• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Biuletyn PISM

Biuletyn PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Redakcja: Sławomir Dębski (dyrektor PISM), Bartosz Wiśniewski (kierownik BBA), Rafał Tarnogórski (redaktor prowadzący), Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji), Anna Maria Dyner, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Sebastian Płóciennik, Patrycja Sasnal, Justyna Szczudlik, Jolanta Szymańska, Marcin Terlikowski, Tomasz Żornaczuk 
13 grudnia 2018
nr 170 (1743)
Polityka energetyczna Litwy
Litwa chce uniezależnić się od Rosji oraz zwiększyć samowystarczalność i konkurencyjność swojego sektora energetycznego. Podstawą jego transformacji i modernizacji będą m.in. odnawialne źródła energii, których rola w bilansie energetycznym rośnie, zgodnie z unijnymi wymogami. Równolegle Litwa zamierza wprowadzić innowacje, które będą sprzyjać podniesieniu efektywności energetycznej. Działania te mogą być asumptem do zacieśnienia współpracy z Polską, którą Litwa postrzega jako jednego z najważniejszych partnerów.

Kinga Raś
12 grudnia 2018
nr 169 (1742)
Współpraca samorządowa między Polską a państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Bliski Wschód i Afryka Północna to nie tylko perspektywiczny rynek dla polskich przedsiębiorców, ale też kierunek współpracy dla miast i województw. Na szczególne zainteresowanie polskich samorządów – ze względu na swoją strukturę – zasługują państwa federalne (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i zdecentralizowane (np. Tunezja). Organizacja wystawy światowej Expo w Dubaju w 2020 r. jest okazją do włączenia się samorządów w promocję Polski w regionie oraz do nawiązania kontaktów z władzami lokalnymi krajów arabskich. Współpraca samorządów może wesprzeć stosunki bilateralne na poziomie centralnym.

Patrycja Sasnal, Adriana Skorupska
11 grudnia 2018
nr 168 (1741)
Nowy cykl planowania potencjału obronnego NATO
W najbliższych latach NATO zwiększy nacisk na rozwój zaawansowanego technologicznie uzbrojenia. Od przewagi nad Rosją w tej dziedzinie będzie zależała zdolność państw członkowskich do prowadzenia operacji kolektywnej obrony. Dalszy rozwój potencjału niezbędnego do prowadzenia misji reagowania kryzysowego będzie wpływał na spójność polityczną Sojuszu. Zdolność NATO do prowadzenia obu rodzajów misji w tym samym czasie przełoży się na bezpieczeństwo Polski w długiej perspektywie.

Wojciech Lorenz
10 grudnia 2018
nr 167 (1740)
Konsekwencje udzielenia przez Węgry azylu byłemu premierowi Macedonii
Były premier Macedonii Nikoła Gruewski uzyskał 20 listopada 2018 r. azyl na Węgrzech. Udzielenie schronienia politykowi, który został skazany za nadużycie władzy w kraju kandydującym do członkostwa w UE, wzbudza wątpliwości prawne i kontrowersje polityczne. Uczestnictwo Węgier w utrudnianiu działania macedońskim instytucjom państwowym stanowi wyzwanie przede wszystkim dla polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, której celem jest m.in. umocnienie rządów prawa.

Tomasz Żornaczuk
08 grudnia 2018
nr 166 (1739)
Model brexitu w świetle porozumienia UE–Wielka Brytania
Podpisane 25 listopada porozumienie o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE określa nie tylko warunki brexitu, ale także ważne części przyszłej umowy o docelowych relacjach unijno-brytyjskich. Jego treść to sukces UE. Osiągnęła ona swoje cele wyjściowe, w przeciwieństwie do ograniczonego uwzględnienia celów deklarowanych przez stronę brytyjską. W konsekwencji rezultat negocjacji uprawdopodabnia odrzucenie porozumienia przez parlament brytyjski. To zwiększyłoby zaś prawdopodobieństwo brexitu bez porozumienia.

Przemysław Biskup
07 grudnia 2018
nr 165 (1738)
Problem „biliona euro”: Target 2 jako ryzyko dla Niemiec
W niemieckiej dyskusji o strefie euro pojawia się nie tylko kwestia reform, np. wprowadzenia wspólnego budżetu czy finalizacji unii bankowej. Wiele uwagi poświęca się także systemowi płatniczemu Target 2, w którym jednocześnie skumulowały się wysokie, dodatnie saldo Bundesbanku i ujemne salda banków centralnych państw południowoeuropejskich. Ta nierównowaga jest uznawana za ryzyko gospodarcze i polityczne dla Niemiec. Możliwości wyrównania sald są jednak ograniczone: zbyt szybkie działania zmierzające w tym kierunku mogłyby doprowadzić do destabilizacji strefy euro.  


Sebastian Płóciennik
06 grudnia 2018
nr 164 (1737)
NATO wobec kryzysu wokół traktatu INF
USA ostrzegły, że wypowiedzą traktat INF, jeśli Rosja nie powróci do jego przestrzegania do lutego 2019 r. Stanowisko zaostrzyła też reszta członków NATO, którzy po raz pierwszy jednoznacznie uznali, że Rosja łamie traktat. Dalsze zabiegi dyplomatyczne nie dają jednak realnych szans na zmianę rosyjskich kalkulacji i zachowania, zwłaszcza że Sojusz nie uzgodnił szerszej strategii zwiększenia presji na to państwo.

Artur Kacprzyk
05 grudnia 2018
nr 163 (1736)
Rok po uruchomieniu PESCO: perspektywy europejskiej obronności
Unia Europejska przyjęła drugą transzę projektów do realizacji w ramach mechanizmu stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO). Jego długoterminowy wpływ na europejski potencjał wojskowy będzie zależał od konsekwencji we wdrażaniu tych inicjatyw, a przede wszystkim od uruchomienia nowych, które uzupełnią główne luki w tym potencjale. Szczególne znaczenie będą miały programy rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego nowej generacji, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Udział Polski w takich projektach przyniósłby jej korzyści przemysłowe, operacyjne i polityczne.

Marcin Terlikowski
04 grudnia 2018
nr 162 (1735)
Wprowadzenie głosowania większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej UE: perspektywa państw członkowskich
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rezygnacji z zasady jednomyślności w niektórych obszarach relacji zewnętrznych UE nie uzyska poparcia wielu mniejszych państw UE. Przed szczytem w Sybinie rozpocznie się jednak dyskusja na temat innych mechanizmów usprawnienia procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej, np. utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa (ERB). W tej debacie Polska, oprócz omówienia koncepcji ERB w ramach Trójkąta Weimarskiego, może zaproponować, by w formatach negocjacyjnych konfliktów międzynarodowych z udziałem państw członkowskich obowiązkowa była obecność przedstawiciela UE.

Elżbieta Kaca
03 grudnia 2018
nr 161 (1734)
Wnioski z raportu Komisji ds. Strategii Obrony Narodowej USA
Niedawno opublikowany raport Komisji ds. Strategii Obrony Narodowej USA (NDSC) to ważny i ponadpartyjny dokument, który może wpłynąć na debatę o budżecie obronnym podczas kolejnej kadencji Kongresu. Oceny NDSC wskazują na główne problemy sił zbrojnych USA oraz niezbędne kierunki ich rozbudowy, modernizacji i finansowania. Jawny charakter dokumentu pozwala lepiej zrozumieć skalę wyzwań i wysiłków stojących przed siłami USA i innych państw NATO. Komisja nie odniosła się bezpośrednio do kwestii wysuniętej stałej obecności na wschodniej flance NATO, choć rekomenduje Pentagonowi i Kongresowi odtworzenie ciężkiej dywizji wojsk lądowych USA w Europie.

Marcin Andrzej Piotrowski

 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij