• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Karolina Borońska-Hryniewiecka, Anna Maria Dyner, Patryk Kugiel, Zuzanna Nowak, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Rafał Tarnogórski, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
26 sierpnia 2016
nr 56 (1406)
Strategia niskoemisyjnego rozwoju UE a polityka energetyczna Polski do 2050 r.

Uzgodnione w Paryżu pod koniec 2015 r. globalne porozumienie klimatyczne zaleca, aby do 2020 r. jego sygnatariusze przygotowali własne długookresowe strategie niskoemisyjnego rozwoju. W marcu br. rozpoczęcie prac nad unijną strategią zapowiedziała Komisja Europejska (KE), a jej plan poparła Rada Europejska. Nad podobnymi scenariuszami pracuje również szereg państw członkowskich UE. Polska także powinna rozpocząć przygotowania własnej strategii niskoemisyjnego rozwoju. Można do tego wykorzystać trwające już prace nad dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.”, który powinien uwzględniać kierunki unijnej polityki klimatycznej oraz polityki poszczególnych państw członkowskich.Julia Michalak
22 sierpnia 2016
nr 55 (1405)
Polityczne aspekty soboru wszechprawosławnego

Spowodowana względami jurysdykcyjnymi i ambicjonalnymi rezygnacja patriarchów Antiochii, Gruzji, Bułgarii i Rosji  z udziału w soborze, który odbył się na Krecie 19–26 czerwca br., sprawiła, że nie można go uznać za wszechprawosławny. W kuluarach soboru dyskutowano kwestie podzielonego ukraińskiego prawosławia, czy statusu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. W przyszłości  na prawosławie coraz większy wpływ będzie miała rywalizacja sprawującego honorowe przewodnictwo patriarchatu konstantynopolitańskiego z największym patriarchatem Moskwy i Wszechrusi.Anna Maria Dyner, Piotr Kościński
17 sierpnia 2016
nr 54 (1404)
Kwestia przyznania ChRL statusu gospodarki rynkowej – implikacje dla UE i Polski

Do grudnia 2016 r. Unia Europejska musi zdecydować, czy przyznać Chinom status gospodarki rynkowej. Skutkowałoby to obniżeniem ceł antydumpingowych na chińskie towary, co mogłoby negatywnie wpłynąć na unijny rynek pracy. Odmowa przyznania statusu może z kolei pogorszyć relacje polityczne i gospodarcze między UE a Chinami. Polska powinna opowiedzieć się za przyznaniem Chinom tego statusu, ale jednocześnie dążyć do wzmocnienia innych instrumentów chroniących rynek UE, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z lipca br.


Damian Wnukowski
12 sierpnia 2016
nr 53 (1403)
Zatrzymania rzekomych ukraińskich dywersantów na Krymie
Rosja poinformowała o zatrzymaniu grupy ukraińskich dywersantów na Krymie. Federalna Służba Bezpieczeństwa zarzuca im planowanie zamachów terrorystycznych na półwyspie podczas rosyjskich wyborów parlamentarnych we wrześniu br. Wydarzenie to może posłużyć Rosji do zwiększenia presji na Ukrainę w celu zmuszenia jej do jednostronnego wdrożenia porozumień z Mińska. Prezydent Putin zapowiedział, że nie weźmie udziału w planowanym spotkaniu grupy normandzkiej, co może świadczyć o tym, że Rosja chce przetestować nowy wariant komunikacji politycznej z Zachodem.


Daniel Szeligowski
10 sierpnia 2016
nr 52 (1402)
Ustalenia szczytu NATO w Warszawie dotyczące Libii

Na szczycie w Warszawie NATO zdecydowało o umocnieniu południowej flanki, m.in. przez gotowość do działań na rzecz wewnętrznej stabilizacji Libii oraz zintensyfikowanie antyprzemytniczej operacji u libijskich wybrzeży. W komunikacie wyraźnie wybrzmiały dwa korzystne ustalenia: poparcie dla nowego rządu Libii oraz konieczność koordynacji działań NATO i UE. Deklaracje Sojuszu wymagają jednak formalnej prośby libijskiego rządu oraz doprecyzowania zakresu operacji morskiej Sea Guardian. O pomoc w realizacji pilniejszych, wojskowych zadań władze Libii będą zwracać się do konkretnych krajów, o czym świadczą amerykańskie naloty na Syrtę, rozpoczęte w sierpniu na prośbę libijskiego rządu.Patrycja Sasnal
04 sierpnia 2016
nr 51 (1401)
Współpraca NATO i Ukrainy po szczycie w Warszawie
Na szczycie w Warszawie NATO podtrzymało politykę otwartych drzwi wobec Ukrainy i zdecydowało o udzieleniu jej dodatkowego wsparcia. Jednak w najbliższej przyszłości państwo to nie może liczyć na perspektywę przystąpienia do Sojuszu. Współpraca będzie skoncentrowana na przyjmowaniu przez Ukrainę standardów NATO oraz wzmacnianiu zdolności bojowych ukraińskich sił zbrojnych. Sojusz powinien wspomóc ukraińskie władze w ochronie granicy z Rosją. Pozwoli to również zwiększyć bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO.

Daniel Szeligowski
02 sierpnia 2016
nr 50 (1400)
Odstraszanie konwencjonalne na wschodniej flance NATO po szczycie w Warszawie
Przełomowa decyzja szczytu NATO w Warszawie o rozmieszczeniu sił bojowych na wschodniej flance znacząco zwiększa wiarygodność odstraszania rosyjskiej agresji. Konieczna jest jednak dalsza adaptacja do zagrożenia ze strony Rosji, a zwłaszcza wzmocnienie zdolności NATO do zmobilizowania i przerzucenia do Europy Środkowo-Wschodniej większych sił wsparcia. Kontynuacja adaptacji Sojuszu będzie zależała od sojuszniczej oceny przyszłych działań Rosji, dynamiki wewnętrznej w kluczowych krajach NATO i utrzymania tendencji do zwiększania budżetów obronnych, która pojawiła się w Europie dopiero w 2015 r. po kilku latach cięć.

Artur Kacprzyk
01 sierpnia 2016
nr 49 (1399)
Prezydencja Słowacji w Radzie Unii Europejskiej: implikacje dla Grupy Wyszehradzkiej
Prezydencję Słowacji w Radzie Unii Europejskiej zdominuje debata nad reformą UE, spowodowana perspektywą opuszczenia jej przez Zjednoczone Królestwo. Mimo to rząd w Bratysławie będzie się starał powiązać bieżącą politykę wspólnotową z interesami narodowymi i poprawą wizerunku Słowacji w Europie. Z tego względu słowackie stanowisko w sprawie np. ewentualnej reformy instytucjonalnej czy polityki energetycznej może różnić się od polskiego. Jeśli Grupa Wyszehradzka ma ambicje wykorzystania słowackiej prezydencji do wzmocnienia swojej roli w Europie, konieczne będzie wypracowanie jednolitego podejścia do kluczowych problemów wspólnotowych.

Łukasz Ogrodnik

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij