplomatyczne wysiłki Polski, popierającej Ukrainę w sprawie Nord Stream 2.

Bartosz Bieliszczuk, Daniel Szeligowski
12 lutego 2018
nr 25 (1598)
Dania zwiększa swój wkład w odstraszanie Rosji
Dania zapowiada istotne zwiększenie swojego potencjału bojowego na potrzeby sojuszniczej polityki odstraszania i obrony. Znaczenie tego państwa dla bezpieczeństwa w regionie nordycko-bałtyckim może dodatkowo wzrosnąć w związku z budową gazociągu Baltic Pipe, który ma zmniejszyć uzależnienie Europy Środkowej od rosyjskiego gazu. Stwarza to dla Polski nowe możliwości pogłębienia współpracy z Danią w obszarze bezpieczeństwa.

Wojciech Lorenz
09 lutego 2018
nr 24 (1597)
Polityczne i militarne konsekwencje rosyjskiego zaangażowania w Syrii
W grudniu 2017 r. Władimir Putin nakazał wycofanie większości rosyjskich sił zbrojnych z Syrii, deklarując, że Rosja osiągnęła założone cele: polityczny – utrzymanie Baszara al-Asada u władzy, oraz wojskowy – zwycięstwo nad tzw. Państwem Islamskim. Decyzja ta oznacza jednak tylko redukcję kontyngentu sił zbrojnych FR, bo sytuacja w Syrii pozostaje niestabilna. Jednocześnie rosyjska dyplomacja będzie angażować się w proces pokojowy, o czym świadczy m.in. zorganizowany w Soczi w dniach 29–30 stycznia br. Kongres Dialogu Narodowego Syrii. 

Anna Maria Dyner
08 lutego 2018
nr 23 (1596)
Strategia negocjacyjna Węgier w sprawie budżetu Unii Europejskiej po 2020 r.
Głównym celem Węgier podczas rozpoczynających się w maju br. negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych będzie utrzymanie unijnych funduszy strukturalnych na dotychczasowym poziomie. Podobne stanowisko zajmują Polska i pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Węgry rozpoczęły realizację tego zamierzenia od budowy swojej pozycji negocjacyjnej jako państwa prounijnego, praworządnego, gotowego zwiększyć swoje wpłaty do budżetu UE i uczestniczyć w przyszłym unijnym programie przyjmowania uchodźców.

Veronika Jóźwiak
07 lutego 2018
nr 22 (1595)
Zmiany w strategii kosmicznej Stanów Zjednoczonych
Administracja Donalda Trumpa zmodyfikowała cele amerykańskiej strategii kosmicznej. Intencją władz Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim szersze włączenie do rządowych programów kosmicznych podmiotów sektora prywatnego, co ma przyspieszyć rozwój technologiczny i ożywić przemysł. Dzięki temu USA będą mogły umocnić pozycję lidera na rynku usług kosmicznych, również wobec wykazujących podobne ambicje Chin.

Andrzej Dąbrowski
06 lutego 2018
nr 21 (1594)
Znaczenie procesu pokojowego w Kolumbii dla jej pozycji międzynarodowej
Proces pokojowy z największymi guerrillami to jedno z głównych wyzwań polityki wewnętrznej w Kolumbii. Stał się też ważnym narzędziem wzmacniania pozycji międzynarodowej państwa i zacieśniania współpracy ze wspierającymi go partnerami zagranicznymi. W tym gronie wyróżnia się zwłaszcza ONZ, zaangażowana w weryfikację rozmów pokojowych i realizacji ich rezultatów. Obecność tej kwestii w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ daje okazję Polsce, jako niestałemu członkowi, do wzmocnienia polsko-kolumbijskiego dialogu politycznego i statusu liczącego się europejskiego partnera dla państw latynoamerykańskich.

Bartłomiej Znojek
05 lutego 2018
nr 20 (1593)
Przyszłość polityki obronnej Francji
W pierwszych miesiącach urzędowania prezydent Emmanuel Macron podkreślał, że celem Francji będzie zacieśnianie integracji wojskowej w UE poprzez budowę rdzenia obronnego – PESCO. Jednak wbrew francuskim postulatom do nowej inicjatywy przystąpiło aż 25 państw Unii. Ze względu na ambicje strategiczne, konieczność utrzymywania dużego zaangażowania militarnego poza granicami kraju oraz problemy gospodarcze Francja będzie wybiórczo podchodzić do współpracy obronnej na szczeblu UE. Priorytetem będzie za to rozwijanie współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią i Niemcami. 

Łukasz Jurczyszyn, Marcin Terlikowski
02 lutego 2018
nr 19 (1592)
Reelekcja prezydenta Miloša Zemana – konsekwencje dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Czech
Zwycięstwo w wyborach prezydenckich Miloš Zeman zawdzięcza aktywnej kampanii wyborczej, poparciu m.in. Akcji Niezadowolonych Obywateli (ANO) – największej partii w Izbie Poselskiej, a także działaniom dezinformacyjnym wobec kontrkandydata Jiříego Drahoša. Przedłużający się pat polityczny wokół powołania rządu wzmacnia pozycję prezydenta w polityce krajowej i zagranicznej. Zeman nadal będzie koncentrować się na relacjach w regionie. Dużo uwagi będzie też poświęcał stosunkom z Chinami i Rosją, której postrzeganie przez prezydenta Czech stanowi ograniczenie dla współpracy z Polską.

Łukasz Ogrodnik
01 lutego 2018
nr 18 (1591)
Zmiana władzy w Zimbabwe – implikacje wewnętrzne i międzynarodowe
Przewrót, który 15 listopada 2017 r. zakończył rządy Roberta Mugabe w Zimbabwe, wzbudził nadzieje na „nowe otwarcie”. Pierwsze ruchy kadrowe nowego przywódcy, Emmersona Mnangagwy – powołanie wojskowych na kluczowe stanowiska – zapowiadają jednak kontynuację autorytarnego kursu. Choć zmianom towarzyszy daleko idąca przychylność w Afryce, w najbliższym czasie nowe władze nie zdołają zmienić międzynarodowej pozycji państwa.

Jędrzej Czerep
31 stycznia 2018
nr 17 (1590)
Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: wyjątki stają się regułą
Kryzys migracyjny obnażył słabości systemu ochrony granic w Europie, co zachęciło państwa członkowskie do przywrócenia kontroli na wewnętrznych granicach Schengen. Kontrole wewnątrz strefy, dotychczas rzadkie, zaczynają na stałe wpisywać się w jej krajobraz. Co więcej, państwa członkowskie domagają się dalszego rozluźniania układu. Bez wyraźnych postępów w zakresie wzmacniania granic zewnętrznych oraz znalezienia kompromisu w sprawie reformy wspólnego systemu azylowego strefie Schengen grozi postępująca fragmentacja. Niesie ona ryzyko dla interesów Polski. 

Jolanta Szymańska
30 stycznia 2018
nr 16 (1589)
Unia Europejska wobec tendencji w handlu światowym
Sytuacja międzynarodowa sprzyja realizacji celów polityki handlowej Unii Europejskiej, jakimi są zawieranie umów o wolnym handlu oraz promocja unijnych norm i standardów produktów. USA przestały być uznawane za przewidywalnego partnera handlowego, a wiele państw, głównie w regionie Azji i Pacyfiku, dąży do zmniejszenia zależności gospodarczej od Chin. By wykorzystać tę szansę, Unia musi przezwyciężyć trudności wewnętrzne: ograniczone poparcie społeczne dla umów o wolnym handlu, skutki brexitu oraz spory kompetencyjne między instytucjami UE i państwami członkowskimi.


Marek Wąsiński, Damian Wnukowski
29 stycznia 2018
nr 15 (1588)
Granica zewnętrzna UE w negocjacjach na temat brexitu
Kwestia granicy zewnętrznej UE, jeden z głównych problemów negocjacji brexitu, jest słabo widoczna w debacie publicznej. Uwagę mediów przyciąga głównie granica na wyspie Irlandii. Stawka jest jednak większa i dotyczy wpływu przyszłych procedur granicznych na wymianę gospodarczą między Zjednoczonym Królestwem a UE, a także na sytuację Republiki Irlandii po brexicie: zarówno w relacjach z brytyjskim sąsiadem, jak i w ramach UE. 

Przemysław Biskup
26 stycznia 2018
nr 14 (1587)
Zmiany w głównych założeniach Strategii obrony narodowej USA
Strategia obrony narodowej USA rozwija tezy zatwierdzonej pod koniec 2017 r. Strategii bezpieczeństwa narodowego, która za najważniejsze uznała zagrożenia ze strony Chin i Rosji, nie zaś terroryzmu międzynarodowego. Jawne streszczenie dokumentu sygnalizuje początek zmian w planach strategicznych i operacyjnych, strukturze i wyposażeniu Sił Zbrojnych USA. Wraz z innymi dokumentami administracji Trumpa pokazuje jej priorytety i potwierdza rosnące oczekiwania wobec sojuszników USA. 

