• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Biuletyn PISM

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Bartosz Wiśniewski (kierownik BBA), Rafał Tarnogórski (redaktor prowadzący), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Karolina Borońska-Hryniewiecka, Anna Maria Dyner, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Justyna Szczudlik, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
21 lipca 2017
nr 71 (1513)
Rola Chin w polityce zagranicznej Węgier

W maju br. Chiny podniosły relacje z Węgrami do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Węgierskie zaangażowanie w chińską inicjatywę Pasa i Szlaku jest częścią koncepcji polityki zagranicznej rządu Viktora Orbána. Jej celem jest zwiększenie dostępu do wschodnich rynków zbytu, przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz dalsze wzmocnienie współpracy gospodarczej z Chinami. Jednak polityka ta nie przynosi zamierzonych efektów. W ostatnich kilku latach znacząco spadła wartość nowych chińskich inwestycji na Węgrzech. Nic nie wskazuje na to, że ta tendencja może się odwrócić.

Veronika Jóźwiak
19 lipca 2017
nr 70 (1512)
Nowa ordynacja wyborcza jako sposób na zachowanie władzy w Mołdawii
19 czerwca Komisja Wenecka Rady Europy oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE negatywnie zaopiniowały projekt nowej ordynacji wyborczej w Mołdawii. Jest on wynikiem pozorowanego konsensusu parlamentarnego. Faktycznym celem ustawy jest zapewnienie rządzącej Demokratycznej Partii Mołdawii i jej niepopularnemu liderowi Vladowi Plahotniucowi zachowania władzy po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Nie można wykluczyć, że w przypadku uchwalenia negatywnie ocenionych propozycji Unia Europejska zaostrzy warunki pomocy finansowej oferowanej Mołdawii.

Jakub Pieńkowski
18 lipca 2017
nr 69 (1511)
Perspektywy negocjacji w sprawie Brexitu

W czerwcu br. brytyjski rząd przystąpił do rozmów na temat warunków wyjścia państwa z Unii Europejskiej. Przeciął tym samym spekulacje o możliwości odwrócenia Brexitu, które pojawiły się na krótko po wyborach do Izby Gmin. Konsekwentne stanowisko UE pozwoliło jej narzucić Brytyjczykom tryb rozmów i priorytety pierwszej fazy negocjacji. Przeszkodą w rozmowach mogą być różnice poglądów w sprawie strategii negocjacyjnej wśród najważniejszych sił politycznych w Wielkiej Brytanii. Zwiększa to prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez jakiegokolwiek porozumienia.

Jolanta Szymańska
17 lipca 2017
nr 68 (1506)
„Jedność poprzez równowagę” – przewodnictwo Estonii w Radzie UE

1 lipca br. Estonia objęła przewodnictwo w Radzie UE w nadzwyczajnym trybie – pół roku wcześniej, niż planowano – zastępując Wielką Brytanię. Będzie się starała wykorzystać takie elementy unijnej agendy, jak innowacyjna gospodarka, cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo, do realizacji własnych interesów na arenie europejskiej. Z kolei szczyt Partnerstwa Wschodniego umożliwi Estonii aktywniejsze włączenie się w zewnętrzne działania UE. To, czy prezydencja będzie skuteczna, będzie zależało od powodzenia działań na rzecz koordynacji prac Unii w odniesieniu do kryzysu migracyjnego, a także od ustaleń w sprawie przyszłości finansów UE.

Kinga Raś
12 lipca 2017
nr 67 (1509)
Rosyjskie zagrożenia hybrydowe dla państw bałtyckich

Sposób, w jaki Rosja definiuje swoje interesy strategiczne, jest zagrożeniem dla Litwy, Łotwy i Estonii. Rosja jest też gotowa do ryzykownych działań oraz doskonali wachlarz instrumentów nacisku na państwa bałtyckie i ingerencji w ich sprawy wewnętrzne. W połączeniu z gotowością Rosji do podejmowania ryzyka w stosowaniu tych środków utrudnia to planowanie obronne NATO, które musi liczyć się z szerokim spektrum kryzysów na wschodniej flance. Można jednak wyróżnić trzy scenariusze, które powinny być punktem odniesienia dla sojuszników, zwłaszcza dla wzmacniania niewojskowych elementów systemu bezpieczeństwa.


Marcin Andrzej Piotrowski, Kinga Raś
11 lipca 2017
nr 66 (1508)
Współpraca Rosji z Arabią Saudyjską: potencjał i ograniczenia

Kr
ólestwo Arabii Saudyjskiej (KAS) i Rosja mają odmienne koncepcje rozwiązania konfliktu w Syrii, inaczej też postrzegają rolę Iranu w regionie Bliskiego Wschodu. Te różnice interesów sprawiają, że jak dotąd niewielką rolę odgrywała współpraca w sektorze zbrojeniowym. Nową płaszczyzną współdziałania rosyjsko-saudyjskiego jest branża energetyczna, zwłaszcza rynek ropy naftowej. Rosja upatruje we współpracy z Arabią Saudyjską instrumentu służącego podważeniu amerykańskich wpływów na Bliskim Wschodzie. 


Agnieszka Legucka
05 lipca 2017
nr 65 (1507)
Chińskie plany wzmocnienia partnerstwa z Niemcami

Chiny dążą do intensyfikacji stosunków z Republiką Federalną Niemiec, wykorzystując pogorszenie relacji transatlantyckich. To Niemcy mają być ich głównym partnerem w promocji wolnego handlu, ochronie klimatu i budowie świata wielobiegunowego. W tym celu Chiny wygaszają kwestie sporne z RFN, np. przyspieszając legalizację niemieckich fundacji politycznych. Wzmocnienie relacji chińsko-niemieckich wymaga jednak zwiększenia dostępu zagranicznych firm do rynku ChRL, co jest możliwe dopiero w dłuższej perspektywie. Dla Polski jest to szansa na wzrost eksportu do RFN, a pośrednio także do Chin.


Marcin Przychodniak
03 lipca 2017
nr 64 (1506)
Kryzys w stosunkach wewnątrzpalestyńskich

Zaostrza się konflikt między głównymi partiami palestyńskimi: Fatahem i Hamasem. Rządzący Autonomią Palestyńską Fatah dąży do osłabienia Hamasu, wykorzystując pogarszającą się sytuację w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy. Pogłębienie konfliktu może skłonić Hamas do zerwania zawieszenia broni z Izraelem lub zmusić do ustępstw wobec Fatahu i skutkować porozumieniem między oboma ugrupowaniami. Dalszy przebieg tego konfliktu będzie mieć duży wpływ na izraelsko-palestyński proces pokojowy.


Michał Wojnarowicz

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij