• Wersja dla niedowidzących
 • wersja mobilna
 • e-Księgarnia
 • RSS
 • Dołącz do nas na Facebook
 • Dołącz do nas na Twitter
 • Dołącz do nas na Flickr
 • Oglądaj nas na YouTube
 • Dołącz do nas na Instagram
 • PISM English version
 • ПИМД Российская версия
Strona główna > O nas > Obszary badawcze > Projekty > Zakończone projekty > Trialog Deutschland-Polska-Rossija - rekrutacja

Trialog Deutschland-Polska-Rossija - rekrutacja

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Institut Mirovoj Ekonomiki i Meždunarodnyh Otnošenij - IMEMO (Институт мировой экономики и международных отношений), otwierają rekrutację do projektu: Trialog Niemcy – Polska – Rosja. Zapraszamy do aplikowania oraz do udziału w projekcie, który w listopadzie 2013 zainauguruje konferencja w Warszawie.

Rozszerzenie UE i NATO na wschód stworzyły z jednej strony podstawę, z drugiej zaś realną potrzebę rozwoju dialogu w celu pogłębiania  współpracy między Niemcami, Polską i Rosją - trzema kluczowymi państwami w regionie. Ponowna bowiem próba oceny wewnętrznych, dwustronnych, jak i multilateralnych wyzwań w perspektywie trójstronnych relacji, jak również nowe impulsy dla współdziałania stanowią mocną podstawę pogłębienia wzajemnego zrozumienia i efektywnej współpracy w Europie. Trialog Niemcy – Polska – Rosja tworzy ponowną możliwość przezwyciężenia historycznych czy politycznych różnic i stereotypów, a także rozwoju partnerstwa miedzy państwami, w tym na poziomie UE-Rosja.

Planowany cykl organizowanych dwa razy do roku konferencji ma stanowić okazję do spotkań ekspertów z wszystkich trzech państw partnerskich celem wspólnego namysłu nad toczącą się w każdym kraju debatą publiczną. Wówczas tzw. miękkie kwestie, jak edukacja, demografia, migracja czy religia będą omawiane wraz z tzw. trudnymi problemami dotyczącymi każdej ze stron, w tym bezpieczeństwo energetyczne czy perspektywy rozwoju konfliktów w regionie post-sowieckim, w końcu również problem mniejszości narodowych, nacjonalizmu czy kwestie religijne.
Niemniej zamiast rozważać istotę poszczególnych problemów, Trialog dążyć będzie do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego te kwestie – w zakresie politycznym, historycznym czy kulturalnym – prezentowane są w odmiennym kontekście. Pierwszy cykl konferencji odbędzie się kolejno w Warszawie, Moskwie i Berlinie, a po każdej z nich powstanie trójjęzyczna publikacja zawierająca rekomendacje dla decydentów w poszczególnych krajach (językiem roboczym będzie język angielski). Nowo utworzona grupa będzie liczyć ok. 30 ekspertów – po dziesięciu z każdego państwa. Projekt ten jest finansowany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej (FWPN) i Fundację Roberta Bosha.

Więcej informacji o projekcie. 

Pierwsza konferencja w ramach Trialogu odbędzie się w Warszawie, w terminie:
 17 do 19 listopada 2013 r., i będzie poświęcona wewnętrznemu dyskursowi na temat bezpieczeństwa energetycznego.

WYMAGANIA:
 • tytuł magistra bądź równorzędny
 • doświadczenie w projektach międzynarodowych i zainteresowanie wymianą kulturalną
 • preferowane dziedziny badań: to nauki polityczne, stosunki gospodarcze, dziennikarstwo, ale i przedstawiciele trzeciego sektora
 • biegły angielski i znajomość drugiego spośród trzech narodowych języków (pod warunkiem, że nie jest to język ojczysty)
 • narodowość: niemiecka, polska, rosyjska
SKŁADANIE WNIOSKÓW I TERMINY:
 • CV zawierające wykaz publikacji
 • wnioski w Niemczech powinny być wysłane do DGAP: trialog@dgap.org  
 • wnioski w Polsce powinny być wysłane do PISM: trialog@pism.pl 
 • wnioski w  Rosji powinny być wysłane do IMEMO: basov@imemo.ru
 • list rekomendacyjny
 • list motywacyjny (500 słów)
 • termin składania wniosków mija 15 sierpnia 2013 r.
 


Działania związane z projektem:
Wydarzenia