Marcin Andrzej Piotrowski
25 stycznia 2018
nr 13 (1586)
Energiewende – realistyczna korekta
Rozmowy między CDU/CSU i SPD o utworzeniu nowej koalicji potwierdziły, że Niemcy mają problem z realizacją polityki transformacji energetycznej. Nie oznacza to jednak odejścia od Energiewende ani podważenia jej założeń. Nowy rząd skoryguje strategię i skoncentruje się na celach redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. W Unii Europejskiej Niemcy pozostaną promotorem ambitnej polityki klimatyczno-energetycznej.


Aleksandra Gawlikowska-Fyk
24 stycznia 2018
nr 12 (1585)
Ukraińska ustawa o okupowanych terytoriach Donbasu
Ustawa o okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego ma charakter głównie deklaratywny i jest próbą wypracowania przez ukraińskie władze modus vivendi z tymi terenami. Jej przyjęcie nie wpłynie na perspektywy zakończenia konfliktu. Wpisuje się ona natomiast w działania Ukrainy, m.in. w ramach ONZ, zmierzające do zwiększenia politycznych kosztów, jakie Rosja ponosi w związku z okupacją części ukraińskiego terytorium.

Daniel Szeligowski
23 stycznia 2018
nr 11 (1584)
Wyzwania dla białoruskiej polityki bezpieczeństwa
Agresja na Ukrainę dowiodła, że Rosja jest gotowa do interwencji zbrojnej w państwach uznawanych przez nią za strefę uprzywilejowanych interesów. Ma to znaczenie dla Białorusi, która ze względu na sojusz z Rosją, inne zaciągnięte zobowiązania międzynarodowe oraz brak źródeł finansowania nie jest w stanie prowadzić samodzielnej polityki bezpieczeństwa i obawia się rosnących napięć w relacjach rosyjsko-natowskich. Co więcej, terytorium Białorusi jest przez rosyjskie władze postrzegane jako część systemu obrony Federacji Rosyjskiej. Ograniczona swoboda białoruskich władz w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa powinna być uwzględniana w planowaniu obronnym NATO. 

Anna Maria Dyner
22 stycznia 2018
nr 10 (1583)
Zaangażowanie gospodarcze Chin na Ukrainie w kontekście relacji z Rosją
Chiny zwiększają zaangażowanie na Ukrainie, wykorzystując inicjatywę Pasa i Szlaku. Ich głównym celem są korzyści gospodarcze, Chiny wykorzystują bowiem pogorszenie relacji ukraińsko-rosyjskich spowodowane agresją Rosji na Ukrainę. Jednocześnie ugruntowują swoją pozycję w Europie Wschodniej jako perspektywiczny atut w stosunkach z Rosją, UE czy USA. Jednocześnie za swój priorytet uważają partnerstwo z FR, dlatego będą się starać, aby nie zagrozić jej interesom. 

Marcin Przychodniak
19 stycznia 2018
nr 9 (1582)
Przygotowania do wyborów prezydenckich na Ukrainie: plan Poroszenki
Jesienią ub.r. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zintensyfikował przygotowania do wyborów prezydenckich, które odbędą się w marcu 2019 r. Ze względu na niskie poparcie społeczne Poroszenko nie może liczyć na powtórzenie sukcesu z 2014 r., kiedy zwyciężył już w pierwszej turze głosowania. Działania prezydenta, obliczone na poprawę notowań i zepchnięcie konkurentów do politycznej defensywy, negatywnie odbijają się natomiast na procesie ukraińskich reform.

Daniel Szeligowski
18 stycznia 2018
nr 8 (1581)
„Zjednoczeni jesteśmy silni” – przewodnictwo Bułgarii w Radzie UE
Po raz pierwszy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła 1 stycznia br. Bułgaria. Jej władze będą starały się wykorzystać najbliższe półrocze do budowy wizerunku stabilnego i odpowiedzialnego partnera w UE oraz lidera państw bałkańskich. Skuteczność prezydencji będzie zależała od umiejętności osiągania kompromisów w kwestiach takich jak kryzys migracyjny czy negocjacje w sprawie brexitu i nowych ram budżetowych. Bułgaria unikała zajmowania stanowiska w związku z uruchomieniem wobec Polski art. 7 Traktatu o UE, ale to w tej sprawie jej nacisk na koncyliacyjną rolę prezydencji może okazać się szczególnie istotny. 

