• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Wydarzenia > Konferencje > Niemiecka transformacja energetyczna - „Energiewende”

Niemiecka transformacja energetyczna - „Energiewende”

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

30 października 2013
Niemiecka transformacja energetyczna („Energiewende”) jest tematem przyciągającym uwagę nie tylko w Polsce, ale także wśród innych sąsiadów Niemiec oraz w całej Unii Europejskiej. Aby ocenić, w jaki sposób „Energiewende” wpływa na politykę energetyczną i klimatyczną UE oraz relacje Niemiec z sąsiadami, 30 października 2013 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), we współpracy z Niemieckim Instytutem Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP) oraz Fundacją Konrada Adenauera (KAS), zorganizował seminarium: The German ‘Energiewende’ from different perspectives.

„Energiewende” wpływa na dialog energetyczny w UE i kierunki jego zmian, przyspieszając dyskusję  nad istotnymi kwestiami: harmonizacją mechanizmów wsparcia, koordynacją ekspansji źródeł odnawialnych, rozwojem infrastruktury wewnątrz UE, oraz kontrolą, a zarazem intensyfikacją nakładów inwestycyjnych. Realizując nową politykę energetyczną, Niemcy starają się powiązać cele dotyczące wzrostu gospodarczego, rozwoju przemysłu oraz ochrony środowiska, jednocześnie promując „Energiewende” za granicą. W związku z tym polityka ta jest bacznie obserwowana przez ich sąsiadów. Francja, która podobnie jak Niemcy, zmierza do dywersyfikacji miksu energetycznego i zwiększenia roli źródeł odnawialnych, kieruje się w swojej polityce czynnikami ekonomicznymi, politycznymi oraz bezpieczeństwem. Z kolei w Holandii nowa strategia energetyczne jak na razie wywołuje więcej dyskusji niż skutkuje jednoznacznym poparciem.

Jednak polityki państw członkowskich, w tym także i Niemiec, są niezależne i oparte na unijnej zasadzie subsydiarności; jako takie utrudniają więc budowanie wewnętrznego rynku energii, prowadząc nawet do jego dezintegracji. Z perspektywy Warszawy niemiecka transformacja energetyczna ma bardzo ograniczoną funkcję modelu do naśladowania w całej Unii. Od wielu lat istnieje jednak bliska i stale rozwijąjąca się współpraca między Polską a Niemcami. Relacje bilateralne charakteryzuje więc z jednej strony współdziałanie, z drugiej rozbieżność interesów. W przyszłości możliwe są różne scenariusze – od negatywnego, poprzez „selektywną” kooperację, aż do pozytywnych relacji. Jako przykład praktycznej i technicznej współpracy zaprezentowano polsko-niemieckie działania w obszarze rozbudowy połączeń elektroenergetycznych.

Seminarium The German ‘Energiewende’ from different perspectives było kolejnym wydarzeniem w ramach „dialogu-energetycznego” PISM-SWP, tym razem rozszerzanego o udział Komisji Europejskiej oraz analityków, przedstawicieli ministerstw i przedsiębiorstw energetycznych także z innych państw europejskich.

Program

Prezentacje power point:

David Buchan, Germany’s Energiewende and EU Policy - 206 KB


Ingmar Juergens, The German Energiewende from a European Perspective - 1,5 MB


Lidia Puka, Beyond “grid-lock” in German-Polish electricity interconnections - 1,89 MB

Oprac. Aleksandra Gawlikowska-Fyk
Fot. Olgierd Syczewski, Jadwiga Winiarska