Jakub Pieńkowski
17 stycznia 2018
nr 7 (1580)
Media jako „zagraniczni agenci” w USA i Rosji: implikacje dla relacji dwustronnych i współpracy międzynarodowej
Władze amerykańskie nakazały rejestrację rosyjskiej telewizji RT i agencji Sputnik jako zagranicznych agentów. W odpowiedzi rosyjski parlament przyjął poprawki do ustawy o mediach otrzymujących zagraniczne finansowanie, nadając im podobny status. Na fali ponadpartyjnego spadku zaufania do Rosji władze USA wykorzystują istniejące regulacje do oddalenia od Donalda Trumpa oskarżeń o sprzyjanie Rosjanom. Natomiast w Rosji pozwala to zwiększać kontrolę nad przekazem informacyjnym w kraju.

Andrzej Dąbrowski, Agnieszka Legucka
16 stycznia 2018
nr 6 (1579)
Ryzyka czasów koniunktury: perspektywy dla gospodarki niemieckiej
Niemcy przeżywają obecnie okres wyjątkowej prosperity gospodarczej. Choć perspektywy jej utrzymania w najbliższych latach są dobre, rosną jednocześnie zagrożenia związane z możliwym „przegrzaniem” koniunktury i utratą konkurencyjności. Ich znaczenie będzie tym większe, im mniej stabilny rząd utworzą Niemcy.

Sebastian Płóciennik
15 stycznia 2018
nr 5 (1578)
Współpraca antyterrorystyczna UE–Indie: ograniczenia i perspektywy
Potencjał współpracy antyterrorystycznej między Unią Europejską a Indiami jest wciąż niewykorzystany. Wynika to z jednej strony z ograniczonych kompetencji UE w tym zakresie, a z drugiej z wzajemnego braku zaufania, pomimo łączącego UE i Indie partnerstwa strategicznego. Wzrost zagrożenia terrorystycznego w Europie, zmiany w polityce bezpieczeństwa krajów europejskich i zbliżenie między UE a Indiami tworzą jednak sprzyjające warunki dla intensyfikacji współpracy. Wynikająca z niej poprawa bezpieczeństwa w Europie jest też w interesie Polski.

Patryk Kugiel
08 stycznia 2018
nr 4 (1577)
Współpraca transgraniczna – szansa wzmocnienia Partnerstwa Wschodniego
Jedną z głównych konkluzji Szczytu Partnerstwa Wschodniego (PW), który odbył się 24 listopada ub.r. w Brukseli, jest potrzeba większej koncentracji na sferze kontaktów międzyludzkich. Wymieniono m.in. współpracę transgraniczną jako platformę wzmacniającą więzi między społeczeństwami krajów UE i PW oraz wspierającą rozwój demokracji lokalnej. Dotychczasowe doświadczenia unijnego programu Polska–Białoruś–Ukraina mogą zostać wykorzystane do wspierania kontaktów między regionami państw PW. 

Adriana Skorupska
05 stycznia 2018
nr 3 (1576)
Stosunki Chiny – Korea Południowa: próba wyjścia z impasu
Wizyta prezydenta Korei Płd. w Chinach (13–16 grudnia 2017) była spowodowana wolą poprawy stosunków dwustronnych. Kwestią sporną pozostaje instalacja w Korei Płd. amerykańskiego systemu THAAD, czemu sprzeciwiają się Chiny. Problemy dla relacji dwustronnych generuje również polityka Korei Płn. Bezradność wobec posunięć KRLD może sprzyjać zaangażowaniu dyplomatycznemu państw spoza regionu, w tym Polski, na rzecz złagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim.

Oskar Pietrewicz
04 stycznia 2018
nr 2 (1575)
Między Bonn a Katowicami – wyzwania globalnych negocjacji klimatycznych
Szczyt klimatyczny w Bonn (COP23) w listopadzie 2017 r. miał przybliżyć rozstrzygnięcia w sprawie zasad monitorowania krajowych działań na rzecz ochrony klimatu. Powszechność tych działań, czyli objęcie nimi zarówno państw rozwiniętych, jak i rozwijających się, jest podstawą porozumienia paryskiego. W Bonn jednak ponownie zarysowały się podziały między tymi blokami, co utrudnia zawarcie kompromisu. Jego osiągnięcie będzie priorytetem Polski jako gospodarza kolejnego szczytu klimatycznego (COP24), w grudniu 2018 r. w Katowicach.

Marek Wąsiński
03 stycznia 2018
nr 1 (1574)
Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
Głównymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed Radą Bezpieczeństwa są program nuklearny Korei Północnej, spór o status Jerozolimy oraz rosyjska agresja na Ukrainie. Analiza wystąpień przedstawicieli członków Rady na forum ONZ wskazuje także na kilka innych możliwych źródeł konfliktów oraz pól współpracy, na które warto zwrócić uwagę. Polska powinna przygotować się do działań na tych obszarach, aby móc skuteczniej realizować swoje cele.

Rafał Tarnogórski, Szymon Zaręba

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij